Vääristelyä työrauhalakien uudistamisen tarpeesta

Saara-Sofia Siren (kok), Ville Rydman (ps.) ja monet hallitusta edustavat ovat väittäneet nykyisen työrauhalainsäädännön olevan 1940-luvulta, minkä vuoksi sitä on uudistettava. Kuka väittäisi, että rikoslaki on 1800-luvulta? Niin se on, mutta Suomessa lakeja uudistetaan.

Kauheaa! Väitteellä moni on saatu uskomaan, että on todella pakko viimein uusia työrauhalait. Arvon hallituksen edustajien puhe onkin palturia. Tuollaisilla puheilla on ilmeinen tarkoitus erehdyttää kuulijoita.

Työrauhasta säädettiin ensi kerran työehtosopimuslailla, joka tuli voimaan 1925 ja uusittiin 1946. Sitten sitä on muutettu kymmenkunta kertaa. Viimeksi 2000-luvun alussa.

Toinen työrauhalaki, laki työriitojen sovittelusta, säädettiin 1946 ja uusittiin kokonaan 1962. Sitä on sen jälkeen muutettu yli 10 kertaa. Lain pykälistä yli puolet on tarkistettu 2000-luvulla. Viimeisin muutos tuli voimaan viime vuonna 1.3.2023.

Muutokset molempiin työrauhalakeihin on tehty kolmikantaisesti, työmarkkinaosapuolten yhteiseen ymmärrykseen perustuen. Lakien tulkinta on kehittynyt. Erityisesti työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen valvontavelvollisuus, jota työtuomioistuin vahtii ja tuomitsee valvontavelvollisuuden rikkomisesta, on tullut tiukaksi.

Nyt hallitus esittää yksipuolisesti merkittäviä, vain työntekijäpuolelle hyvin haitallisia muutoksia juuri 2023 uudistettuun työriitojen sovittelulakiin sekä työehtosopimuslakiin.

Orpon hallitus on aiheuttanut meneillään olevat lakot ja puolustelee lakien muutoksia lakoilla, jotka se on itse aiheuttanut – taitamattomalla ja yksipuolisella valmistelulla. Tällainen tunnetaan kehäpäätelmänä.

Työrauhalait sekä niiden liittyminen työriitojen sovittelun ja työehtosopimusten järjestelmään on tärkeää ja juristillekin vaikeaa lainsäädäntöä. Se on oma maailmansa. Lakko-oikeudessa on kyse perusoikeudesta. Siitä säädettäessä on otettava huomioon kansainvälinen työoikeus sekä muut perusoikeudet.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu