Suomen kansalaisen heitteillejättö – Paperittomien avustaminen

Kirjoittajalla on oikeus kuvaan

Haluaisin tietää Hallitukselta, Sosiaali ja terveysministeriltä tai jopa Antti Rinteeltä pitääkö paikkansa tieto, että Suomessa paperittomien ja laittomasti oleskelevien henkilöiden avuksi kohdistetaan kolme sosiaalityöntekijää per laiton siirtolainen? Tarkoituksena tietojeni ja lähteeni mukaan on auttaa kolmen sosiaaliavustajan voimin laittomasti maassaolevan siirtolaisen sosiaaliturva. Onko tämä jatkoa sille rinteen aivopierulle viime vaalien tentissä, jossa Rinne möläytti laittomista siirtolaisista: Ei kun kielikouluun ja töihin!

On aivan järkyttävää miten Suomi kohtelee Suomen kansalaisia. Jos kantasuomalainen ihminen tarvitsee apua, saatetaan häneltä perusteettomasti viedä sosiaali -tai työttömyysturva. Ihminen saattaa ilman omaa syytään joutua vaikkapa taloudelliseen loukkuun, josta ei ole ulospääsyä. Kela ja työttömyysturvaviranomainen on todisteusti tehnyt lukuisia Suomen kansalaisen kannalta virheellisiä sosiaali ja työttömyysturvapäätöksiä. Nämä ovat johtaneet monesti masennukseen, alkoholiongelmiin ja erilaisiin mielenterveyden sairauksiin.

Ei voi sanoin kuvata sitä, miten tänäpäivänä kohdellaan Suomen kansalaisia. Minkälainen ihminen tai taho valitsee laittomasti maassa olevien siirtolaisten sosiaaliturvan turvaamisen ja jättää suomalaisen heitteille jätetyn kansalaisen vailla apua? Kuten totesin, että Valtio aikoo palkata kolme sosiaalityöntekijää yhtä laitonta siirtolaista kohden. Voi vain kuvitella sitä lisäkulua veronmaksajille.

Kepu, Vihreät, vasemmistoliitto, kokoomus ja demarit julistivat ja julistavat vieläkin, että ihmisarvo on jakamaton. Tilanne ja fakta on se, että ihmisarvo ei kuulu heidän ajatustensa tai tekojensa perusteella sosiaaliturvaloukkuun tai muuhun ahdinkoon joutuneelle suomalaiselle.

Päätökset ovat monesti menneet päinvastoin, eli toimeentulotuki on evätty tekaistuilla syillä. Kela ja muut viranomaiset ovat todennäköisesti määrätty tekemään kielteisiä päätöksiä tietäen, että henkilö ei joko jaksa tai osaa tehdä valituksia. On vaarana, että tällainen ihminen tulee sairastumaan vakavasti mielenterveysongelmiin, masennukseen ja joutumaan entistä pahempaan tilanteeseen.

Laittoman maassa oleskelun tunnusmerkistö täyttyy pelkästään sillä, että henkilö oleskelee Suomessa ilman ulkomaalaislain mukaista perustetta. Tunnusmerkistöön olennaisesti kuuluvan Suomessa oleskelun johdosta esimerkiksi laittomasti maassa oleskelevan majoittamisen tai hänen muunlaisen auttamisen voidaan tulkita tarkoittavan rikoslain 15 luvun 11 §:n mukaista rikoksentekijän paon edistämistä tai yritystä estää rikoksentekijän saattaminen vastuuseen rikoksesta. Erityisesti viimeksi mainitun tekomuodon rankaisemisen perusteena voitaisiin lain tulkinnassa käyttää jopa sitä, ettei laittomasta oleskelusta tietoinen ilmoita laittomasta maassa oleskelijasta viranomaisille. Ilmoittamatta jättäminen voidaan tulkita yritykseksi estää laittoman maassa oleskelijan saattaminen vastuuseen laittomasta oleskelusta.

Nyt Valtio rikkoo suomen rikoslakia alkamalla auttamaan näitä laittomasti maassaolevia.

Antti Rinteen lupauksen mukaan myös Suomen työlakia aletaan rikkomaan myös.Suomessa on tietty määrä yrityksiä. Sen seurauksena tulee tietty määrä verotuloja, jotka sitten jaetaan eteenpäin erilaisille tahoille.

Aiemmin Suomen sosiaaliturva oli turva Suomen kansalaisille ja se riitti hyvin kattamaan sosiaali ja terveysmenot sekä vanhus yms. palvelun. Nyt kun Suomeen on tullut ja tulee lisää sellaista populaatiota, joka vie enemmän kuin tuo, niin ei ole ihme, että suomalaisia jätetään yhä enemmän heitteille. Joka muuta väittää on hullu tai tyhmä.

Siitä voidaankin tehdä päätelmä, että keskimäärin suurin osa nykyisestä Rinteen Hallituksesta ja puolueidensa kansanedustajista täytyy olla vähäjärkisiä tai muuten hulluja. Millään muulla tällaista ei voida järjellä selittää tai ymmärtää.

Perussuomalaisten nykykannatus johtuu todennäköisesti siitä, että puolueeseen on siirtynyt yhä enemmän älykkäitä ja osaavia, rehellisiä sekä oikeudenmukaisia ihmisiä.

Tuota hullua Hallitusta johtaa sellainen orkesterinjohtaja, jolla täytyy olla jotain kummallista ajatuksen tai järjenjuoksussa. Normaalia se ei ainakaan ole.

+5
KaiHaavisto1
Sitoutumaton Raasepori

Entinen Perussuomalainen aktiivi ja Puoluevaltuuston jäsen. Nykyinen poliittinen taustavaikuttaja.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu