Perussuomalaisten taholta tehty lakialoite saattohoitolaista tukee ja kannattaa hallitusohjelman linjausta

Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen on jättänyt marraskuun 14. päivä lakialoitteen saattohoitolaista eduskunnassa. Aloitteen allekirjoittajina on myös muita perussuomalaisten kansanedustajia.

Saattohoitolaki nousi keskusteluun myönteiseen sävyyn yli puoluerajojen eduskunnassa eutanasia-kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä. Vuonna 2018 eduskunta äänestyksen jälkeen hylkäsi kansalaisaloitteen. Eduskunnan tahdon mukaisesti silloinen valtioneuvosto asetti ministeri Annika Saarikon nimittämänä asiantuntijatyöryhmän selvittämään palliatiivisen sekä saattohoidon tilaa Suomessa sekä eutanasiaa sekä näihin liittyvää mahdollisia lainsäädännöllisiä muutostarpeita. Työryhmä työskentelee kesään 2021 saakka.

On myönteistä, että istuvassa eduskunnassa ei ole unohdettu tärkeää saattohoidon tilannetta Suomessa. Sitä jätetty lakialoite osaltaan osoittaa.

Tosin on samalla todettava, että vaalien jälkeen muodostetun Rinteen hallituksen (nykyinen toimitusministeriö 3.12. alkaen) hallitusohjelmaan tehtiin kirjaus siitä, että lainsäädäntömuutoksin tullaan turvaamaan hyvä palliatiivinen hoito ja saattohoito.

Perussuomalaisten taholta tehty lakialoite saattohoitolaista tukee ja kannattaa hallitusohjelman linjausta. (hallitusohjelma on nyt tauolla hallituksen erottua). Eduskunnan kaikkien puolueiden on yhdessä huolehdittava siitä, että saattohoitoon liittyvät ongelmat saadaan korjattua. Ne ongelmat ja haasteet ovat olleet tiedossa jo pitkään. Myös eutanasia / kuolinapu on otettava vakavasti ja se tulee mahdollistaa lainsäädännöllä.

Aikanaan sosiaali-ja terveysministeriön Elämän loppuvaiheen hoito-asiantuntijatyöryhmä antaa työn tuotokset, toteamukset ja suositukset sekä mahdolliset esitykset lainsäädäntöön niin saattohoitoon liittyen kuin myös eutanasiaan / kuolinapuun. Tämä työ on nyt meneillään.

Kohteliaimmin
Kari Viholainen
Puheenjohtaja, Exitus ry
Sosiaali-ja terveysministeriön Elämän loppuvaiheen hoito-asiantuntijatyöryhmän jäsen

Kari Viholainen

Ex-sairaanhoitaja. Tällä hetkellä toimin Exitus ry:n puheenjohtajana/ alk. 2016-. Yhdistykselle tärkeitä asioita ovat eutanasialainsäädännön puolesta puhuminen. Hoitotahtoasiat sekä edunvalvonta asiat. Hyvin tärkeä tavoite on vaikuttaa saattohoidon / palliatiivisen hoidon kehittämiseen koko Suomessa. Yhdistys siis on potilasjärjestö ja ajaa potilaan asiaa. EXITUS ry on aatteellinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys. Päätavoitteenamme on myötävaikuttaa siihen, että Suomeen saadaan aktiivisen eutanasia salliva laki. Ihmisellä olisi siten oikeus saada lääkinnällistä kuolinapua, kun parantavaa hoitoa ei enää ole ja kun sairauden ennuste on lääketieteellisesti arvioiden toivoton ja inhimillisesti katsoen kestämätön. EXITUS korostaa sitä, että kuolinavun on aina oltava vapaaehtoinen valinta ja että sen on perustuttava henkisesti terveen ihmisen omaan harkittuun pyyntöön. Yhdistys jakaa tietoa niin eutanasiasta kuin potilaan oikeuksista ja hoitotahdon (hoitotestamentin) tärkeydestä. Exitus ry on World Federation For Right To Die Soceties:n jäsen. http://www.worldrtd.net/ Sosiaali-ja terveysministeriön asettaman "elämän loppuvaiheen hoito" työryhmän jäsen". ELÄMÄN LOPPUVAIHEEN HOITOA, ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUTTA, SAATTOHOITOA JA EUTANASIAA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNTÖTARPEEN ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄ Toimikausi 8.5.2018-30.6.2021. Kolme aikuista lasta ja kahden lapsenlapsen pappa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu