Luovun Exitus ry:n puheenjohtajuudesta ja hallitusjäsenyydestä kevätkokouksessa 2020

Olen kiitollinen kun olen saanut olla mukana yhdistyksen aktiivitoiminnassa. Kiitos luottamuksesta. Olen ollut vuoden 2016 alusta Suomen eutanasia yhdistyksen Exitus ry:n puheenjohtaja. Yhdistyksen perustajajäsen Gwen Marttinen, ensimmäinen yhdistyksen puheenjohtaja oli tärkeän asian puolesta puhuja. Hän oli ihmisoikeuksien puolesta puhuja asiassa mikä on ollut Suomen yhteiskunnassa vaikea asia. Gwen Marttinen lähti 1993 perustetun Exitus yhdistyksen puheenjohtajana puhumaan ja toimimaan eutanasialainsäädännön puolesta. Olen otettu kun olen nyt saanut toimia saman yhdistyksen puheenjohtajana.

Kuten tiedämme, niin eutanasia / kuolinapu on asia, jolle suomalaiset ovat antaneet suuren kannatuksen. Jopa lähes 80% kannattaa eutanasialakia.

Olen kokenut paljon. Saanut ihmisiltä yhteydenottoja heidän omasta tilanteestaan useita kertoja. Ihmisen sairauden ja surun kuunteleminen ei ole niitä helpompia asioita. Toisinaan olen jäänyt pohtimaan ihmistä, joka minulle on avautunut.

Olen antanut monia haastatteluita viimeisen neljän vuoden aikana. Kannanotoilleni / mielipidekirjoituksilleni on kertynyt merkittävä määrä julkaisukertoja eri lehdissä. Kiitos Suomen medialle, että eutanasia on kiinnostanut yhteiskunnallisena keskustelun aiheena.

Exitus ry on jo 26:n vuoden ajan käynyt keskustelua eutanasiasta. Nostanut asian esille julkisuudessa eri tavoin. Sosiaaliseen mediaan yhdistys meni puheenjohtajakauteni alussa. Yhdistyksen tavoitteiden saavuttamisessa julkinen keskustelu on ehdoton edellytys ja sitä pitää tehdä määrätietoisesti. Sitä olen pyrkinyt käymään mahdollisimman paljon.

Laki eutanasiasta on perusteltu. Lain perustelut käyvät hyvin ilmi esimerkiksi vuonna 2016 tehdystä kansalaisaloitteesta, jonka eduskunta vuonna 2018 hylkäsi. Asian käsittely kuitenkin jatkuu Sosiaali-ja terveysministeriön työryhmässä, jonka jäsen myös olen. Suomen lainsäädäntö on ihmisoikeuksien ja itsemääräämisoikeuden taholta puutteellinen. Kuoleman ja vakavan sairauden edessä meidän määräysvalta omasta elämästämme kapenee. Se suorastaan poistuu. Kuolinapua ei voi hoitavalta lääkäriltä saada, ainakaan laillisesti.

Jokaisella on oikeus päättää myös elämän loppuvaiheessa itsestään. Myös omasta kuolemastamme, kun olemme oikeustoimikelpoisia päättämään.

Exitys ry viettää vuonna 2020- 27-vuotis toimintavuottaan. Minulla on usko siihen, että yhdistys tulee jatkossakin tekemään arvokasta ja tärkeää työtä eutanasialain puolesta sekä hyvän palliatiivisen ja saattohoidon puolesta.

Päätökseni jättää tehtävät yhdistyksen hallituksessa syntyi tarkan harkinnan jälkeen. En pidä myöskään pitkiä puheenjohtajuuksia kovinkaan hyvänä asiana. Henkilön on hyvä vaihtua aika ajoin. Jos sama henkilö on liian pitkään puheenjohtajana, niin siinä voi käydä siten, että yhdistyksen kehittyminen ja uudistuminen pysähtyy vaikka kuinka hyvä hallitus olisi toiminnassa.

Uusi puheenjohtaja tuo yleensä aina jotakin uutta toimintatapoihin. Jo aikaisemmin olin päättänyt, että syksyn 2020 syyskokouksessa en olisi ollut käytettävissä puheenjohtajan tehtävään. Luopuminen tehtävästä siis aikaistuu puolella vuodella.

Uskon, että Exitus ry tulee toimimaan myös jatkossa aktiivisena toimijana yhteiskunnassa. Jäsenet ovat yhdistyksen voima. Hakeutukaa aktiivitoimintaan rohkeasti, myös hallitukseen tarvitaan varsinkin nuorempaa ikäluokkaa lisää niin varsinaisiksi kuin myös varajäseniksi. Yhdistyksen tulee kyetä aina uudistumaan ja löytämään entistä parempaa vaikuttavuutta toimintaansa.

Huhtikuussa 2019 yhdistyksen hallitus sai erittäin vahvan ja kokeneen uuden jäsenen kun arvostettu saattohoitolääkäri, Terhokodin entinen ylilääkäri ja johtaja lääkäri Juha Hänninen valittiin hallitukseen lääketieteelliseksi asiantuntijaksi.

Olen saanut tutustua hienoihin ja rohkeisiin ihmisiin hallitustyöskentelyssä. Koen, että olen pystynyt vaikuttamaan yhdistyksen puheenjohtajana myönteisesti yhdistyksen toimintaan ja sen kehittymiseen. Ainakin toivon niin. Puheenjohtajan tehtävä missä tahansa yhdistyksessä on vaativa ja haasteellinen tehtävä. Se voi olla myös kuluttava tehtävä. On se minustakin veronsa ottanut. Joku saattaa ajatella, että puheenjohtajan tehtävä yhdistyksessä on vetää kokouksia. On se sitäkin, mutta on se paljon, paljon muutakin. Yllättävän paljon muutakin. Olen istunut tietokoneen äärellä paljon. Puheenjohtaja on oikeastaan ”aina töissä”.

Puheenjohtajana olen käyttänyt aikaani ison määrän ja suhtautunut tehtävään ainakin ajoittain intohimoisesti. Kun itse tiedostaa tehneensä ja antaneensa sen mitä on ollut itseltään annettavissa on hyvä ja terveellistä antaa tilaa uudelle puheenjohtajalle. Puheenjohtajuus on ollut yksi mielenkiintoisimmista ajanjaksoista mitä olen elämässäni kokenut. Niin oli aikoinaan myös ajanjakso kun olin aktiivinen politiikassa ja toimin vihreiden kunnanvaltuutettuna.

”on aikaansa kutakin, on aika uuden”. Näin on minun kohdallani. Haluan jatkossa myös keskittyä enemmän läheisiini. Minulla on kaksi lastenlasta. Pikkuiset Viola 11kk ja Lilja 2v. Kun minulla näin tuoreena isovanhempana, pappana on mahdollisuus itse vaikuttaa vahvasti ajankäyttööni ja kun kuuntelee omaa arvomaailmaa, niin pitää pystyä myös luopumaan tarvittaessa itselle tärkeästäkin asiasta, siksi jätän hallitusjäsenyyden kokonaan tulevan huhtikuun kevätkokouksessa.

Sosiaali-ja terveysministeriön Elämän loppuvaiheen hoito-asiantuntijatyöryhmän jäsenenä jatkan työryhmän työskentelyn loppuun saakka vuoden 2021 kesään.

Kohteliaimmin
Kari Viholainen

Puheenjohtaja. Exitus ry

Kari Viholainen

Ex-sairaanhoitaja. Tällä hetkellä toimin Exitus ry:n puheenjohtajana/ alk. 2016-. Yhdistykselle tärkeitä asioita ovat eutanasialainsäädännön puolesta puhuminen. Hoitotahtoasiat sekä edunvalvonta asiat. Hyvin tärkeä tavoite on vaikuttaa saattohoidon / palliatiivisen hoidon kehittämiseen koko Suomessa. Yhdistys siis on potilasjärjestö ja ajaa potilaan asiaa. EXITUS ry on aatteellinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys. Päätavoitteenamme on myötävaikuttaa siihen, että Suomeen saadaan aktiivisen eutanasia salliva laki. Ihmisellä olisi siten oikeus saada lääkinnällistä kuolinapua, kun parantavaa hoitoa ei enää ole ja kun sairauden ennuste on lääketieteellisesti arvioiden toivoton ja inhimillisesti katsoen kestämätön. EXITUS korostaa sitä, että kuolinavun on aina oltava vapaaehtoinen valinta ja että sen on perustuttava henkisesti terveen ihmisen omaan harkittuun pyyntöön. Yhdistys jakaa tietoa niin eutanasiasta kuin potilaan oikeuksista ja hoitotahdon (hoitotestamentin) tärkeydestä. Exitus ry on World Federation For Right To Die Soceties:n jäsen. http://www.worldrtd.net/ Sosiaali-ja terveysministeriön asettaman "elämän loppuvaiheen hoito" työryhmän jäsen". ELÄMÄN LOPPUVAIHEEN HOITOA, ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUTTA, SAATTOHOITOA JA EUTANASIAA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNTÖTARPEEN ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄ Toimikausi 8.5.2018-30.6.2021. Kolme aikuista lasta ja kahden lapsenlapsen pappa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu