Marin myös koronasyntinen

Pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti lomalta palattuaan, että yhteiskuntaa halutaan pitää auki ja uusia rajoituksia yritetään välttää. Hallituksen ministeriviisikko antoi suosituksia yhteiskunnan avaamisesta ja rajoitusten lieventämisestä samalla kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) tiukensi koronarajoituksia. (IS, 22.8.2021)

Hallitus lähetti sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kautta ohjauskirjeitä aluehallintoviranomaisille (avi) (17. ja 19.8.2021), miten tulkita lakitekstiä ”oikein”. Ohjauskirjeet eivät ole velvoittavia ohjeita. Kun avi virkavastuulla noudatti voimassa olevaa tartuntalakia sekä voimassa olevaa hallituksen vanhentunutta hybridistrategiaa, niin syntyi voimakkaita mielenilmauksia.

STM:n toiminta erityisen moitittavaa?

STM:n ohjauskirjeet sisältävät ohjeita, joita ei löydy lainsäädännöstä. Näin STM jatkaa epämääräistä, jopa lainvastaista, toimintalinjaansa arvioi perustuslakiasiantuntija Pauli Rautiainen (IS, 21.8.2021).

STM:n epidemian aikaisissa toimissa on toistunut kaksi ongelmaa: epäselvyys siitä, onko annettava ohje velvoittava vai suositus, sekä viranomaisten oman toiminnan lainmukaisuudesta huolehtiminen. (MTV, 28.7.2021) Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on aiemmin antanut STM:lle viisi huomautusta koronaepidemian johtamisesta, koska STM on laiminlyönyt velvollisuutensa varmistaa, että hallinnonala noudattaa ohjeissaan lakia. (EK OA, dnro 3432/2021)

STM:n toiminta on ollut erityisen moitittavaa sen vuoksi, että se ei ylimmältä laillisuusvalvojalta saamiensa toistuvien moitteiden jälkeenkään ole ryhtynyt toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että sen itsensä ja sen alaisen toiminta täyttää lainmukaisuuden ja lakisidonnaisuuden vaatimukset. (HS, 28.7.2021) Hämmästyttävää on se, että ei koronaministeri Krista Kiuru, eikä pääministeri Marin ole millään tavalla kommentoinut lainvalvojan moitteita.

Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia (PL, 1999/731). Ei voi olla niin, että mikään kriisi antaisi viranomaisille oikeuden toimia ilman asianmukaista toimivaltaa. Hämmästyttävintä asiassa on, että pääministeri Marin hyväksyy tilanteen eikä puutu asiaan, kun valtioneuvoston toimintaa moititaan!

Häkämies moukaroi hallitusta

Muistelmansa julkaissut Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja, Jyri Häkämies, moukaroi muistelmissaan hallituksen strategista kriisinjohtamista kovin sanoin. Osansa saavat sekä pääministeri Marin että koronaministeri Kiuru. (IS, 30.8.2021)

Häkämiehen mukaan STM:n varautuminen on ala-arvoista, suhtautuminen ylimielistä ja asenne yritysvastaista, tilanteessa missä yhteiskunnan kaikki voimavarat olisi tullut valjastaa toisen maailmansodan jälkeen vakavimman kriisin hallintaan. Häkämies kritisoi myös peruspalveluministeri Krista Kiurun heikkoa valmistautumista taudin toiseen aaltoon. “Lomia oli pidetty, vaikka olisi pitänyt valmistautua koronan toiseen aaltoon” Häkämies kirjoittaa kesän 2020 tapahtumista. (IL, 30.8.2021)

Tämä sama on toistunut tänä kesänä. Pääministeri Marinin johdolla hallitus on loistanut poissaolollaan neljännen korona-aallon johtopaikoilta. Tartuntatautilaki ja hybridistrategia ovat päivittämättä tilannetta vastaaviksi. Perus strategisen johtamisen riskienhallinnan ja kustannusvaihtoehtolaskelmien käyttäminen olisi riittänyt. Mutta hallituksen toimet ovat puheen tasolla ja pahasti myöhässä. Ja hinnan maksavat kansalaiset, yritykset ja erityisesti tapahtuma-ala, ravintolat sekä lasten ja nuorten harrastustoiminta.

STM:n toiminta oudossa valossa

Koronaministeri Krista Kiurun toiminta on joutunut outoon valoon. Kiuru on todennut, että nyt koronatilanne on veitsenterällä, vaikka asiantuntijat ovat esittäneet päinvastaisia kommentteja. (HS, 19.8.2021)

Viimeisimmän oikeusasiamiehen moitteen (OA, 23.7.2021) osalta Kiuru vetosi kansallisen korona-asiantuntija työryhmän (KRAR) lausuntoon ja totesi, etteivät poliitikot voi niihin päätöksiin edes puuttua. (IS, 23.7.2021) KRAR ei päätä mistään, koska se antaa vain suosituksia Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL).

Kiuru väitti myös, että Suomi ei voi poistaa koronaa yleisvaarallisten tautien listalta, koska Maailman terveysjärjestö on sen näin määrittänyt. Yleisvaarallisen taudin määrittäminen on kunkin maan oma päätös, toteaa professori Voutilainen (IL, 28.8.2021).

Kiurun mukaan 90 prosentin rokotekattavuus on yhteiskunnan avaamisen ehto. (MTV, 26.8.2021) Voiko olla näin, että koronataistelua johtavan ministerin eväät ovat lasten ja nuorten rokottamisen varassa! Erityisesti, kun rokotteen ottaminen on vapaaehtoista.

Hämmästyttävintä on, että pääministeri Marin on samaa mieltä Kiurun kanssa ja tukee Kiurua! Tilanteessa missä, THL on todennut, että ”koronavirus on aiheuttanut Suomessa vähemmän kuolemantapauksia kuin keskimäärin arvioidaan tapahtuvan influenssakautena vuosittain”. (OTKES, 30.6.2021) Kausi-influenssa ei ole yleisvaarallinen tauti. Voiko korona sitten olla?

Marin vain saunoo

STM:n mukaan korona tartuntojen lähteinä korostuvat sama talous noin 59 prosenttia, muut sosiaaliset kontaktit 16 prosenttia ja ulkomailta alle 10 prosenttia. Muut kohteet ovat kukin tartunnanlähteinä vain prosenttien luokkaa. (STM, 26.8.2021)

STM:n ohjeistuksena on välttää sosiaalisia tapaamisia ja yleisötapahtumia koronaepidemian leviämisen torjumiseksi. Myös perhe- ja sukutapahtumia kehotetaan siirtämään. (STM, 26.8.2021)

Marinin johtama hallitusviisikko toimii kuin koronasyntiset ikään, ja saunoo kimpassa. Ja julkaisee vielä kuvat sosiaalisessa mediassa. Siinä esimerkkiä kansalaisille, joilta sosiaalisia tapahtumia rajoitetaan ja kielletään.

+5
Kalevi Makinen

Filosofian tohtori, Master of Security ja tutkija.

Strategisen suunnitteluun ja johtamiseen paneutuminen on vienyt kansainvälisissä ja kansallisissa organisaatiossa niin esimies- kuin asiantuntijatehtäviin. Kokemusta on kertynyt niin julkisen sektorin ministeriöiden kuin yksityisen sektorin tehtävistä.

Master of Security on johdattanut syvälliseen turvallisuusasioiden tarkasteluun kokonaisturvallisuuden näkökulmasta. Kokonaisturvallisuuden tutkiminen jatkuu.

Analyytikon ja Senior Strategic Adviser tehtävät kansainvälisissä organisaatioissa muun muassa Euroopassa, Kaukasiassa ja Lähi-idässä ovat syventäneet tutkijan otetta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu