Hätä ei kysy virka-aikaa!

Ensimmäinen sisäisen turvallisuuden ohjelma laadittiin johdollani 2004 sisäministeriössä. Siitä tehtiin sisäisen turvallisuuden ohjelma laajalla turvallisuuskäsitteellä kattaen myös sosiaalisen turvallisuuden. Tämän sisäisti varsin hyvin poliisi, joka poliisiylijohtaja Markku Salmisen johdolla huomautti monesti lastensuojelun ja eri viranomaisten yhteistyön tarpeista, joita poliisi tehtäviensä yhteydessä ja mm. pahoinpideltyjen lasten osalta havaitsi. Ohjelman tarkoitus oli koota sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä opetusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja oikeusministeriön kanssa tekemään hallintorajat ylittävää arjen turvallisuutta parantavaa työtä, näyttäytyi yhtä kitkuisena kuin nykyäänkin ilmenee.

Huomautin useasti, että mikäli torilla tapellaan tulee poliisi tai talo palaa tulee palokunta mutta kun kodissa on hätä, kenelle soitetaan, kuka vastaa ja kuka tulee auttamaan. Silloin kirjattu ympärivuorokautinen sosiaalipalvelu on edelleen tekemistä vaille valmista.

Johtavien poliitikkojen ja median mielenkiinto kohdistuu näyttävästi Al-Holin kaltaisiin tilanteisiin samaan aikaan kun oman takapihan arjen järkyttävyys ei kiinnosta. Lapsiperheiden köyhyys on kasvanut. Ruoan ohella lääkkeiden hankkiminen vaarantuu taloudellisista syistä. Nyt ei hyvän mielen kassi joulun alla riitä! Tarvitaan perhekohtaisempaa, läsnä olevaa tukea. Viranomaisten yhteydenpito ja periaate, ettei ketään hukata pitää toteutua. Lastensuojelussa on suomalaisella omassa maassaan oltava hengen- ja koskemattomuuden suoja. Työtavat eivät riitä. Kun perheessä on hätä ei puheluun vastaaminen tai avun antaminen voi enää jatkossa olla kiinni virka-ajasta. Osa vanhemmista ei enää jaksa hakea virastosta apua. Perheen talousvaikeuksien ohella kasaantuu myös lastensuojelun tarpeet.

Vuodesta 2016 aloitettiin SOS-lapsikylän ja Varkauden kaupungin  perhekumppanipalvelu Tradekan tuella. Perhekumppani on läsnä perheessä tarvittaessa iltaisin ja viikonloppuna hakemassa ratkaisuja yhdessä perheenjäsenten kanssa. Toimintamalli laajenee ja myös eduskunnan valtiovarainvaliokunta on osoittanut Varkauden mallin kehittelyyn ja laajentamiseen tukea. Toimintaa löytyy nyt Vantaalta ja muualtakin. Tradeka antoi tälle vuodelle Varkauteen myös rahoituksen nuorisokumppanille! Tässä on tie, jota on lähdettävä kulkemaan, ettei enää yksikään hukkuisi!

Kestävä tie yhteiskunnalliseen turvallisuuteen ja kansalliseen eheyteen syntyy kuitenkin arvoista ja poliittisista päätöksistä. Siksi on ratkaisevaa, ketkä päättävät sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmästä. Jatkaako päättäjinä he, joille tuotannollinen tehokkuus ja halpa hinta ovat ainoita kriteerejä? Oikeuskansleri Tuomas Pöysti totesi kesällä pandemian opeista osuvasti, että pelkkä kustannusten vähentäminen ei enää voi olla ainoa kriteeri vaan laatu ja systeemitasoinen toimivuus, joka sisältää myös häiriönsietokyvyn. Tähän on paneuduttava lähiaikoina todella syvästi!

Tämän pandemian luomien vammojen korjaaminen vaatii kansallisen eheyden ja luottamuksen ilmapiiriä. Syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja perheiden jaksamisesta taisteltaessa on vastuutonta vaatia työpaikkasopimista, purkaa työntekijöiden ja ihmisten sosiaalista turvaa ja runtata saatavuusharkinnan purkua halpatyövoiman laajemmaksi hyväksi käyttämiseksi samaan aikaan kun nuorten epävarmuus tulevaisuudestaan ja toimeentulostaan kasvaa. Viidennes syntyvyydestä on hävinnyt inhimillisen ja taloudellisen epävarmuuden alle.

Taloudellisen ja sosiaalisen kriisin seurausten hallitsemiseksi ja myös edustuksellisen demokratian uskottavuuden vahvistamiseksi on tärkeätä hallituksen ja opposition istua samassa pöydässä  pandemia hallinnan jälkeenkin.

 

KARI RAJAMÄKI

sisäministeri 2003-2007,

valtiopäiväneuvos, sdp

+5
karirajamaki
Sosialidemokraatit Varkaus

Kansanedustaja 1983 - 2015, sisäasiainministeri 2003-2007

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu