Miksi Suomi ei pysy vertaistensa vauhdissa?

VALISTUKSEKSI JA OPIKSI. LUE  LINKIT ENSIN JA KOMMENTOI SITTEN! ASIANTUNTIJOIDEN ANALYYSEJÄ.

Suomen talous on kehittynyt heikosti finanssikriisin jälkeen. Suomi pysyy myös lähivuosina  euroalueen hitaimmin kasvavana taloutena  –  Kreikan rinnalla.

Syitä BKT:n kehnoon kehitykseen voi tarkastella vertaamalla  Suomea muihin pieniin  EU-maihin eli Alankomaihin, Belgiaan, Irlantiin, Itävaltaan, Ruotsiin ja Tanskaan.

Nämä maat ovat mielekäs vertailuryhmä, sillä ne ovat suhteellisen avoimia talouksia ja kehitysaskeliltaan lähellä toisiaan.

YLEISTÄ.  Suomi on vertailumaiden köyhimpiä maita Belgian rinnalla, vaikka  Suomi onkin noteerattu maailman onnellisimmaksi maaksi. Kokonaiskysynnältään Suomi oli vuonna 2007 lähellä vertailumaita. Tässä tärkeimpiä vertailutuloksia:

1) Kulutuksen osuus kokonaiskysynnästä oli Suomessa suuri vuonna 2014, mutta Suomi oli vertailumaita suljetumpi talous. Suomi vie suhteellisen vähän kulutustavaroita. Suomen kustannuskilpailukyky on heikentynyt  vuoden 2008 jälkeen.

2) Suomen tuotantopotentiaali  on heikentynyt nopeammin kuin vertailumaissa. Suomen väestön ikääntyminen on nopeaa. Suomessa nuorten aikuisten työvoimaan osallistumisen aste  on matala.  Suomen alueelliset erot työllisyysasteessa ovat suuria.

3) Pääomakanta kuihtuu Suomessa. Teknistä kehitystä tukevat investoinnit ovat kehittyneet Suomessa heikosti.

4) Suomen tuottavuus  on vertailuryhmän heikompia. Työn tuottavuus on kehittynyt Suomessa  heikommin kuin vertailumaissa.

5) Suomen  talouden rakenteissa on sekä  heikkouksia ja vahvuuksia.

6) Verotus on tasaisen kireää useassa vertailumaassa. Suomen verotus on vertailumaiden keskitasoa.

7) Suomella on  suuri haaste kuroa  muiden etumatkaa umpeen.

Tässä  vertailussa ei ole otettu luonnollisestikaan  huomioon koronaviruspandemian vaikutusta maiden talouksiin. Alla olevassa linkissä tarkemmat erittelyt asioihin.

https://www.eurojatalous.fi/fi/2016/1/miksi-suomi-ei-pysy-vertaistensa-vauhdissa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu