Koulukiusaamiseen ripeät otteet!

Hallitus päätti kevään 2024 kehysriihessä panostaa 5 miljoonaa euroa koulukiusaamisen ehkäisyyn. Tarkempia päätöksiä rahojen kohdistamisesta ei ole vielä tehty, mutta olen asiantuntijoita ja ruohonjuuritason toimijoita kuunnellen esittänyt tähän useita vaihtoehtoja, joilla koulumaailma saataisiin turvallisemmaksi ja rauhallisemmaksi ympäristöksi jokaiselle lapselle. Osa niistä vaatii rahaa, osa lakien ja käytänteiden muutoksia. Pääasia on, että toimivimmat konstit otetaan käyttöön valtakunnallisesti niin, että koulukiusaamisen kasvava trendi saadaan laskuun ja kiusatuille lapsille riittävästi tukea. 

Lue alta 15 toimenpiteen lista! 

1. Valistus ja tiedon lisääminen velvoittavaksi ja tarkasti määritellyksi osaksi Opetussuunnitelman perusteita:  

 • Mitä kiusaaminen on, mitä se aiheuttaa, mitä on koululaisten todellisuus, mitä tarkoittaa aikuisten tarjoama esimerkki.
 • Valistusta siitä, että on coolia olla se, joka ei kiusaa.
 • Koulujen opetussuunnitelmiin pakollisia ryhmäyttämiseen tähtääviä toimia, jotka ennaltaehkäisevät koulukiusaamista. Ryhmähenkeä nostamalla voidaan kouluyhteisön hyvinvointia kehittää. Tämä tulee aloittaa heti peruskoulun alkaessa, jonne suurin osa kiusaamisen alkamisestakin sijoittuu.
 • Pienemmät ryhmäkoot, jotta jokainen lapsi tulee kohdatuksi ja kaikki saavat laadukasta opetusta. 
 • Kiusaamisesta tulee puhua, koko ajan ja monissa paikoissa, niin koulussa, mediassa kuin kodeissakin ja harrastuksissa ynnä muualla. Tabu poistuu ja silloin puuttuminen mahdollistuu, sillä kiusaamisen uhrit uskaltavat kertoa kokemastaan aikuiselle vain, jos taustalla on luotto aikuisiin. Monelta kiusatulta luotto on mennyt. 

 

2. Lisätään opettajankoulutukseen kiusaamisen tunnistaminen, määrittely ja siihen puuttumisen keinot (ml. tähän liittyvä juridiikka).   

 • Olen tehnyt tästä toimenpidealoitteen eduskunnalle.
 • Muillekin kasvatus-, nuoriso- ja sotealan työntekijöille koulutusta kiusaamisesta ilmiönä ja kiusaamista kokevien tukemisesta, jotta he tunnistavat kiusaamisen varhaisessa vaiheessa ja osaavat kohdata rakentavalla tavalla niin kokijat kuin tekijätkin.
 • Valmiina olemassa olevien ratkaisujen hyödyntäminen on kustannustehokasta.

 

3. Muutetaan lakia niin, että kiusaamiseen puuttumiseen on selkeät kriteerit/askeleet ja aikarajat ja puutteet sanktioitu.  

 • Olen tehnyt tästä toimenpidealoitteen eduskunnalle.
 • Koulun henkilökunnalla tulee olla konkreettiset keinot ja suunnitelmat ja tehtävänjako kiusaamiseen puuttumiselle, jotta se saadaan välittömästi loppumaan. 
 • Määritettävä mitä konkreettista on tapahduttava, jotta voidaan sanoa, että puuttuminen on ollut onnistunutta. 
 • Määriteltävä sanktiot, mikäli toimiin ei ole ryhdytty. 
 • Aikuisten tulee ymmärtää, että kouluväkivalta on aina poliisiasia. Kaikki väkivalta vaatii rikosilmoituksen tekemistä koulun toimesta.
 • Määriteltävä kiusaamiseen puuttumiselle tietty aikaraja. Apua tarvitaan ajoissa. Tuen oikea-aikaisuus on erityisen tärkeä esimerkiksi nepsy-lasten kohdalla, sillä tällä hetkellä lapsi/perhe ei saa apua ajoissa, vaan ongelmat ehtivät liian monen lapsen kohdalla kroonistua. Jos palvelut ovat ruuhkautuneita, hoitopolut eivät voi toteutua.
 • Kiusaaja on myös voitava velvoittaa osallistumaan aktiivisesti kiusaamisen selvittelyyn.  
 • Selkeytetään kiusaamiseen puuttumiseen ja kiusattujen auttamiseen liittyviä palvelu-/hoitopolkuja ja eri toimijoiden (koulu, viranomaiset) rooleja.   

 

4. Koulujen valvonta tulee saada kuntoon  

 • Olen tehnyt tästä toimenpidealoitteen eduskunnalle.
 • Tarve tunnistettu jo hallitusohjelmassa.
 • Tärkeä asia lasten oikeusturvan kannalta. Suomi on esim. ainoa Pohjoismaa, jossa kouluja ja oppilaiden oikeuksia ei valvo mikään ulkopuolinen elin systemaattisesti.

 

5. Edistetään hallitusohjelman kirjausta kiusatun oikeusturvan parantamisesta mm. valmistelemalla lainsäädäntöä, joka mahdollistaa sen, että kiusaaja voidaan määrätä vaihtamaan koulua 

 • Olen tehnyt tästä toimenpidealoitteen eduskunnalle.
 • Käytännöksi on otettava se, että koulukiusaajat vaihtavat koulua, eivät kiusatut.
 • Kiusaajille on perustettava ns. ”klinikkaluokkia” toisen koulun tiloihin, jonne kiusaajat menevät harjoittelemaan käytöstä määräajaksi.    

 

6. Koulutetaan vapaaehtoisia: turvallisia aikuisia, joita sijoitetaan kouluihin, nuorisotaloihin, harrastuksiin ja vapaa-ajan toimintoihin. 

 • Välitunneille olisi hyvä järjestää yhteistä ohjattua tekemistä oppilaille, esimerkiksi vanhempien oppilaiden johdolla.
 • Lisäksi kunnollista asianmukaista valvontaa, johon voivat vapaaehtoisesti osallistua myös oppilaiden vanhemmat sekä isovanhemmat. 

 

7. Perustetaan riippumaton, kansallinen kiusaamisasioiden tukikeskus, jossa kiusatut, kiusaajat ja heidän vanhempansa kohdataan ruohonjuuritasolla ja matalalla kynnyksellä.  

 

8. Huomioidaan hallitukselta tulevassa Perhepoliittisessa selonteossa kiusaamiseen mahdollisesti johtavat taustasyyt (perheen vaikeudet, pahoinvointi, päihteet) ja tuetaan vanhemmuutta hallitusohjelman mukaisesti konkreettisilla tukitoimilla 

 • Hallitusohjelmaan on kirjattu: “Kehitetään matalan kynnyksen perhepalveluita, joissa huomioidaan myös parisuhteiden ja vanhemmuuden tukeminen. “  ja: “Neuvoloita ja koulu­terveydenhuoltoa kehitetään tukemaan perheitä ja vanhemmuutta vahvemmin lapsen etu sekä perheiden yksilöllinen tilanne huomioiden. 

 

9. Vuoropuhelu päättäjien ja käytännön työtä tekevien välillä 

 • He, jotka päivittäin kohtaavat kiusattuja ja heidän vanhempiaan näkevät asian käytännön näkökulmasta.
 • Vastuutetaan sopiva viranomainen avaamaan yhteistyökanava. 

 

10. Henkilökunnan pitää voida niin hyvin, että aikuisten vaihtuvuus on vähäistä.  

 • Pitkäaikaiset työntekijät oppivat tuntemaan lapset ja nuoret, ja tämä myös helpottaa kiusaamiseen puuttumista.  

 

11. Erityisen tuen tarpeessa oleville oppilaille tulee jatkossakin olla omat pienryhmät, jotta he saavat tarvitsemansa tuen. 

 

12. Riittävästi koulunkäynninavustajia  

 • Erityisesti alkuopetukseen ja välituntivalvontaan. 

 

13. Kunnille/hyvinvointialueille olisi palkattava kiusaamistyöntekijä 

 • Kiusaamistyöntekijä puuttuu matalalla kynnyksellä kaikkeen kiusaamiseen rivakasti ottamalla vanhempiin yhteyttä ja tekemällä yhteistyötä lastensuojelun ja poliisin kanssa. 

 

14. Aikuisten tiivis yhteistyö ja järjestelmällinen verkostoituminen 

 • Edistäisi kiusaamiseen puuttumista tehokkaasti.
 • Hyvä esimerkki tästä löytyy Islannista, jossa koulut, viranomaiset ja vanhemmat sopivat yhdessä lapsille ja nuorille kotiintuloajat. 

 

15. Peruskoulujen tulee olla puhelittomia opiskelijoille päivän alusta loppuun asti  

 • Muutakin digiä tulisi käyttää vain harkiten. 

 

KaisaGaredew
Perussuomalaiset Jyväskylä
Ehdolla europarlamenttivaaleissa

Olen kansanedustaja Keski-Suomesta, sekä Jyväskylän kaupunginvaltuutettu. Olen perheenäiti ja kristilliset arvot ovat minulle tärkeitä. Suomen ja suomalaisten etu on minulle etusijalla kaikessa päätöksenteossa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu