Kuolemasta kannattaa puhua

Meidän kulttuurissa kuolemasta puhuminen on perinteisesti ollut hieman vaikeaa. Ehkä vuosikymmeniä sitten asia oli toisin. Ennen vanhaan kotona synnyttiin ja kotona kuoltiin. Nyt nämä on laitostettu. Toki kotona on myös mahdollista kuolla jos saattohoito on kotiin järjestettävissä. Kuolema on yhtä luonnollinen asia kuin syntymäkin. Kuolema voi olla myös helpottava asia, ei vain pelottava asia. Ikuista elämää ei ole olemassa. Onneksi suuntaus on se, että kuolemasta kuitenkin puhutaan avoimemmin kuin ennen ja se on hyvä asia.

On tärkeää, että yhteiskunta huolehtii kaikille tasa-arvoisesti ja sisällöllisesti laadukkaasti elämän loppuvaiheen hoidon. Joulukuussa 2019 julkaistiin laajat toimenpidesuositukset hoidon kehittämiseksi. Toivottavasti suositukset tulevat myös näkymään käytännössä.

Sosiaali-ja terveysministeriön Elämän loppuvaiheen hoito-työryhmässä on pohdinnassa myös lainsäädännöllinen sitovuus palliatiivisen-ja saattohoidon suhteen. Tästä vallitsee työryhmässä laaja yksimielisyys. Suositukset eivät pelkästään riitä. Asiantuntijatyöryhmän työ jatkuu ensi kesään ja näemme silloin mitä esityksiä lainsäädännön muutoksiksi työryhmä tulee esittämään.

Nykyistä tilannetta ei voi hyväksyä, sillä elämän loppuvaiheen hoitoon liittyy paljon eriarvoisuutta ja se pitää saada kitkettyä pois.

Omalta osaltaan hoidon kehittämiseen tuo lisäarvoa EduPAL -koulutushanke. Palliatiivisen koulutuksen kehittäminen niin lääkäreiden kuin hoitajien osalta. Uskon, että hankkeen tuloksena saamme tilannetta paremmaksi. Koulutettu, osaava henkilökunta on yksi hyvän hoidon perusteita.

Toivon, että asioiden korjaamiseen löytyy yli puoluerajojen eduskunnassa myös aikanaan tahtotilaa.

Kari Viholainen
Sosiaali-ja terveysministeriön Elämän loppuvaiheen hoito-asiantuntijatyöryhmän jäsen
Exitus ry, puheenjohtaja

Kari Viholainen

Ex-sairaanhoitaja. Tällä hetkellä toimin Exitus ry:n puheenjohtajana/ alk. 2016-. Yhdistykselle tärkeitä asioita ovat eutanasialainsäädännön puolesta puhuminen. Hoitotahtoasiat sekä edunvalvonta asiat. Hyvin tärkeä tavoite on vaikuttaa saattohoidon / palliatiivisen hoidon kehittämiseen koko Suomessa. Yhdistys siis on potilasjärjestö ja ajaa potilaan asiaa. EXITUS ry on aatteellinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys. Päätavoitteenamme on myötävaikuttaa siihen, että Suomeen saadaan aktiivisen eutanasia salliva laki. Ihmisellä olisi siten oikeus saada lääkinnällistä kuolinapua, kun parantavaa hoitoa ei enää ole ja kun sairauden ennuste on lääketieteellisesti arvioiden toivoton ja inhimillisesti katsoen kestämätön. EXITUS korostaa sitä, että kuolinavun on aina oltava vapaaehtoinen valinta ja että sen on perustuttava henkisesti terveen ihmisen omaan harkittuun pyyntöön. Yhdistys jakaa tietoa niin eutanasiasta kuin potilaan oikeuksista ja hoitotahdon (hoitotestamentin) tärkeydestä. Exitus ry on World Federation For Right To Die Soceties:n jäsen. http://www.worldrtd.net/ Sosiaali-ja terveysministeriön asettaman "elämän loppuvaiheen hoito" työryhmän jäsen". ELÄMÄN LOPPUVAIHEEN HOITOA, ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUTTA, SAATTOHOITOA JA EUTANASIAA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNTÖTARPEEN ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄ Toimikausi 8.5.2018-30.6.2021. Kolme aikuista lasta ja kahden lapsenlapsen pappa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu