KRYPTOVALUUTAT – hyvä tietää

Olemme pitkään seuranneet kryptovaluutoista kirjoitettuja artikkeleita pääasiassa netissä, mutta löytäneet vain yhden Bitcoinin historiaa käsittelevän kirjan: Nathaniel Popper, Digital Gold. Näihin lähteisiin perustuen esitämme näkemyksemme kryptovaluuttojen luonteesta ja nykytilanteesta hälventääksemme asiaan liittyvää yleistä epätietoisuutta.

Kryptovaluutaksi kutsumme järjestelmää, joka toimii lohkoketjuperiaatteella (block-chain), on kaupan kaikkialla maailmassa 24/7 ympäri vuoden, ja vaihdettavissa toiseen krypto- tai perinteiseen valuuttaan. Kaikki tapahtumat tallentuvat hajautetusti lohkoketjuun mutta koodien takana olevien henkilöllisyys on suojattu. Kryptovaluutat ovat puhtaasti digitaalisia, eivät konkreettisia. Niitä on ainakin tuhat, ja tiedot niistä löytyvät netistä samoin kuin niiden arvot. Esim CoinMarketCap listaa päivittäin 100 tunnettua ja yleisesti käytettyä kryptoa sekä niiden hintatietoja ja -historiaa. Näiden takaa löytyy, paitsi maksuvälineitä, toimivia yrityksiä monelta alalta kuten pankkipalveluja, kryptovälittäjiä, asiakirjojen ja muun datan säilyttäjiä, kirjastosovelluksia, sähkölaskutusjärjestelmiä, erilaisia alustoja, start-up yrityksiä jne.

Kryptovaluuttojen on väitetty olevan ”ilmaa” tai ”humpuukia”. Tosiasia on, että useimpien takana on konkreettista liiketoimintaa, joka kasvaa koko ajan. Kryptoihin liittyvistä petoksista ja hakkeroinnista on tiedotettu laajasti ja annettu usein se kuva, että kaikki kryptot olisivat laittomia tai ainakin epäilyttäviä. On myös uutisoitu huijauksista, joissa väitetty kryptovaluutta ei tosiasiassa ole täyttänyt kryptovaluutan perusominaisuuksia. Kryptot ovat kyllä joutuneet hakkereiden uhriksi, mutta niin ovat myös perinteiset pankit ja monet muut tietojärjestelmät.

Kryptovaluuttoja hankitaan siirtämällä netissä rahaa omalle tilille välittäjäyrityksessä. Esimerkiksi Bittrexissä kaupankäynti on vilkasta ja kohteita runsaasti. Rahan siirtäminen välittäjälle kestänee minuutteja mutta kaupankäynti kryptoilla vain sekunteja, välittäjien mukaan. Osto- ja myyntihintojen välillä on tietty ”spredi” mutta välityspalkkiot siirroista ovat pieniä. Halutessaan asiakas voi tallentaa omistamansa kryptot ”lompakosta” ”holviin”, missä ne ovat paremmin turvassa.

Suurin ja tunnetuin kryptovaluutta on Bitcoin (BTC), jota käytetään yleisimmin ostettaessa jotakin toista kryptoa. Bitcoineja voidaan myös siirtää henkilöltä ja tililtä toiselle, halvalla ja anonyymisti. Bitcoineja vaihdetaan kansainvälisessä kaupassa yhä yleisemmin, mikä ilmeisesti johtuu menetelmän helppoudesta ja nopeudesta pankkisiirtoihin verrattuna. Tavallisin käyttö lienee kuitenkin omaisuuden säilyttäminen Bitcoineina. Omistajalle ei kerry osinkoa eikä korkoa. Siksi Bitcoinia on nimitetty osuvasti digitaaliseksi kullaksi. Ostamalla Bitcoineja et saa osaketta yhtiöstä nimeltä Bitcoin, vaan osuuden kryptovaluutasta, jonka voit vaihtaa halutessasi takaisin perinteiseksi valuutaksi tai toiseksi kryptovaluutaksi. Voit myös käyttää Bitcoinia maksuvälineenä vaikka sen käyttö päivittäisiin hankintoihin onkin vähäistä. BTC on hyväksytty virallisesti valuutaksi ainakin Japanissa. Bitcoinin luojan, Satoshi Kakamoton, aatteellinen tausta oli libertarismi, täysin vapaat markkinat, jolloin kaupanteossa on vain kaksi osapuolta. Käytännössä vain kulta ja kryptovaluutat ovat kahdenkeskisesti vaihdettavia. Muuten läsnä on aina joku kolmas osapuoli, tavallisimmin valtio tai pankki.

Erilaiset rahat voidaan periaatteessa jakaa raaka-ainepohjaisiin: esim kuparikolikko tai jalometalliin sidottu rahayksikkö, sekä fiat-tyyppisiin, joilla ei ole omaa arvoa. Valuuttaa, jota ei voi halutessaan vaihtaa esim. kultaan (kuten aikaisemmin dollari ja markka), on ”fiat-currency”. Sen arvo perustuu ainoastaan luottamukseen, jonka lukkona pidetään liikkeelle laskeneen valtion verotusoikeutta (?). Kun käteisestä rahasta ilmeisesti vähitellen luovutaan kokonaan, kaikista valuutoista tulee yhä abstraktimpia; numerosarjoja tietokoneen ruudulla – aivan kuin kryptovaluutat.

Kryptovaluuttojen vahvuudet, esimerkkinä Bitcoin:

 • Käteistä- ja luottorahaa voidaan keskuspankkien toimesta taikoa tyhjästä miten paljon hyvänsä. Tällöin olemassa olevan rahan arvo laimenee, devalvoituu. Mutta Bitcoineja voidaan lisätä louhimalla (raskas titokoneprosessi) enää vain pieni määrä kunnes louhinta loppuu kokonaan. Bitcoinia ei siis voi devalvoida eikä se ole altis inflaatiolle.
 • Bitcoinit ovat salattuja (krypto) ja henkilökohtaisia. Bitcoin-kauppa ohittaa pankit ja valtiot, jotka eivät voi manipuloida sen hintaa tai määrää.
 • Bitcoin on kansainvälinen ja yhteismitallinen. Sitä voidaan helposti siirtää kaikkialle yli valtioiden rajojen. Mitään konkreettisia maksuvälineitä ei ole, tietokonetta ja puhelinta lukuun ottamatta.
 • BTC on kestävä ja jaettavissa osiin; tärkeitä valuuttojen ominaisuuksia antiikin ajoista saakka.

Kryptovaluuttojen heikkoudet:

 • Bitcoinia on arvosteltu sillä perusteella, että sekin on ”fiat”, vailla omaa arvoa. Totta on, että BTC on abstraktio kuten dollari tai euro. BTC ei ole paperirahaa parempi tässä suhteessa, mutta sillä on monia ominaisuuksia, joita perinteisellä valuutalla ei ole. Sen arvo perustuu juuri näihin ominaisuuksiin (ks edellä).
 • Bitcoinia on vaikea hahmottaa koska siinä ei ole mitään konkreettista. On ehkä vaikea ymmärtää, että arvo syntyy ominaisuuksista ja luottamuksesta. Arvon nousu tai lasku määräytyy puhtaasti markkinoilla. Mikään viranomainen ei voi sitä säätää.
 • Kryptovaluutta voi kadota jos omistaja esimerkiksi vahingossa lähettää Bitcoineja Ethereum-tilille tai päin vastoin. Kun välissä ei ole pankkia, ei ole mahdollista korjata virhettä. Myöskään kryptovälittäjän käyttäjätuki ei aina voi tapahtuneelle mitään.
 • Tällä hetkellä suurin este käyttää Bitcoineja maksuvälineenä on sen raju kurssiheilahtelu. Hinta oli lähellä nollaa vielä 2017 lopulla mutta vuotta myöhemmin yli 20 000 US dollaria. Viime päivinä noteeraus on ollut yli 9000 dollaria, alle puolet maksimista. Heilahtelu vähenee todennäköisesti kun Bitcoinin asema vahvistuu ja käyttäjämäärä lisääntyy.

Mahdollisuudet:

 • Monet seikat saattavat tulevaisuudessa nostaa Bitcoinin hintaa: Luotettavan tiedon leviäminen, finanssikriisit joissa maan oma valuutta romahtaa, omaisuuden piilottaminen tiukasti valvotuissa kehittyneissä maissa, käteisestä rahasta luopuminen, jatkuva valuuttojen inflaatio, globaali kaupankäynti, uudet pankkien lanseeraamat krypto-johdannaiset, Bitcoinin louhinnan puolittuminen keväällä 2020, ja louhinnan vähittäinen loppuminen.
 • Valtiot ja pankit  ovat yleisesti suhtautuneet varsin nihkeästi Bitcoiniin, mikä on näiden lähtökohdista katsoen luonnollista. On kuitenkiin mahdollista, että maksuliikenteestä merkittävä osa tulevaisuudessa tapahtuu pankkien ja valtioiden ulottumattomissa, mikä merkitsee tappioita kummallekin. Yhdessä kryptovaluutat ovat muuttamassa radikaalista käsitystämme rahasta, maksuliikenteestä ja muista palveluista lohkoketjussa.
 • Tuoreen tiedon mukaan Square-niminen amerikalainen, maksuliikenteeseen ja kirjanpitoon erikoistunut pörssiyhtiö aikaa lähitulevaisuudessa esitellä luottokorttiin ja älypuhelimeen perustuvan uuden maksujärjestelmän, jossa voidaan (tekoälyn avulla) maksaa millä valuutalla hyvänsä. Maksutapahtumat ovat nopeita ja applikaatio helppo oppia. Maksu voidaan suorittaa vaikkapa Bitcoineilla ja ottaa vastaan dollareina. Square toimii lohkoketjun ukopuolella mutta suoritetut transaktiot Bitcoineilla siirretään lohkoketjuun jälkeen päin. Kun tämä toteutuu käytännössä, Square on luonut eräänlaisen maailmanvaluutan.

Uhat:

 • Valtioiden ja pankkien valta-aseman haastamisesta seuraa luonnollisesti vakava uhka Bitcoinille. Kryptomarkkinat ovat vielä erittäin pienet verrattuna valuuttamarkkinoihin eikä BTC ainakaan tällä hetkellä niitä uhkaa. Silti siihen on jo nyt kohdistunut kovia paineita. Bitcoinista varoitetaan mahdollisia sijoittajia tiedotusvälineissä vähintään viikottain ja sitä on väitetty jopa petokseksi. Lisäksi BTC on julistettu kuolleeksi kymmeniä kertoja. Bitcoinin käyttö voidaan ehkä kieltää joissakin valtioissa mutta tuskin kaikkialla yhtä aikaa.
 • Sadat tai jopa tuhannet kryptovaluutat kilpailevat keskenään ja ainakin oman erikoisalansa valta-asemasta. Todennäköisesti jäljelle jää muutama kymmen oman alansa voittaja, aivan kuten vuosituhannen vaihteen it-huumassa.
 • On ennustettu, että Kiina olisi laskemassa liikkeelle oman valtiollisen kryptovaluuttansa jo kuluvan vuoden aikana. Myös Venäjän on arveltu luovan oman, kansallisen kryptonsa. Ruotsin keskuspankki selvittää asiaa omalta osaltaan. Lisäksi on keskusteltu Kiinan, Brasilian, Venäjän, Intian ja Etelä-Afrikan yhteisestä, valtiollisesta digivaluutasta. Ainakaan Kiinan ja Venäjän omat valuutat eivät olisi vapaita ja salattuja. Päin vastoin, ne olisivat valtion ja pankkijärjestelmän tiukassa seurannassa. Lohkoketjuteknologia ei välttämättä merkitse salattua ja henkilökohtaista. Sitä voidaan käyttää myös tiukan kontrollin välineenä niin, että valtio saa tiedon jokaisen kansalaisen koko rahaliikenteestä. Lohkoketjusta voi siis tulla tärkeä osa kansalaisten hallintaa, varsinkin jos samalla lopetetaan käteisen rahan käyttömahdollisuus. Voi myös käydä niin, että kehittyy ainakin kaksi keskenään kilpailevaa kryptovaluuttajärjestelmää: Valtioiden kontrolloima, vain omassa maassa sallittu, kansalaisia hallitseva valuutta. Toisaalta nykyiset vapaat ja salatut, keskenään kilpailevat eri tarkoituksiin kehitetyt kryptovaluutat. Kolmanneksi, lähinnä Euroopassa on suunniteltu keskuspankkien keskinäiseen maksuliikenteeseen sopivaa globaalia digitaalista valuuttaa.
 • Vuoden -19 lopulla uutiset kertoivat Googlen kvanttitietokoneen prototyypistä, joka onnistui murtamaan monimutkaisen salauskoodin muutamassa sekunnissa kun sen murtaminen tavallisella tietokoneella olisi kestänyt vuosia. Tällaisen koneen edessä kryptovaluutat ovat periaatteessa aseettomia ja lakkaavat olemasta kryptoja, salattuja. Jos nykyistä parempaa salausmenetelmää ei keksitä ennen kuin kvanttitietokoneet valmistuvat, myös pankit ovat helppoja saaliita hakkereille, samoin valtioiden ja armeijoiden tiedostot jne.

Tiedetään, että transaktiot Bitcoinilla lisääntyvät jatkuvasti ja on ilmeistä, että mm Bitcoinin käyttö maksuvälineenä tulee edelleen lisääntymään. Hintakehitystä emme lähde arvailemaan. Todennäköisesti suljetut ja kontrolloidut kryptovaluutat tulevat voimaan ainakin eräissä autoritäärisissä maissa.

 

Kai Linko

Christer Norrman

alan harrastajia

 

KaiLinko

anestesialääkäri (dos) eläkkeellä purjehtija, "Lähtemisen suloinen tuska, Katamaraanilla maapallon ympäri" kirja.elisa.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu