Uusi hallitus tuo kaivattua rotia koulumaailmaan

Kuten perussuomalaiset ovat useasti nostaneet esiin, suomalainen koulujärjestelmä on kriisissä ja tarvitsee suuren muutoksen. Uuden hallituksen myötä koulumaailmaan saadaan vihdoin rotia. 

Koulutuspolku on kokonaisuus, jonka tulisi tukea jokaisen mahdollisuuksia kehittää taitojaan ja löytää sopiva ala. Siihen eivät riitä pelkkä luokanopettaja sekä luku- ja laskutaito: tarvitaan opinnonohjausta, oppilashuoltoa ja yhä enenevissä määrin erityisopetusta.  

On selvää, että inkluusio ei ollut toimiva ratkaisu, vaan nyt kolmiportaisen tuen malli uudistetaan ja myös erityisluokissa annettava opetus mahdollistetaan.  

Pidän merkittävänä, että hallitusohjelman kirjauksen mukaan sekä opettajille että oppilaille halutaan palauttaa työrauha. Yhtenä keinona on opetusryhmien pitäminen kohtuullisen kokoisina. Toisena erittäin tärkeänä keinona puututaan siihen, miten kännykät häiritsevät yhä enemmän oppitunneilla.  

Tärkeä osa toimivaa koulujärjestelmää on turvallisuus. Tämä hallitus tulee huolehtimaan siitä, että kouluissa on keinot ja suunnitelmat siihen, miten kiusaamiseen ja väkivaltaan puututaan. Kiusaaminen jättää elinikäiset jäljet, ja se voi tuhota pienen elämän kokonaan. Koulujen pitäisi olla turvallinen kasvun paikka, yhdenkään lapsen ei tulisi joutua pelkäämään. Hallitus vihdoin vahvistaa kiusatuksi joutuneiden lasten oikeusturvaa ja mahdollistaa jatkaa omassa koulussaan, eli kiusaajan tulee vaihtaa koulua, ei kiusatun.  

Lopuksi haluan nostaa esiin kolme hallitusohjelman kirjausta, joista iloitsen erityisesti: 

1. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että koulujen kasvatustehtävään kuuluu varmistaa suomalaisen kulttuuriperinnön välittyminen uusille sukupolville, eli kevätjuhlat ja joulujuhlat perinteineen säilytetään. Suvivirsi ja Enkeli taivaan saavat raikua kouluissa vapaasti. 

2. Yksityisten koulujen järjestäjien kotikuntakorvaus nostetaan 100 prosenttiin ja varmistetaan, että järjestämisluvat mahdollistavat toiminnan pitkäjänteisen toteuttamisen. Tämä on hyvä asia esimerkiksi kristillisille kouluille.

3. Lasten liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia tullaan parantamaan kokeilemalla koulupäivän jälkeisen liikunnan harrastamisen erilaisia toteuttamistapoja, kuten harrasteseteliä. Samalla kannustetaan kuntia kehittämään koulujen pihoja lähiliikuntapaikoiksi.

Tämän hallitusohjelman pohjalta on hyvä aloittaa työt Suomen lasten ja nuorten parhaaksi. 

KaisaGaredew
Perussuomalaiset Jyväskylä
Ehdolla europarlamenttivaaleissa

Olen kansanedustaja Keski-Suomesta, sekä Jyväskylän kaupunginvaltuutettu. Olen perheenäiti ja kristilliset arvot ovat minulle tärkeitä. Suomen ja suomalaisten etu on minulle etusijalla kaikessa päätöksenteossa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu