Tässä taistelujen maailmassa köyhien ihmisten kärsimykset jatkuvat

Vapaasti yhteiskunnan ohi putoava ihminen ei äänestä, massiivisen joukkotyöttömyyden uhria piinaa osallisuuden puute, surkeus, pimeys, vieläpä kuolemaa enteilevä kankeus. Sadat tuhannet köyhät ja vielä useammat köyhyyden vaarassa olevat ihmiset ovat ympäristönsä vankeja, sillä valtakysymys ohittaa kaikki vaatimukset yhteisöjen järkiperäisestä vapauttamisesta ja markkinariippuvuuden vähentämisestä.

Nietzsche ei pitänyt hyvinvointiyhteiskunnasta, kristinuskosta, heikkojen orjamoraalista eikä erityisesti demokratiasta, joita hän piti ihmisen pelon ilmauksina havaittavaa aistimaailmaa vastaan. Hän halusi näiden sijaan uuden ja voimakkaan ihmistyypin, yli-ihmisen, joka ei tuntisi sääliä eikä vihaa tai muuta sellaista, vaan eläisi kulloisessakin hetkessä vaistojensa, viettiensä ja yllykkeidensä varassa. Natsit ja fasistit hyväksikäyttivät Nietzschen filosofiaa valikoiden omiin poliittisiin tarkoituksiinsa.

Yksilön pienin henkiinjäämisen yksikkö on ryhmä.

Yhteiskunnallinen yksilöityminen tarkoittaa sitä, ettei yksilö ole enää kiinteässä vaikutussuhteessa yhteisöönsä. Yksilöllistynyt yksilö on omillaan, erillään muista, yksin, sosiaalisesti syrjäytynyt, yksinäinen, suljettu pois yhteiskunnan toiminnoista. Tulonjako suosii pääomaa, siitä seuraa alityöllisyys sekä sosiaaliturvan julkeat leikkaukset. Ihmiset leipäjonoissa itkevät raivosta, vihasta ja harmista. Kun ihmiset pakotetaan kohtaamaan yhteisössä toinen toisensa kauppiaina, on yhteiskunta silloin kokonaisuuden kilpakenttä, jossa ihmisillä ja tosiasioilla ei ole enää mitään merkitystä. Viheliäinen aika sallii valehtelun, ihmisten kiusaamisen, typeryyden ylistyksen ja viisaiden piinaamisen.

”Jatkuvat mullistukset tuotannossa, kaikkien yhteiskunnallisten suhteiden alituinen järkkyminen, ainainen epävarmuus ja liikunta erottavat porvariston aikakauden kaikista muista. Kaikki piintyneet, ruostuneet suhteet ja niihin liittyvät vanhastaan arvossa pidetyt käsitykset ja katsantokannat liestyvät, kaikki vasta muodostuneet vanhenevat ennen kuin ehtivät luutua…” Karl Marx, Friedrich Engels

Hegelin filosofiassa puhutaan kansakuntien välisestä taistelusta. Voimakkain kansakunta vallitkoon maailmaa. Vasemmisto tulkitsee sen luokkataisteluksi, kun taas äärioikeisto ymmärtää sen rotujen väliseksi taisteluksi. Tässä taistelujen maailmassa köyhien ihmisten kärsimykset jatkuvat riippumatta siitä, mikä voima kulloinkin on vallassa. Äärimmäisen rikkaassa Suomessa köyhä raahustaa eteenpäin vaivalloista polkuaan muovikassi kädessä tyhjiä pullopantteja etsien.

Hyvinvointivaltio on eri asia kuin hyvinvointiyhteiskunta. Sillä on ajateltu, että hyvinvointiyhteiskunnassa on hyvinvointia, mutta hyvinvointivaltiossa se on taattu kaikille ihmisille lainsäädännöllä. Hyvinvointivaltio + sopimusyhteiskunta = hyvinvointiyhteiskunta.
Tasa-arvo ei riitä, tarvitaan tasavertaisuutta, yhteiskunnan moninaisuuden tarkastelua.
Vapaus, kestävä kehitys ja tasa-arvo ovat tärkeitä arvoja. Vapaus on luonteeltaan sosiaalista vapautta, sosiaalisessa kontekstissa. Ymmärrän yhteisvastuun ihmisestä siten, että se ei ole ideologin kysymys, vaan eettinen valinta. Ihmisten on tehtävä toistensa puolesta kaikki, mitä tarvitaan hyvän elämän ylläpitämiseksi.

KaiBackman

Olen toiminut Helsingin Vasemmiston piirihallituksen jäsenenä vuosina 2017 ja 2019. Olen Vasemmistoklubin johtokunnan jäsenen. Toimin jäsenenä Vasemmistoliiton puoluehallituksen asettamassa eläinpoliittisessa työryhmässä sekä Helsingin Vasemmiston turvallinen tila-työryhmässä. Olen Vasemmistoliiton puoluevaltuuston varajäsen. Kaikki kirjoitukseni edustavat omaa mielikuvitustani, mielipidettäni ja utopiaani.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu