Hallituksen sote etenee latvasta puuhun

Pääministeri Marin on koronaepidemian johtamisessaan valinnut improvisaation tien, vaikka Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (vp, 2.11.2017), määrittelee Suomelle kaikkien ministeriöiden yhteisen kriisijohtamiseen kokonaisturvallisuuden mallin. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yksinvaltiaana diktaattorimaisesti sanelemat koronastrategiat ovat kapea-alaisia ja epäselviä. Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen (THL) johtaja Mika Salminen sanoi suoraan jo keväällä 2020, että ”kyllä tätä on liioiteltu ihan järjettömästi” (YLE, 8.3.2021). Samaa linjaa pääministeri Marinin hallitus jatkaa sosiaali- ja terveysuudistuksessa (sote). Koronaepidemiasta ei ole otettu mitään opiksi.

Maailman paras terveydenhoitojärjestelmä ontuu

Koronaepidemian tarkastelu nostaa laajemmin esille Suomen terveydenhuoltojärjestelmän haasteet. Koronaepidemiassa 400 potilasta ja 50 tehohoitopotilasta riittivät kriisiyttämään koko suomalaisen terveydenhuollon toimintakyvyn niin, että tarvitaan poikkeusolot ja valmiuslaki terveyshuollon kapasiteetin turvaamiseksi. Onkin paikallaan kysyä onko Suomessa varauduttu kriiseihin oikein vai onko varauduttu vääriin kriiseihin? Onko resurssit mitoitettu oikein tai johdetaanko terveydenhuoltojärjestelmää oikein? Kuinka ihmisten perusoikeudelliset kysymykset on huomioitu terveydenhuollon toteutuksessa? Huolensa tästä asiasta on esittänyt muun muassa THL:n johtaja Mika Salminen (YLE, 8.3.2021).

On myös syytä tarkastella, että miten terveydenhuoltojärjestelmä oli valmistautunut tilannekuvan luomiseen ja analysointiin sekä ihmisten testaamiseen, jäljittämiseen ja rokottamiseen. Sekä yleis- että epidemiologinen tilannekuva ovat olleet jäljessä koko epidemian ajan sekä hallituksella että STM:llä. THL:n analysointi on tökkinyt. THL valittaa resurssipulaa, koska nimenomaan tilannekuvaan liittyvää seurantaa ja analysointikapasiteettia on vahvasti leikattu. Poliitikot ja STM ovat sikainfluenssapandemian 2009-2010 jälkeen katsoneet, että ne toiminnot ovat tarpeettomia.

Testaamisen maksimikapasiteetti keväällä 2020 oli 1000 testiä päivässä. Nyt se on 20 000 testiä, kun myös yksityistä sektoria on valjastettu testaamiseen. Rajojen maahantulojärjestelmän säätäminen on kestänyt kauan ja saanut paljon kritiikkiä.

Useissa kunnissa kiristettiin rajoituksia, vaikka nimenomaan viranomaistoimintona kattava testaaminen ja toimiva jäljitys olisivat tehokkaasti parantaneet tilannetta. Jäljityshenkilöstön riittämättömyydelle vielä keväällä 2021, vuosi kriisin alkamisen jälkeen, löytyy erinomaisen heikosti hyväksyttäviä perusteluja. Kärsijöinä ovat olleet kansalaiset. Rajoitukset ovat olleet vahvasti ylimitoitettuja ja epäoikeudenmukaisesti kohdennettuja.

Erityisesti lasten ja nuorten kohdalla on syytä kysyä, toteutuivatko lasten oikeudet YK:n lastenoikeuksien julistuksen mukaisesti muun muassa koulujen etäopetuksessa. Koulujen ja harrastustoiminnan sulkemisesta STM:ssä ja THL:lla tiedettiin, että etäopiskelun epidemiologinen vaikutus on merkitykseltään vähäinen, mutta haitalliset sivuvaikutukset ovat suuria ja pitkävaikutteisia. THL:n johtajan Mika Salmisen (YLE, 8.3.2021) mukaan etäopetusohjeet annettiin ikään kuin varmuuden vuoksi, ei siksi, että ne olisivat olleet välttämättömiä ja oikeasuhtaisia.

Hallituksen sote-ratkaisussa koronaepidemian oppeja ei ole huomioitu

Hallituksen eduskunnassa oleva sote-ratkaisu ei vastaa lainkaan aiemmin mainittuihin Suomen terveydenhuoltojärjestelmän haasteisiin. Terveydenhoitojärjestelmän haasteista olisi pitänyt laatia epidemian oppien pohjalta kattava arviointi. Arvioinnin tulosten vaikutus Suomen terveydenhuoltojärjestelmään olisi tullut ottaa huomioon sote-ratkaisussa. Lähtökohtana olisi tullut pitää ihmisten, kansalaisen tarpeita ja nopeaa ja tehokasta palvelua terveydenhoitojärjestelmän rajapinnassa eli kuntatasolla.

Sairaanhoitopiirien, sairaaloiden palvelujen ja muiden taktisen tason (julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin) toimintojen koordinointi tulisi kytkeä kokonaisuuteen. Operatiivisella tasolla THL:n ja erityisvastuualueiden tarjoamien palvelujen eli niin sanottujen miljoonapiirien (STM, 10.6.2021) toimintaprosessit ovat oleellisia. Koronaepidemia on osoittanut, että ongelman ytimen muodostavat strategisen tason eli eduskunnan ja ministeriöiden asenteet ja poliittis-ideologiset intressit, eivät resurssit.

Perus- ja perhepalveluministeri Krista Kiuru (YLE, 16.6.2021) kertoi, että vasta sote-ratkaisun hyväksymisen jälkeen ryhdytään STM:ssä miettimään sitä, miten ihmisten palvelut ja tarpeet järjestetään ja liitetään uuteen hallintomalliin. Hallintomuutos olisi pitänyt toteuttaa juuri toisinpäin eli lähtien ihmisten palvelutarpeista vaikka lisäämällä terveyskeskuksiin yleislääketieteen erikoislääkäreitä ja takaamalla hoidon jatkuvuus, kuten professorit esittävät. (Juha Auvinen, Markku Timonen, Kaleva, 21.6.2021).

Valtionvarainministeriö (Antti Väisänen, IL 18.6.2021) kustannuslaskelmia, mutta hallituksella on tekemättä myös muutoksen riski- ja vaikuttavuusarvioinnit. Vasta näiden tarvekartoitusten ja arviointien jälkeen olisi tullut laatia hallintohimmelit ja –organisaatiot ihmisen palvelutarpeiden pohjalta. Eli tämän itsenäisen Suomen ehkä suurimman hallintouudistuksen päätökset, samoin kuin koronaepidemian johtamisen, Marinin hallitus on toteuttanut poliittis-ideologisilla perusteilla, eikä tarveperusteisesti. Siksi hallituksen sote-ratkaisu etenee latvasta puuhun.

+3
Kalevi Makinen

Filosofian tohtori, Master of Security ja tutkija.

Strategisen suunnitteluun ja johtamiseen paneutuminen on vienyt kansainvälisissä ja kansallisissa organisaatiossa niin esimies- kuin asiantuntijatehtäviin. Kokemusta on kertynyt niin julkisen sektorin ministeriöiden kuin yksityisen sektorin tehtävistä.

Master of Security on johdattanut syvälliseen turvallisuusasioiden tarkasteluun kokonaisturvallisuuden näkökulmasta. Kokonaisturvallisuuden tutkiminen jatkuu.

Analyytikon ja Senior Strategic Adviser tehtävät kansainvälisissä organisaatioissa muun muassa Euroopassa, Kaukasiassa ja Lähi-idässä ovat syventäneet tutkijan otetta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu