Onko valtionvelkamme niin paha kuin väitetään

Image by Mohamed Hassan from Pixabay

Tieto on valtaa, kuuluu yksi yleinen fraasi ja se lienee tottakin.  Tietäjän on helppo pelotella tietämätöntä, tai ainakin manipuloida yleistä mielipidettä haluamaansa suuntaan.  Valtionvelka on yksi tällainen, suurin osa yleisöstä harvoin edes tietää, mistä puhutaan puhuttaessa julkisesta velasta tai valtionvelasta, alijäämästä tai muusta vastaavasta.  Kaikki eivät tiedä edes, mitä raha on ja miten markkinoilla kiertävä raha syntyy eikä sitä, miten se eroaa keskuspankkirahasta.

Itsekin olen oppinut aiheesta vasta sen verran että ymmärrän, miten vähän taloudesta itse asiassa ymmärränkään.  Puheenvuoro -palstalla on takuulla lukijoita jotka kommentoivat tiedon pohjalta ja avaavat aihetta enemmän sekä minulle että muille ymmärtämättömille.

Mitä raha on?

Aloitetaan helposta, mitä raha on.  Suomen Pankin mukaan kaikki raha on velkaa.  Sitä syntyy pääasiassa silloin, kun joku ottaa pankista lainan ja raha lakkaa olemasta kun laina maksetaan pois.  Jos kenelläkään ei olisi velkaa, meillä ei olisi rahaakaan.

”Lainan myöntämisvaiheessa siis muodostui lisää rahaa. Lainan tullessa kuoletetuksi rahaa lakkasi olemasta, ja perittyjen korkojen vuoksi vieläpä hiukan enemmän kuin mitä lainaa myönnettäessä muodostui. Miksi rahan määrä taloudessa ei vähitellen supistu nollaan? Yksi keskeisin syy on, että rahaa muodostuu antolainauksen lisäksi myös pankkisektorin maksaessa kulujaan ja jakaessa voittojaan. ” (Suomen Pankki)

Onko kukaan tullut miettineeksi, kuinka paljon pelkillä puheilla siis on vaikutusta siihen, miten paljon rahaa on kierrossa.  Jos jatkuvasti valtiovarainministeri pääministerin komppaamana huutaa, kuinka paljon lisäsopeutuksen tarve on, paljonko pitää säästää lisää ja kuinka kurjasti meillä menee?  Sillä lienee vaikutusta siihen, haluaako sitä isoa hankintaansa varmuuden vuoksi siirtää parempaan aikaan.  Auto, asunto, vene, matka ja niin edelleen jää hankkimatta ja laina sitä varten ottamatta.  Kierrosta jää sen verran rahaa pois, ainakin minä ymmärtäisin asian niin.

Keskuspankkiraha

Keskuspankkiraha syntyy, kun pankki lainaa rahaa pankkien pankista, keskuspankista.  Tavallinen kansalainen ei joudu tekemisiin keskuspankkirahan kanssa, pankeille ne sen sijaan ovat tärkeitä.  Niin kuin myös valtiolle.

”Keskuspankkiraha koostuu setelistöstä ja pankkien talletuksista pankkien pankissa, siis keskuspankissa. Keskuspankkirahan luonne velkana on hankalammin miellettävissä kuin pankkitalletusten. Kun keskuspankki on velkaa seteleitä hallussaan pitävälle yleisölle, on melko vaikea sanoa, mihin yleisöllä on saamaoikeus. Setelillä velkakirjana ei ole edes eräpäivää.

Keskuspankit eivät ole pelkästään passiivisia velallisia, vaan ne harjoittavat rahapolitiikkaa. Muuttamalla ohjauskorkoa, jolla ne luotottavat liikepankkeja, tai käymällä kauppaa arvopaperimarkkinoilla, keskuspankit voivat vaikuttaa pankkijärjestelmässä muodostuvan rahan määrään.” (Suomen Pankki)

Keskittyisin tuohon lauseeseen ”käymällä kauppaa arvopaperimarkkinoilla”.  Sen seurauksena Suomi on valtiona velkaantunut itselleen, Suomen Pankille.  (Lähde: Valtionvelka.fi -blogi)

”Suomen Pankista on tullut Suomen valtionvelan suurin yksittäinen velkoja. Heinäkuussa 2023 valtionvelan nimellinen määrä oli 151 miljardia euroa, josta EKP:n PSPP- ja PEPP-ohjelmien julkisen sektorin omistuksia oli yhteensä 47 prosenttia. Tämä on euroissa 70,9 miljardia.”

Olemme siis velkaa itsellemme melkein puolet valtionvelastamme.  Suomen Pankki tuskin tulee hakemaan valtiota konkurssiin missään vaiheessa.  Minua kuitenkin kiinnostaa, mitä tapahtuu sille osalle velan korkoja, mitä maksamme Suomen Pankille.  Ymmärtääkseni se palaa valtiolle takaisin, korjatkaa jos olen väärässä.

Lopuksi

Julkisyhteisöjen ja valtion velka on suuri ja velan määrään ei suinkaan pidä suhtautua olkiaan kohauttaen, näin minäkin ajattelen.  Mutta meneekö meillä oikeasti niin huonosti kuin kuvitellaan ja kuinka paljon velalla pelottelussa on kyse ideologisten päämäärien toteuttamisen perusteluilla?  Kuinka paljon jo tehdyt toimenpiteet esimerkiksi ovat jo pienentäneet bruttokansantuotettamme ja sitä kautta tietenkin suurentaneet valtionvelan prosenttimäärää suhteessa bruttokansantuotteeseen?

Pyritäänkö tässä todellisuudessa kasvuun vai johonkin muuhun ideologiseen ylevään?  Vasta julkistetussa valtiovarainministeriön arviossa uuden velan määrä onkin vuonna 2028 56 miljardia euroa enemmän kuin nyt (siihen lisäksi tietenkin vanhan velan uudelleen ottamiset).

Voisiko joku talousviisas siis avata minulle vielä vähän edellä luettelemaani?  Mieluummin tietenkin asia- kuin ideologiapohjalta.

karilaurila
Sitoutumaton

Kaikki tässä blogissa esitetyt mielipiteet ovat omiani.
Niitä ei pidä sekoittaa edustamieni yhdistysten tai minkään muunkaan yhteisön kantoihin, jos en sitä erikseen mainitse.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu