STM antoi maskihankinnat hallitsemattomasti HVK:n tehtäväksi keväällä 2020 – STM osoittautumassa maskigaten sylttytehtaaksi

Lintu- ja sikainfluenssan oppeja on hyödynnetty heikosti ministeriöiden terveydenhoidon johtamisessa. Marinin hallitus improvisoi koronaepidemian johtamista vastoin suunnitelmia ja keväästä 2020 saatuja oppeja on hyödynnetty tuskin lainkaan. Risto Siilasmaa twiittasi (31.1.2021), että kunnianhimoton ”toimitaan niin kuin ennenkin”- ajattelu näkyy viranomaisten ja poliitikkojen toiminnassa valtioneuvoston koronaepidemian hoidossa.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) joutui maaliskuusta 2020 alkaen toteuttamaan suojainhankintoja sosiaali- terveysministeriön (STM) tukipyyntöjen perusteella, vaikka kriisiajan hankintatoiminta ei kuulu HVK:n tehtäviin. Siksi HVK:lla ei ollut myöskään osaamista eikä resursseja toteuttaa suojavarusteiden hankintaa. Ja tämän HVK ilmoitti myös STM:lle.

Suojainhankinnoissa tapahtui sittemmin virheitä, jotka johtivat valtakunnalliseen skandaaliin ja kahden työntekijän irtisanomisiin. Pääministeri Marin ilmoitti (10.4.2020), että HVK:n toimitusjohtaja ei nauti hänen luottamustaan. Muutaman kuukauden toimitusjohtajana toiminut Tomi Lounamaa joutui poliittisella ohjauksella irtisanoutumaan ja kaksi työntekijää irtisanottiin tehtävistä. Toimitusjohtaja siis irtisanoutui, vaikka suojavarusteiden hankinta ja varastointi eivät kuulu HVK:lle.

Sen sijaan STM:n vastuuministerit, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen, nauttivat edelleen pääministerin luottamusta. Vaikka STM laiminlöi pandemiaan varautumista kaikilla hallinnon tasoilla, ei toteuttanut hankintoja eikä seurannut varantoja, ilmenee työ-ja elinkeinoministeriön (TEM) raportista (2021:32). Maskigate ei aiheuttanut STM:ssä seuraamuksia, vaikka ministeriö inspiroi tilannejohtamisen ja antoi maskihankinnat hallitsemattomasti HVK:n tehtäväksi.

Varautumisen vastuu on lakisääteisesti määrätty STM:lle

Terveydenhuoltoalan materiaalinen varautuminen kuuluu lakisääteisesti STM:lle. HVK:lle kuuluu ainoastaan lääkkeiden varastointi. HVK:n lakisääteisiin tehtäviin ei kuulu myöskään vastuu kriisiajan hankintatoiminnasta.

Sikainfluenssa vuosina 2009-2010 oli nostanut esille tarpeen varastoida terveydenhoitoalan kriittistä materiaalia kriisejä varten. Sikainfluenssan jälkeen eduskunta hyväksyi vuonna 2013 kansallisen pandemiavarautumissuunnitelman, jonka pohjalta STM laati hallinnonalansa toimintasuunnitelmat. Suunnitelmat sisältävät myös hengityssuojaimien ja muiden pandemian hoidon tarvikehankintojen järjestämisen. HVK:lle ei ole suunnitelmissa määrätty suojainten varastointivelvoitetta.

Koronaepidemian johtaminen on monitoimijakriisin johtamista

Maskigate nostaa laajemmin esiin pääministeri Marinin hallituksen koronaepidemia-ajan kriisijohtamisen haasteet. Kyseessä on nimenomaan monitoimijakriisi, ei pelkästään terveyskriisi. Silti STM saa poliittisella luottamuksella häärätä itsevaltiaasti kriisissä, jota pääministeri on kuvannut pahimmaksi sitten toisen maailmansodan. Muut ministerit ja ministeriöt seuraavat sivusta ja kriisin kokonaisvaltainen johtaminen ontuu. Esimerkkinä monitoimijakriisistä ovat rajaturvallisuuskysymykset, talous- ja työvoimakysymykset ja 10 000 ulkomaalaisen marjanpoimijan maahantulo Suomeen, jotka kuuluvat muiden ministeriöiden kuin STM:n hallinnonaloille.

Pääministerin tulisi koota yhteen eri hallinnonalojen näkemykset ja johtaa toimintaa kokonaisvaltaisesti. Pääministeri Marin on kuitenkin valinnut improvisaation tien, vaikka Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (vp, 2.11.2017) määrittelee Suomelle ministeriöiden yhteiseen kriisijohtamiseen kokonaisturvallisuuden mallin. Sen sijaan yhden ministeriön eli STM:n yksinvaltiaan kriisijohtamisen seurauksena koronatoimet ovat vahvasti ylimitoitettuja ja rajoitukset kohdistuvat epäreilusti. THL:n johtaja Mika Salminen sanoi suoraan jo keväällä 2020, että ”kyllä tätä on liioiteltu ihan järjettömästi” (YLE, 8.3.2021). Myös maskisuositukset ovat vaihdelleet epäjohdonmukaisesti perustumatta missään vaiheessa tieteellisesti tutkittuun tietoon. Hämminki ihmisten ja yritysten keskuudessa on ymmärrettävästi ollut suurta.

+3
Kalevi Makinen

Filosofian tohtori, Master of Security ja tutkija.

Strategisen suunnitteluun ja johtamiseen paneutuminen on vienyt kansainvälisissä ja kansallisissa organisaatiossa niin esimies- kuin asiantuntijatehtäviin. Kokemusta on kertynyt niin julkisen sektorin ministeriöiden kuin yksityisen sektorin tehtävistä.

Master of Security on johdattanut syvälliseen turvallisuusasioiden tarkasteluun kokonaisturvallisuuden näkökulmasta. Kokonaisturvallisuuden tutkiminen jatkuu.

Analyytikon ja Senior Strategic Adviser tehtävät kansainvälisissä organisaatioissa muun muassa Euroopassa, Kaukasiassa ja Lähi-idässä ovat syventäneet tutkijan otetta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu