Kiuru tai Marin ja Kiuru

”Totuus tulee eri lähteistä. Se on synteesi” on osuvasti todennut entinen ministeri Arja Alho (Yle, 31.10.2021)

Keväällä 2020, kun korona iski, Marinin hallitus päätti sosiaali- ja terveysministeriön (STM) esityksestä antaa maskikaupat Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) hoidettavaksi, vaikka ne ovat STM vastuulla. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sysäsi vastuun maskihankinnoista HVK:lle ilman erillistä päätöstä, eikä STM myöskään pyytänyt HVK:lta etukäteen arviota siitä, että pystyykö se toteuttamaan hankinnat (HS, 19.11.2021). Syntyi niin sanottu maski-gate.

Pitkäperjantaina 10.4.2020 pääministeri Marin antoi lausunnon, että HVK:n toimitusjohtaja Tomi Lounema ei epäonnistuneiden maskihankintojen johdosta nauti enää pääministerin luottamusta. (IL, 13.11.2021) Lounama pakotettiin eroamaan – ilman kuulemista, esitutkintaa, tai laillista perustetta. Syyttäjälaitos tiedotti 4.11.2021, ettei syytteitä Lounemaa vastaan nosteta.

STM maski-gaten sylttytehdas

STM on osa valtioneuvostoa (VN) ja vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta, ohjauksesta ja toimeenpanosta. ”Arvomme ovat oikeudenmukaisuus, rohkeus ja avoimuus” kuvataan ministeriötä sen omilla nettisivuilla. VN:n ohjesääntö (262/2003) määrittelee toimivallan jaon ministeriöiden välillä. Kriisiajan terveysalan materiaalihankinnoista vastaa STM:n perhe- ja peruspalveluministeri.

Maski-gatea tutkineen työ-ja elinkeinoministeriön raportista (28.5.2021) ilmenee, että STM laiminlöi pandemiaan varautumista kaikilla hallinnon tasoilla, ei toteuttanut hankintoja eikä seurannut varantoja. Onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) tutkinnasta käy ilmi, että kriisin alkaessa STM:stä puuttui tilannekuva ja kriisijohtamisjärjestelmä. (30.6.2021)

Kiurun maski-gate

Keskusrikospoliisin esitutkintapöytäkirjoista ilmenee, että ministeri Kiuru syytti maskinhankinnan ongelmista HVK:ta. ”Kiuru oli esittänyt vahvaa epäluottamusta HVK:lle, ettei hankintoja saatu käyntiin. Kiuru oli ilmoittanut, että vastuu ja hankinnat kuuluvat kokonaisuudessaan HVK:lle” lukee poliisin asiakirjoissa 1.4.2020. (HS, 12.11.2021)

Ministeri Kiuru toimi kaksinaamaisesti, kun hän ensin siirsi oman hallinnonalansa tehtävän HVK:lle ja tämän jälkeen painosti hankkimaan suojaimia nopealla aikataululla. Maski-gate ei aiheuttanut STM:ssä seuraamuksia, vaikka ministeriö improvisoi tilannejohtamisen ja antoi maskihankinnat hallitsemattomasti HVK:n tehtäväksi. Merkillepantavaa on myös se, että ministeri Kiuru nautti pääministerin Marinin luottamusta!

”Lainvalmistelu on ollut murheenkryyni”

”Laadukas lainvalmistelu on keskeistä politiikan uskottavuuden ja legitimiteetin näkökulmasta. Sitoudumme tietopohjaisen politiikan tekoon sekä systemaattiseen vaikutusarviointiin kaikessa lainvalmistelussa”, lukee Marinin hallitusohjelmassa. (VNK, 10.12.2019)

Marinin hallituksen koronatoimia koskeva ”tule ja testaa” – mallin lainvalmistelu on ollut murheenkryyni. Eduskunta on joutunut muuttamaan tai palauttamaan muun muassa ravintoloiden aukioloaikoja, alkoholin tarjoiluaikoja ja rajaylityksiä koskevia esityksiä. Hallitus on myös muuttanut antamiaan lakiesityksiä niihin jääneiden tulkinta-aukkojen takia muun muassa kuntosalien rajoitusten osalta. (IS, 15.11.2021)

Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtajan Leila Kostiaisen mukaan Marinin hallituksen useat koronalakiesitykset ovat olleet keskeneräisiä, niistä on puuttunut useita perustietoja, tavoitteet ovat olleet vaikeasti hahmotettavissa, tutkimustieto on jätetty hyödyntämättä, virkamiesten käsiä on sidottu ja vaikutusarvioinnit ovat olleet riittämättömiä. ”Kiire ei ole hyväksyttävä selitys sille, ettei lainsäädäntöä tehdä ohjeiden mukaan”, täräyttää Kostiainen. (Yle, 7.5.2021)

Ainakin viides huomautus STM:lle toiminnan lainvastaisuudesta

Ministeriön hallinnonalan strategisen johtamisen tärkeimmät työkalut ovat ministeriön toimialan lainsäädännön valmistelu ja strateginen ohjaus. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin antoi STM:lle huomautuksen, koska STM on laiminlyönyt velvollisuutensa varmistaa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) noudattaa ohjeissaan perustuslakia. (EK OA, dnro 3432/2021) THL rikkoi perustuslakia, syrjintäkieltoa ja potilaslakia. (HS, 23.7.2021)

STM:n toiminta on ollut erityisen moitittavaa sen vuoksi, että se ei ylimmältä laillisuusvalvojalta saamiensa toistuvien moitteiden jälkeenkään ole ryhtynyt toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että sen itsensä ja sen alaisen THL:n toiminta täyttää perustuslain lainmukaisuuden ja lakisidonnaisuuden vaatimukset. (HS, 28.7.2021)

Vähintä mitä voisi odottaa, on se, että STM:n vastuuministeri tulee ministerivastuulla antamaan lausuntonsa korkeimman lainvalvojan huomautuksiin. Ei ole tullut. On myös huomattava se, että ministeri Kiuru edelleen nauttii pääministerin Marinin täyttä luottamusta!

Strateginen tyhjiö

STM:n epidemian aikaisissa toimissa on toistunut kaksi ongelmaa: epäselvyys siitä, onko annettava ohje velvoittava vai suositus, sekä viranomaisten oman toiminnan lainmukaisuudesta huolehtiminen. (MTV, 28.7.2021). Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin (PL, 1999/731). Mikään kriisi ei anna viranomaisille oikeutta toimia ilman asianmukaista toimivaltaa.

Ministeri Kiuru on vastannut hybridistrategiasta valtioneuvostossa. Genomiikan professori Tuuli Lappalainen kritisoi voimakkaasti Suomen koronajohtoa. Lappalainen katsoo, että Suomen koronatoimia leimaa täydellinen ”johtajuuden, strategian ja viestinnän tyhjiö. (IL, 11.11.2021)

”Me STM:ssä osaamme ja tiedämme kaikki asiat”

Puheenjohtaja Kostiaisen mukaan myös poliittinen ohjaus ja virkamiesten käsien sitominen on Marinin kaudella nähty ongelmana. Hallituksen poliittinen ohjaus on rajoittanut virkamiesten mahdollisuutta arvioida kaikkia vaihtoehtoja. (IS, 15.11.2021)

Vuosi sitten Yhdysvaltain presidentti Trump soitti Georgian osavaltion ylimmälle vaalikomitean virkamiehelle ja antoi ”poliittista ohjausta” siitä, kuinka presidentinvaalien tulos pitää laskea niin, että hän voittaa. Ei meillä Suomessa tapahdu tällaista – hurskasteltiin kuorossa.

THL, kunnanjohtajat, aluehallintoviranomaiset (avi) ja sairaanhoitopiirien johtajat ovat lukuisia kertoja antaneet julkisuuteen lausuntoja ministeri Kiurun ”poliittisesta ohjauksesta”. Erityisesti, kun virkavastuulla toimivat viranomaiset eivät ole osanneet tulkita STM:n valmistelemia lakeja ”oikein”.

Ei niin. He ovat tulkinneet lakia niin kuin se on kirjoitettu – STM:ssä.

Toimitusjohtaja Jyri Häkämies on kirjassaan kertonut tapaamisessa STM:n johdon kanssa äänen kohonneen ja suhtautumisen olleen ”pöyhkeää ja ylimielistä”. ”Me STM:ssä osaamme ja tiedämme kaikki asiat, joita esitätte” hän siteeraa STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkkia. (IL, 30.8.2021) Esille tulleen materiaalin valossa Häkämiehen kertomus kuvastanee laajemmin STM:n johdon ”me osaamme” asennetta ja suhtautumista johtamiseen.

Trumpilaisittain ministeri Kiuru on löytänyt virheille syyllisen HVK:sta, avi:sta, kunnista, yrittäjistä, tapahtuma-alasta, matkailualasta, rokottamattomista, jne. Lista on loputon, mutta STM:öön syyttävä sormi ei osu. Ei millään. Ja edelleen ministeri Kiuru nauttii pääministeri Marinin täyttä luottamusta!

Kiuru tai Marin ja Kiuru

Politiikan tutkijat muistuttavat, että politiikassa asiat ovat sitä miltä näyttää. Professori Lappalaisen mukaan ”Hallituksen toiminta on tavoitteetonta ja epidemiatilanteesta irrallista manageereusta”. Keskusrikospoliisin esitutkintamateriaali kertoo hallituksen sähläämisestä, poliittisesta painostuksesta ja mahdollisesta valtioneuvoston työjärjestyksen sekä lakien rikkomisesta. Esitutkinta on kylmäävää luettavaa tapahtumista, missä virkamiehistä tehdään sijaiskärsijöitä, kirjoittaa Jarkko Sipilä. (MTV, 13.11.2021)

HVK:n toimitusjohtajan julkinen nolaaminen oli kriisijohtamisessa epäonnistuneen Marinin tapa heijastaa ongelma itsensä ja hallituksensa ulkopuolelle, kiteytti toimittaja Mika Koskinen. (IL, 13.11.2021) Ongelman heijastamisen itsensä ulkopuolelle Marin siunaa myös ministeri Kiurulle ja STM:lle.

VN:n ja STM:n toimet liittyvät saumattomasti toisiinsa. Ilman pääministeri Marinin hyväksyntää ja tukea ministeri Kiuru ei voisi toimia niin kuin hän toimii. Sen paremmin pääministeri Marin kuin ministeri Kiuru eivät ole kantaneet asioissa vastuutaan, ei ainakaan julkisuudessa.

Maski-gate on kuitenkin vain hälytysmerkki laajemmasta hallituksen johtamisongelmasta. Oman poliittis-ideologisen agendan alle tallotaan niin hyvä hallintotapa, oikeusvaltioperiaatteet kuin yksilön oikeudet. Sekavat ja myöhässä valmistuvat hybridistrategian päivitykset ovat vain tämän häikäilemättömän vallankäytön yksi huipentuma. Kauas on tultu kenraali Adolf Ehrnroothin tavasta johtaa suomalaisia edestä – omalla esimerkillä.

Rumalta näyttää. Marin tai Kiuru ja Marin, erittäin rumalta.

+10
Kalevi Makinen

Filosofian tohtori, Master of Security ja tutkija.

Strategisen suunnitteluun ja johtamiseen paneutuminen on vienyt kansainvälisissä ja kansallisissa organisaatiossa niin esimies- kuin asiantuntijatehtäviin. Kokemusta on kertynyt niin julkisen sektorin ministeriöiden kuin yksityisen sektorin tehtävistä.

Master of Security on johdattanut syvälliseen turvallisuusasioiden tarkasteluun kokonaisturvallisuuden näkökulmasta. Kokonaisturvallisuuden tutkiminen jatkuu.

Analyytikon ja Senior Strategic Adviser tehtävät kansainvälisissä organisaatioissa muun muassa Euroopassa, Kaukasiassa ja Lähi-idässä ovat syventäneet tutkijan otetta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu