Mitä demarit päättivät puoluekokouksessaan 22.8-24.8.20 Eutanasia-puoluekokousaloitteista?

Demareiden puoluekokouksessa 22.8-24.8.20 oli kaksi puoluekokousaloitetta eutanasiasta / kuolinavusta. On hyvä asia, että aihetta pidetään yllä poliittisessa päätöksenteossa. Olisi viimeinkin aika saada asiaa eteenpäin.

Tehdyt aloitteet ovat seuraavassa:

165 Eutanasia on laillistettava

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että Sosialidemokraattisen Puolueen on laillistettava inhimillinen eutanasia. Jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus päättää omasta elämästään ja sen päättämisestä esimerkiksi hoitotestamentilla. Eutanasia on mahdollistettava hoitomuodoksi Suomessa.

248 Hyvän kuoleman salliminen

Salpausselän Demarit ry

Ihmisen elämän loppu on joillekin armoton. Kuolema on tulossa, mutta sitä ennen voi joutua kohtaamaan kovia kipuja tai kärsimään muuten elämästä, joka ei enää ole ihmisarvon mukaista. Keskeistä on kysymys, saako ihminen päättää oman elämänsä lopusta?

Suomessa oman elämän lopettaminen ei ole rikos, mutta siihen liittyvät monet asiat ovat epäselviä. Tarvittaisiin selkeitä säädöksiä ja tahoja, jotka voisivat auttaa ihmistä tässä tilanteessa. Nyt tilanne on se, että osa tällaista apua haluavista ihmisistä matkustaa niihin maihin, joissa nämä asiat on järjestetty, osa päättää elämänsä varsin kyseenalaisin keinoin ja osa kärsii lopun aikansa.

Tähän asiaan tarvitaan muutos. Kun ihminen on heikoimmillaan, niin hänen ihmisoikeuteensa kuuluu saada haluamaansa apua. Ihmisen ollessa oikeustoimikelpoinen, tulee hänen voida päättää elämästään ja kuolemastaan. Ihmisen halutessa kuolla, hänen tulee voida toteuttaa oma tahtonsa turvallisesti joko itse tai avustettuna. Avustajan tulee toimia vapaaehtoisesti ja hänellä tulee olla toimiinsa lupa ja suoja. Esimerkkejä hyvistä järjestelyistä löytyy jo useista maista.

Esitämme, että

Sosialidemokraattisen puolueen tulee viedä eteenpäin ihmisen oikeutta päättää halutessaan elämänsä turvallisesti. Tämä vaatii niin lainsäädäntöä kuin myös muita käytännön toimenpiteitä.

———————-

Puoluekokouksen päätös molempiin aloitteisiin kuuluu seuraavasti:

Puoluekokous toteaa, että SDP:n kanta eutanasiaan on neutraali. Puoluekokous myös velvoittaa puolueen toimimaan määrätietoisesti palliatiivisen ja saattohoidon saatavuuden ja laadun sekä sen valvonnan parantamiseksi sekä seuraamaan tarvetta lainsäädäntömuutoksille itsemääräämisoikeusperiaate ja käynnissä oleva STM:n laajapohjainen asiantuntijatyöryhmän työ huomioon ottaen.

————————

Nostan esille vielä hallitusohjelmaan tehdyn kirjauksen jossa todetaan, että  ”Toteutetaan kehittämisohjelma, jolla turvataan lainsäädäntömuutoksin ihmisarvoa kunnioittava saattohoito, palliatiivinen hoito ja kivun hoito. Syövän hoidon vaikuttavuutta parannetaan.”. 

Samalla kertaa voidaan hoitaa kuntoon myös lainsäädäntö kuolinapuun. Tämä toteamus näin omana kommenttinani.

 

Kohteliaimmin

Kari Viholainen

Puheenjohtaja

Exitus ry

Kari Viholainen

Ex-sairaanhoitaja. Tällä hetkellä toimin Exitus ry:n puheenjohtajana/ alk. 2016-. Yhdistykselle tärkeitä asioita ovat eutanasialainsäädännön puolesta puhuminen. Hoitotahtoasiat sekä edunvalvonta asiat. Hyvin tärkeä tavoite on vaikuttaa saattohoidon / palliatiivisen hoidon kehittämiseen koko Suomessa. Yhdistys siis on potilasjärjestö ja ajaa potilaan asiaa. EXITUS ry on aatteellinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys. Päätavoitteenamme on myötävaikuttaa siihen, että Suomeen saadaan aktiivisen eutanasia salliva laki. Ihmisellä olisi siten oikeus saada lääkinnällistä kuolinapua, kun parantavaa hoitoa ei enää ole ja kun sairauden ennuste on lääketieteellisesti arvioiden toivoton ja inhimillisesti katsoen kestämätön. EXITUS korostaa sitä, että kuolinavun on aina oltava vapaaehtoinen valinta ja että sen on perustuttava henkisesti terveen ihmisen omaan harkittuun pyyntöön. Yhdistys jakaa tietoa niin eutanasiasta kuin potilaan oikeuksista ja hoitotahdon (hoitotestamentin) tärkeydestä. Exitus ry on World Federation For Right To Die Soceties:n jäsen. http://www.worldrtd.net/ Sosiaali-ja terveysministeriön asettaman "elämän loppuvaiheen hoito" työryhmän jäsen". ELÄMÄN LOPPUVAIHEEN HOITOA, ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUTTA, SAATTOHOITOA JA EUTANASIAA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNTÖTARPEEN ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄ Toimikausi 8.5.2018-30.6.2021. Kolme aikuista lasta ja kahden lapsenlapsen pappa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu