Harakasta papukaijaksi – ministeri VR:n vasallina

Kansanedustuslaitoksessakin on lopulta alettu epäillä VR-Yhtymä Oy:n hokemaa, että käytetty suomalainen rautatiekalusto kelpaisi vain romuksi. Valveutuneet kansalaiset ovat kiinnittäneet asiaan huomiota jo toistakymmentä vuotta sitten[1] kuten VR:n kilpailijaksi ryhtynyt yritys hiukan myöhemmin[2], mutta turhaan[3]. Lyhyttä ministeri Anne Bernerin kaudella toteutunutta taukoa[4] lukuun ottamatta yhtiö on saanut tuhota kalustoa kaikessa rauhassa[5].

Ensimmäinen kyseenalaistajista, keskustalainen Joonas Könttä, jätti kirjallisen kysymyksen 3.3.2020 henkilöjunaliikenteen palauttamisesta tämänhetkisen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakankin entiselle kotiseudulle Äänekoskelle[6]. Myöhemmin ilmenneiden nimenomaan kaluston saatavuutta ja määrää koskevien seikkojen takia Könttä teki uuden tarkentavan kysymyksen 29.9.2020 [7].

Ministeri Harakan 24.3.2020[8] ja 26.10.2020[9] päiväämät vastaukset noudattavat tuttua kaavaa: avoimesti myönnetään, että tietolähteenä on VR-Yhtymä Oy (lokakuiseen vastaukseen tietoja on antanut myös Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikkö). Tietolähde puolestaan kertoo, ettei kalustosta ole muuhun kuin romuksi muun muassa siksi, että se on loppuun ajettua ja liikuntaesteisille sopimatonta.

Todellisuudessa Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei edellytä, että junan jokaisen kalustoyksikön pitäisi olla esteetön. Siksi vaikkapa vanhaa Sm2-kalustoa voi saada liikuntaesteisille sopivaksi lisäämällä matalalattiaisen osan (kuten Helsingissä on tehty vanhoille nivelraitiovaunuille[10]) tai madaltamalla olemassa olevan junayksikön lattiatasoa ainakin osittain. Näin voidaan päätellä tiedusteluuni[11] saamastani vastauksesta[12].

Vihreiden Jenni Pitko puolestaan kirjoittaa kysymyksessään 11.2.2021[13] muun muassa näin:

”- – –

VR:n mukaan kyse olisi kaluston käyttökelvottomuudesta. Väite käyttökelvottomuudesta on kuitenkin varsin epäselvä, eikä VR perustele sitä uskottavasti. Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2017 teettämän asiantuntijaraportin mukaan VR:n kalustolla on nähty olevan hyvin jäljellä käyttöaikaa. Etenkin nyt joulukuussa VR:n romutettavaksi osoittaman Eil- ja Eilf-kaluston on nähty raportissa olevan käyttökelpoista vielä 2030-luvun alussa. VR myös käyttää itse täsmälleen samaa kalustoa päivittäin omassa liikenteessään.

Nyt romutettavaksi osoitetun Eil/Eilf-kaluston ja Sm2-kaluston osalta on merkittävää, että tämä VR:n nykyiselle liikenteelle määrältään tarpeeton kalusto on edellytys hallitusohjelman tavoitteen junaliikenteen ja erityisesti lähijunaliikenteen laajentamiselle eri seuduilla. Lähijunaliikenteen kasvattaminen on yksi keino ekologisemman liikenteen edistämisessä.

LVM:n raportissa todetaan, että Eil/Eilf-kalusto sekä vanhempi Sm2-kalusto eivät vastaa nykyvaatimuksia esim. esteettömyyden osalta. Esteettömyysongelmiin myös VR on vedonnut, mutta silti VR käyttää itse esteettömäksi moittimaansa kalustoa. Yhden junan kaikkien vaunujen ei välttämättä tarvitse olla esteettömiä. Riittää, että junassa on yksi esteetön sisäänkäynti, jollaisia VR on itsekin asentanut vanhoihin vaunuihin.

Merkittävää on se, että omassa, joulukuussa julkaistussa muistiossaan VR esittää, että romuttamiset eivät mitenkään vaaranna kaluston riittävyyttä laajentuvassakaan lähiliikenteessä. Raideliikenteen kasvu tarkoittaa kuitenkin myös lisääntyvää tarvetta kalustolle. Suomessa on käytössä eri raideleveys kuin muualla Euroopassa, joten Suomen rautateille sopivaa kalustoa ei voi vuokrata muualta.

– – –

Ponsiosa

– – –

Mitä hallitus tekee junaliikenteen kaluston riittävyyden varmistamiseksi, jotta hallitusohjelman mukainen junaliikenteen kasvu voidaan toteuttaa hallituskauden aikana ja

mitä hallitus tekee, jotta VR ei romuta käyttö- ja kunnostuskelpoista kalustoa, jolle on välitöntä tarvetta maakunnallisen lähijunaliikenteen käynnistämiseksi?””[14]

Tällä kertaa VR vastasi ministerin puolesta heti seuraavana päivänä toistamalla jo tutut näkemykset, että vanha kalusto kelpaa vain romuksi[15]. Arvattavaksi lähinnä jää, kuinka paljon ministeriössä vaivaudutaan muuttelemaan sanamuotoja, jotta virallinen vastaus aikanaan näyttäisi edes jossain määrin itsenäiseltä hengentuotteelta. Ehkäpä käytössä on ikioma käänteinen Urkund-järjestelmä tällaisia tarpeita varten[16]?

Kuten kansanedustaja Pitko toteaa, VR:n ilmoituksiin nähden ristiriitaista informaatiota on saatu Liikenne- ja viestintäministeriön hankittua tietoa toisistakin lähteistä[17]. Tästä huolimatta ministeri Harakka toistaa nimenomaan VR:n toimittamia tietoja kuin papukaija (valitettavasti myös Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen toimii samoin[18]). Voidaankin todeta, että Harakka on jättänyt journalistin ammatin kauas taakseen, mutta todellisesta poliitikon maailmaan vaikuttamisesta nykyinen toimintatapa on kyllä kaukana:

”Eräs hänet pitkään tuntenut poliitikko sanoo, että Harakan ongelma on ambivalenssi, kaksijakoisuus: hän ei osaa päättää ollako kriittinen journalisti, joka säilyttää politiikkaan viileän etäisyyden vai poliitikko, joka on mukana vaikuttamassa maailmaan.”[19]

Halutessaan Harakka on kyennyt toimimaan kuin todellinen maailmaan vaikuttava poliitikko (hän on esimerkiksi selvityttänyt journalismin tukemistoimia koronapandemian takia[20]). Rautatiekalustoa koskevissa kysymyksissä todellinen vaikuttaja selvityttäisi VR:stä riippumattoman työryhmän avulla, mihin käytetyistä vaunuista ja vetureista todellisuudessa on. Samanaikaisesti hän toimisi ministeri Bernerin tapaan niin, ettei yhtäkään kalustoyksikköä romuteta selvityksen aikana.

Harakkakin on ministeriksi ryhtyessään vannonut virkavalan ja antanut tuomarivakuutuksen[21]. Niillä ei ole oikeuksia tai velvollisuuksia luovia vaikutuksia, mutta ne muun muassa vahvistavat valtioneuvoston jäsenen sitoutumista tulevaan tehtävään ja muistuttavat Suomen perustuslain ja muiden lakien noudattamisesta ja muista ministerin tehtävään liittyvistä merkityksellisistä arvoista ja periaatteista[22].

Ollako siis vai eikö olla – VR:n vasalli tai ministerin tehtävien mittainen poliitikko?

Terveisin Kalevi Kämäräinen

www.rautatiematkustajat.fi

https://www.facebook.com/Rautatiematkustajat-158345494253217

[1] Kts. esim. ”Romutusintoa”, s. 107 – 112

http://raideryhma.fi/Rautatie_on_mahdollisuus_web.pdf

[2] https://proxiontrain.wordpress.com/2013/02/11/maaraavan-markkina-aseman-vaarinkaytto/

[3] Ilta-Sanomat 3.12.2015 ”VR:n ja Fenniarailin veturikiista kuivui kasaan”

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001897266.html

[4] Iltalehti 31.12.2015 ”Lännen Media: VR lopetti junakalustonsa romuttamisen”

https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2015123120892867

[5] Iltalehti 15.12.2020 ”TS: VR romuttaa junakalustoa, joka raportin mukaan olisi käyttökelpoista”

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/a1c0b425-7d05-4281-ba3b-01a6f14daae5

[6] Kirjallinen kysymys KK 135/2020 vp henkilöjunaliikenteen palauttamisesta välille Jyväskylä—Äänekoski

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KK_135+2020.pdf

[7] Kirjallinen kysymys KK 707/2020 vp VR:n kaluston saatavuudesta ja määrästä

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KK_707+2020.pdf

[8] Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 135/2020 vp henkilöjunaliikenteen palauttamisesta välille Jyväskylä-Äänekoski

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_135+2020.pdf

[9] Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 707/2020 vp VR:n kaluston saatavuudesta ja määrästä

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_707+2020.pdf

[10] ”Nivelraitiovaunu MLNRV II, HKL 71-112”

https://www.hel.fi/static/hkl/mlnrv2.pdf

[11] Sähköpostiviesti ”Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto Tampereen seudun lähijunaliikenteen pilottikokeilusta”    2.12.2020

http://www.rautatiematkustajat.fi/pdf/Tiedustelu_Yhdenvertaisuusvaltuutetulle_2.12.2020.pdf

[12] Sähköpostiviesti ”Yhteydenottosi yhdenvertaisuusvaltuutettuun VVTDno-2020-1099”

http://www.rautatiematkustajat.fi/pdf/Yhdenvertaisuusvaltuutetun_vastaus_8.2.2021.pdf

[13] Kirjallinen kysymys KK 34/2021 vp valtion omistamasta rautatiekalustosta ja sen romuttamisesta

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KK_34+2021.pdf

[14] https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_34+2021.aspx

[15] VR-Yhtymän kommentti kansanedustaja Jenni Pitkon kirjalliseen kysymykseen 11.2.2021

https://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/uutishuone/uutiset-ja-tiedotteet/vr-yhtyman-kommentti-kansanedustaja-jenni-              pitkon-kirjalliseen-kysymykseen-1122021-120220211606/

https://vrgroup.studio.crasman.fi/pub/Tiedoteliitteet/Vastaus_kansanedustaja_Pitkon_kirjalliseen_kysymykseen_12022021.pdf

[16] ”Urkund on tekstien vertailuohjelma mahdollisen plagioinnin tunnistamiseksi.”

https://www.oulu.fi/urkund/

[17] ”Rautateiden henkilöliikenteen alueelliset tarkastelut Taustaselvityksiä rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamisen valmisteluun Selvityksen julkinen osio” 5.7.2017 s. 28, 29 ja 42 – 46

https://docplayer.fi/52643673-Rautateiden-henkilo-liikenteen-alueelliset-tarkastelut.html

[18]Demokraatti 20.2.2021 ”SDP:n Kymäläinen ärähtää: ”Vihreät tekevät kuntavaalikampanjaa mielikuvilla””   https://demokraatti.fi/sdpn-kymalainen-arahtaa-vihreat-tekevat-kuntavaalikampanjaa-mielikuvilla/

[19] Ylioppilaslehti 19.3.1999 ”Käenpoika eliitin pesässä

https://ylioppilaslehti.fi/1999/03/kaenpoika-eliitin-pesassa/

[20] ”Ministeri Harakka: Tiedotusvälineiden toimintakyky turvattava” 28.4.2020

https://www.lvm.fi/-/ministeri-harakka-tiedotusvalineiden-toimintakyky-turvattava-1168144

[21] Ilta-Sanomat 6.6.2019 ”Uudet ministerit vannoivat virkavalansa ja -vakuutuksensa”

https://www.is.fi/politiikka/art-2000006133618.html

[22] Uusi juhlallinen vala ja vakuutus

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2018-AK-203396.pdf

 

kalevikamarainen
Sitoutumaton Nurmes

Varavaltuutettu Nurmeksessa 2017 - 2021 (Kesk, sit.) Junista ja juridiikasta jotain tajuan, muu ymmärrys on satunnaista.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu