Tiukka maahanmuuttopolitiikka on parasta rasisminvastaista työtä

Eduskunta kävi keskiviikkona keskustelun niin sanotusta rasismitiedonnosta. Siinä hallitus kertoo toimenpiteistä, joilla se aikoo edistää yhdenvertaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa ja kansainvälisessä politiikassa.

Tiedonannossa todetaan, että varsinainen lainsäädäntö on jo nyt hyvällä pohjalla. Suomessa tasa-arvokysymykset ovat aina olleet tärkeitä ja kaikille on haluttu tarjota samanlaiset mahdollisuudet menestyä. Nyt pääpaino on yleiseen ilmapiiriin vaikuttamisessa ja kansakunnan yhtenäisyyden palauttamisessa.

Myös hallitusohjelma vähentää rasismia ja tuo tasa-arvoa. Hallituksen turvapaikkapolitiikka perustuu hädänalaisimpien auttamiseen, kansainväliseen yhteistyöhön, turvallisuuden takaamiseen ja länsimaisten arvojen, kuten demokratian ja tasa-arvon, puolustamiseen. Erityisesti kiinnitetään huomiota lasten, naisten ja vammaisten oikeuksiin.

Rasismia voi vähentää pitämällä esillä jokaisen yksilön ihmisarvoa, ja tähän hallitus on sitoutunut. Jokainen ihminen on yhtä arvokas, samanarvoinen. Ulkoisista tai sisäisistä piirteistä huolimatta, meriiteistä tai varallisuudesta riippumatta. Tämän tulisi olla perusarvo, johon lapsemme ja nuoremme kasvatetaan päiväkodeissa ja kouluissa.

Jokaisen ihmisen elämällä on valtavan suuri merkitys. Tämä ihmisarvo ei vähene siitä, mitä ihminen tekee, mitä mieltä hän on asioista, onko hän eri mieltä joistain kuin mitä valtavirta ajattelee tai kuuluuko hän vaikka johonkin tiettyyn puolueeseen.

Jokainen aikuinen ihminen on vastuussa omista sanoistaan ja teoistaan. Jokainen Suomessa oleskeleva on yhdenvertainen myös lain edessä. Ei ole rasismia tuomita laittomat teot ja määrätä niistä seuraamuksia. Esimerkiksi olen erittäin iloinen hallitusohjelman kirjauksesta, että kunniaan liittyvä väkivalta tullaan torjumaan. Suomessa emme hyväksy minkäänlaista naisten alistamista emmekä kunniaväkivaltaa. Tiukka maahanmuutto- ja turvallisuuspolitiikka, se ettei maahamme pääse ihmisiä väärin motiivein hyödyntämään sosiaalietuuksia, tekemään rikoksia eikä luomaan omaa varjoyhteiskuntaa integroitumatta suomalaiseen yhteiskuntaan.

Tiukka maahanmuuttopolitiikka ole rasismia vaan erittäin tehokasta rasismintorjuntatyötä.

Mitä paremmin maahanmuuttajat integroituvat suomalaiseen yhteiskuntaan, oppivat kielen, pääsevät työelämään ja sopeutuvat yhteiskuntamme normeihin, sitä vähemmän on aihetta rasismin synnylle.

Tämä hallitus puuttuu rasismin juurisyihin. Työn tekemisen ja itsensä elättämisen mahdollisuus on yksi tärkeimmistä avaimista syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä siihen, että henkilö voi löytää oman paikkansa osana yhteiskuntaamme. Työelämässä aliedustettujen ryhmien, kuten vammaisten, romanien, eri maahanmuuttajaryhmien ja maahanmuuttajanaisten, työelämään osallistumisen lisäämiseksi toteutetaan toimenpideohjelma. On hyvä, että hallitus tulee tekemään työtä sen eteen, että myös romaneiden ja vammaisten työllistymismahdollisuuksia voitaisiin parantaa.

Tämä hallitus tulee ehkäisemään vihatekoja myös juutalaisia ja kristittyjä kohtaan.

Juutalaiset ovat Euroopassa ja Suomessakin joutuneet järkyttävien tekojen kohteeksi. Jotta vastaavaa ei enää koskaan tapahtuisi, hallitus aikoo kriminalisoida holokaustin kieltämisen. Myös vainojen uhrien muistopäivää tullaan viettämään kansainvälisen standardin mukaisesti nimenomaan holokaustin uhrien muistopäivänä.

Kristityt puolestaan ovat maailman vainotuin uskonto. Tälläkin hetkellä noin 360 miljoonaa kristittyä elää vainojen ja väkivallan uhan alla uskonsa vuoksi. On hienoa, että Suomi on kansainvälisessä politiikassaan sitoutunut edistämään myös heidän kuten muidenkin vähemmistöjen uskonnonvapautta ja ihmisoikeuksia.

Nyt kun tiedonanto on tehty ja toimenpiteistä päätetty, todella toivon, että voidaan keskittyä konkreettisiin politiikkatoimiin tämän kansan parhaaksi.

KaisaGaredew
Perussuomalaiset Jyväskylä
Ehdolla europarlamenttivaaleissa

Olen kansanedustaja Keski-Suomesta, sekä Jyväskylän kaupunginvaltuutettu. Olen perheenäiti ja kristilliset arvot ovat minulle tärkeitä. Suomen ja suomalaisten etu on minulle etusijalla kaikessa päätöksenteossa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu