Kommentteja VATT:n lausuntoon sote-uudistuksesta

PowerPoint-esitys (eduskunta.fi)

  • Sote-palveluiden siirtäminen laajemmille alueille vähentää riskiä epäsuotuisen väestökehityksen kuntien talouden kriisiytymisestä

Vaikka maakuntauudistus vähentää kuntatalouden kriisiytymisen riskiä, se on vain puolinainen ratkaisu, koska maakunnat olisivat kantokyvyltään liian epätasapainoisia.

  • Eritasoisten palveluiden kokoaminen saman järjestäjän vastuulle mahdollistaa kustannussäästöjä

Tämä on osittain totta, mutta vasta valtakunnallisella tasolla päästäisiin vielä tehokkaammin eroon osaoptimoinneista ja mittakaavaedut voitaisiin hyödyntää täydellisesti ja valtakunnallisesti tasapainoisesti.

  • Hyvinvointialueiden kannusteet säästöihin ovat kuitenkin heikot verotusoikeuden puuttuessa

Kannusteet ja kustannusseuranta olisivat toteutettavissa ylivoimaisesti paremmin esimerkiksi Pelkistetyn Soten Terveyshallitukseen sisäänrakennetun innovaatio- ja kehittämisyksikön sekä reaaliaikaisen toiminnanohjausjärjestelmän avulla.

  • Ainakin alkuvaiheessa rahoitus perustuisi täyteen valtion rahoitukseen

Suora valtion rahoitus olisi ainakin miljardin vuodessa nykykäytäntöä edullisempi. Rahoitus tapahtuisi suoraan verotuksen kautta ilman Kelaa, omavastuita tai kaikkine sääntelyineen muita monimutkaistuksia.

  • Ilman maakuntaveroa maakunnalla ei ole tapoja jakaa esimerkiksi tuotannon tehostamisen kautta syntyneitä säästöjä takaisin alueen asukkaille

Ei rahaa tarvitse jakaa takaisin, kun valtio vastaa koko maan terveydenhuollosta valtakunnallisesti optimoiden. Esimerkiksi Pelkistetyn Soten toiminnanohjausjärjestelmä paljastaisi sairaanhoitopiirien poikkeamat taloudenpidossa välittömästi, jolloin niihin puututtaisiin ennen kuin ne ehtivät kasautua.

Maakuntaverolle esitetyt perustelut eivät miltään osin päde valtakunnallisesti Terveyshallituksen johdolla toteutettuun Pelkistettyyn Soteen.

VATT:n lausunnossa on siis pitäydytty pelkässä maakuntanäkökulmassa, jolloin keskustelu väistämättä rajautuu hedelmättömäksi. Tarkoitushan ei ollut tehdä maakuntauudistusta vaan sote-uudistus!

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu