VARMA TYÖMARKKINA-ASEMA LISÄÄ SYNTYVYYTTÄ

Yhtenä suurena syynä alhaiseen syntyvyyteen on liian yleinen työntekijöiden epävarma tai heikko asema työmarkkinoilla. Miten voi suunnitella perheen perustamista ja asunnon hankintaa, kun työn jatkumisesta tai riittävästä työajasta ei ole varmuutta: joko on määräaikaisessa tai työtä ei ole lainkaan. Myös osa-aikaisuus voi heikentää halua tai kykyä perheen perustamiseen ja lasten hankintaan, kun omakin toimeentulo osa-aikaisena on heikkoa.

Työntekijöiden luottamusta työsuhteen kestoon ja pysyvyyteen pitää ja voidaan parantaa yksinkertaisesti lainsäädännöllä. Myös työnantajilla on osavastuu. Irtisanomiseen liittyviä asioit en tässä käsittele.

Määräaikaiset palvelussuhteet ja osa-aikatyö ovat nuorilla ja keski-ikäisillä naisilla yleisempiä kuin miehillä. Alhainen syntyvyys on yleisintä heikosti koulutettujen keskuudessa. Jo ammattikoulutus edistää syntyvyyttä ja työn saantia. Lapsettomuus on yleisintä heikosti koulutettujen miesten keskuudessa.

Selvää on myös, että työuran alussa määräaikaisuudet myöhentävät ensimmäisen lapsen hankintaa, jolloin lapsiluku jää helposti alhaisemmaksi kuin muutoin olisi käynyt.

Ruotsin tilastokeskus uutisoi joskus, että suurin yksittäinen syy alhaiseen syntyvyyteen oli määräaikaisten palvelussuhteiden korkea määrä synnytysikäisten naisten keskuudessa. Ruotsin nykytilannetta en tiedä.

Suomessa peräti neljäsosa palkansaajista on määräaikaisessa työssä tai osa-aikaisessa kokoaikaisessa työssä. Heistä useimmat ovat naisia. Määrä ei ole vähäinen. Tutkimusten mukaan selvä valtaosa haluaisi pysyvää ja kokoaikaista työtä. Työhalua siis on.

Perusteettomia määräaikaisuuksia ja osa-aikaisuuksia tulee vähentää toisin kuin elinkeinoelämä väittää. Työnantajista julkistyönantajat ovat avainasemassa. Määräaikaisuudet ja niiden ketjuttaminen on yksityistä sektoria yleisempää julkishallinnossa eli valtiolla, kunnissa, kuntayhtymissä ja korkeakouluissa. Osa-aikaisuuksia taas voivat vähentää enemmän yksityiset työnantajat.

Yksityisellä sektorilla määräaikaisuudet ja osa-aikatyö ovat yleisiä kaupoissa, ravintoloissa ja matkailualalla. Monesti otetaan uusi määräaikainen tai osa-aikainen työntekijä, vaikka työssä olevilla olisi halukkuutta pysyvään työhön tai kokoaikatyöhön. Tavallista on nuorten ja maahanmuuttajien hyväksikäyttö. Ilmiselvästi lain vastaiset toistuvat määräaikaisuudet ovat yleisiä, vaikka työvoiman tarve on tosiasiassa pysyvää.

Ammattiliittojen kanneoikeus edistäisi niiden työntekijöiden asemaa, jotka eivät uskalla ajaa omia oikeuksiaan tai tiedä niitä.

Monelta puuttuu työsopimus, jossa peruste määräajalle olisi ilmoitettu. Kirjallinen työsopimus voi puuttua kokonaan. Perusteettomia määräaikaisuuksia voidaan karsia yksinkertaisesti.

Työsopimuslakiin tarvitaan vain yksi uusi pykälä, todella.

Sen mukaan työsopimusta pidettäisiin toistaiseksi voimassa olevana, jos sitä ei ole tehty kirjallisesti tai sähköisesti työsopimuslaissa säädettävän määräajan kuluessa ja muulloinkin, jos määräajan perustetta ei ole ilmoitettu.

Vaatimus työsopimuksen kirjallisesta tai sähköisestä muodosta ei ole millään tavalla kohtuuton. Se ei ole myöskään poikkeuksellinen. Merityösopimuksen (3 § 1 mom) mukaan: ”Työnantajan on huolehdittava, että työsopimus tehdään kirjallisesti:”

Määräaikaisia työsopimuksia tehdään monesti suullisesti, koska määräaikaisuudelle ei ole laillista perustetta. Monesti ilmoitettu määräajan peruste ei ole ollut todellinen, Niinpä työntekijä olisi otettava määräajan perusteena olevaksi ajaksi, Näin säädetään valtion virkamieslaissa virkamiehistä.

Eduskunta päättäköön, mikä on kohtuullinen määräaika, minkä kuluessa kirjallinen tai sähköinen työsopimus on viimeistään tehtävä. Tuskin sen on syytä olla kahta viikkoa pidempi digiaikakaudella. Näin koska tilapäisiä työntekijöitä on voitava tulevaisuudessakin kutsua töihin tarvittaessa ilman, että olisi heti tehty kirjallista tai sähköistä sopimusta.

Vaatimus työsopimuksen kirjallisesta tai sähköisestä muodosta ei ole liian ankara, kun otetaan huomioon työsopimuksen tärkeys työntekijälle ja etenkin tarve tietää, kauanko työtä on.

Asiallisesti ja rehellisesti toimivalle työnantajalle uudistuksesta ei olisi mitään haittaa. Työnantajilla ei olisi aihetta valittaa, koska tilapäisiä työntekijöitä voitaisiin tulevaisuudessakin kutsua töihin tarvittaessa ilman, että olisi heti tehty kirjallista tai sähköistä sopimusta.

Työntekijöiden epävarmuutta tulevaisuutensa ehdoista on syytä vähentää niin oikeusturvan kuin perhesuunnittelunkin vuoksi.

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu