Viisas ihminen ymmärtää kunnioittaa kaikkea elämää maapallolla

Symbolit ja merkitykset ovat mielekkäitä vain ihmisille. Elämme ihmiskeskeisessä maailmassa. Useimmat ihmiset eivät oivalla, että todellisuutemme rakentuu aivojemme toiminnan sivutuotteena. Se on fenomenaalinen maailma, joka ilmenee ihmisen subjektiivisena kokemusmaailmana, joka kumpuaa hänen havainnoista ja ajattelusta. Tämä ihmisaivojen sivutuote ei saa olla peruste sille, että kaikkien muiden tuntevien ja kokevien eliöiden ja eläinten todellisuus mitätöidään aiheuttamalla heille kuolema. Puhumattakaan siitä, että oman toimintamme seurauksena on kuudes eliöiden joukkosukupuuttoaalto. Ihmisen tietoinen käsi on turmellut kaiken kosketuksellaan.

Ihmiskeskeinen maailma pitää kaikkea muuta elämää, kuin ihmiselämää mitättömänä. Elämällä maapallolla on tähän asti ollut ihmiselle vain välinearvo. Ihminen hyötyy eläinten tuhoamisesta, purkittamisesta, paketoimisesta ja summittaisesta tappamisesta. Ihmiskunta käy kiihtyvää tuhoamissotaa itse elämää vastaan kaikilla planeetan ulottuvuuksien alueilla. Erilaiset mikrobit vaeltavat vierellämme seuraten mahdollisuutta takertua elimistöömme. Se on suoraa seurausta siitä, että olemme valinneet väärin tapamme olla olemassa. Viisas ihminen ymmärtää kunnioittaa kaikkea elämää maapallolla ainutlaatuisena ihmeenä, jonka osana hän itse saa viettää pienen lepattavan hetken.

Ihmiskunnan parhaita pyrkimyksiä edustavat ne ihmiset, jotka yrittävät kaventaa ihmisen ja muiden elävien olentojen eettistä ja moraalista kuilua. Jos emme laajasti tätä tunnusta ja toimi sen mukaisesti, ihmisen maailmanloppu on pian vallitseva tosiasia. Korkeakulttuurin ja luonnon välinen vastakkainasettelu on purettava vähitellen, sillä luonto ei ole mikään varasto, josta ihmiskunta voi ottaa mielin määrin mitä huvittaa. Eläinten tarpeettomasta tappamisesta on lyhyt matka ihmisten tuhoamisleireihin, jossa kuolema kohtaa uhrin tarkoittamatta mitään. Tiede ja tietäminen kehittyvät nopeammin kuin politiikka, sillä politiikassa on enemmän mukana kaikenlaisia intohimoja.

Tulevaisuudessa talouskasvu ja työpaikkojen luominen eivät ole ristiriidassa ympäristöasioiden kanssa. Ilmastonmuutos, kuudes joukkosukupuutto sekä monimuotoisen luonnon tuhoutuminen vaativat ihmisen huomiota yhä enemmän. Ilman nykyisenkaltaista maapalloa ei ole myöskään nykyisenkaltaista tuntemaamme maailmaa. Se kaikki on tunnettua tosiasiaa. Suurimpia vapauden esteitä ovat armoton palkkatyö ja kuolleen pääoman korkojen maksaminen. Vain sellainen talouskasvu on mahdollista, joka on moraalisesti pysyvästi kestävällä pohjalla. Siksi maapallon kaikille ulottuvuuksille täytyy antaa institutionaalisesti valvotut poliittiset oikeudet.

0
KaiBackman
Vasemmistoliitto Helsinki
Ehdolla kuntavaaleissa

Olen toiminut Helsingin Vasemmiston piirihallituksen jäsenenä vuosina 2017 - 2019 sekä turvallisemman tilan työryhmässä 2019 - 2020. Olen Vasemmistoklubin johtokunnan jäsenen. Toimin myös jäsenenä Vasemmistoliiton eläinpoliittisessa työryhmässä. Olen Vasemmistoliiton puoluevaltuuston varajäsen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu