Onko Oulu ajatellut henkilöstönsä lomauttamista ihan loppuun asti…?

On uutisoitu, että lastensuojeluilmoitusten määrä olisi romahtanut nyt korona-kriisin aikana kun koululaisten opetus on järjestetty etäopetuksena ja kovin monet päiväkoti-ikäiset lapset ovat olleet kotihoidossa. Olen ymmärtänyt asian siten, että suuri osa lastensuojeluilmoituksista tehdään koulujen taholta ja päivähoidon taholta.

On sydäntä riipaisevaa ajatellakaan, että on niin paljon lapsia, joiden elämässä ei asiat ole aina hyvin. Lapset tarvitsevat luotettavia, rakastavia aikuisia ympärilleen elämässään, jotta kasvavat ja oppivat. Kykenevät löytämään oman itsensä, omat vahvuutensa ja tietävät, että mahdollisten heikkouksienkin keskellä on tukijoita. Oma äiti ja isä kantavat suurimman vastuun lasten kasvatuksesta. Äitiyttä ja isyyttä ei voi ulkoistaa eikä sitä voi kilpailuttaa ja tarjota yrityksen tehtäväksi.

Ei sitä vanhemmuutta-ja suurinta vastuuta kasvatustyöstä voi ulkoistaa myöskään koululaitokselle eikä päiväkodille. Kyllä suurin vastuu ja työ on lapsen omilla vanhemmilla.

Toki yhteiskunnan rakenteiden on oltava sellaisia, että apua, tukea ja ohjausta on saatavilla kun sitä perheessä ja lasten kanssa tarvitaan ja ilman muuta koulu ja päivähoito tekevät erittäin merkittävää opetus-ja kasvatustyötään omalta osaltaan, mutta lapsen omien vanhempien ja muiden läheisten merkitystä ja osuutta ei mikään muu taho kykene eikä pysty täysin korvaamaan.

Voidaan olettaa, että erilaiset haasteelliset tilanteet, ongelmat, työttömyys, henkinen pahoinvointi tulee monissa perheissä lisääntymään ja siten vaikuttaa suurella todennäköisyydellä lasten hyvinvointiin ja pärjäämiseen omassa elämässään. Nyt täytyy pitää kiinni mielummin etukenossa siitä, että jokaisella lapsella on välittäviä aikuisia tukena ja turvana, jos omat vanhemmat eivät kykene tai jaksa.

Monet kunnat ovat ilmoittaneet aloittavansa YT-menettelyt ja niin on ilmoittanut myös Oulun kaupunki koskien koko palveluksessaan olevaa henkilökuntaansa.

En pidä hyvänä ajatuksena Oulun kaupungin lomautussuunnitelmia tilanteessa kun voidaan vahvasti olettaa palvelutarpeen lisääntyminen sosiaali-ja terveyssektorilla kokonaisuutena. Niin mielenterveyspuolella, sosiaalipuolella, lastensuojelussa jne. On huomioitava, että suurimmat henkilöstömäärät ovat hyvinvointipalveluissa sekä sivistys-ja kulttuuripalveluissa.

Eikä ole työntekijöitä kohtaan lainkaan kohtuullista se, että kasvavan paineen ja työmäärän alla revittäisiin heidän selkänahasta vielä lisää irti. Nyt tarvitaan malttia, jotta koronakriisin jälkihoitoon on käytössä riittävät resurssit, keinot työkalupakissa. Henkilöstön lomauttaminen ei ole sopiva keino siihen työkalupakkiin.

Kari Viholainen

Ex-sairaanhoitaja. Tällä hetkellä toimin Exitus ry:n puheenjohtajana/ alk. 2016-. Yhdistykselle tärkeitä asioita ovat eutanasialainsäädännön puolesta puhuminen. Hoitotahtoasiat sekä edunvalvonta asiat. Hyvin tärkeä tavoite on vaikuttaa saattohoidon / palliatiivisen hoidon kehittämiseen koko Suomessa. Yhdistys siis on potilasjärjestö ja ajaa potilaan asiaa. EXITUS ry on aatteellinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys. Päätavoitteenamme on myötävaikuttaa siihen, että Suomeen saadaan aktiivisen eutanasia salliva laki. Ihmisellä olisi siten oikeus saada lääkinnällistä kuolinapua, kun parantavaa hoitoa ei enää ole ja kun sairauden ennuste on lääketieteellisesti arvioiden toivoton ja inhimillisesti katsoen kestämätön. EXITUS korostaa sitä, että kuolinavun on aina oltava vapaaehtoinen valinta ja että sen on perustuttava henkisesti terveen ihmisen omaan harkittuun pyyntöön. Yhdistys jakaa tietoa niin eutanasiasta kuin potilaan oikeuksista ja hoitotahdon (hoitotestamentin) tärkeydestä. Exitus ry on World Federation For Right To Die Soceties:n jäsen. http://www.worldrtd.net/ Sosiaali-ja terveysministeriön asettaman "elämän loppuvaiheen hoito" työryhmän jäsen". ELÄMÄN LOPPUVAIHEEN HOITOA, ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUTTA, SAATTOHOITOA JA EUTANASIAA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNTÖTARPEEN ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄ Toimikausi 8.5.2018-30.6.2021. Kolme aikuista lasta ja kahden lapsenlapsen pappa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu