Maahanmuuton hallinnalla työmarkkinoiden vakaus

Eu-puheenjohtajuutemme, laajennetun yhteisvastuun ja yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan rakentaminen ei aikanaan kiinnostanut HS:n Eu-toimittajia. Erityisesti laittoman maahanmuuton torjuntaa ja laittoman työnteon vastaisia toimenpiteitä ei seurattu. Tupo-ratkaisun myötä syksyllä 2003 sisäministeriö perusti pimeän ulkomaisen työvoiman valvontayksikön (PUT), joka teki runsaan 30 hengen voimin tärkeätä työtä ihmiskaupan ja orjatyön torjunnassa. Kunnes sekin kokoomuksen jatkaessa sisäministeriössä hävitettiin 2008. Tämä oli jälleen esimerkki, miten vihreät sinisilmäiset arvot löysivät kovat harmaat markkinavoimat. Sama väki, joka esittää sosiaaliturvan heikentämistä, syyttää suomalaisia haluttomuudesta ottaa vastaan työtä nälkäpalkalla. Wolt ym. ruokayritykset ovat miljoonabisnekseensä löytäneet ratkaisunsa. Vastuuta ei tietysti yrityksillä ole maahanmuuttajien ja pimeästi työskentelevien perusteettomien turvapaikanhakijoiden asemasta. Silmät ummistaen väärinkäytöstilanteilta löytyy pimeäksi orjatyövoimaksikin tekijät ruokajakeluun ! Samaan aikaan halutaan avata hanat Ruotsin mallin mukaan halpatyövoimalle, joka muuten hampurilaisbaarin palkan lisäksi tarvitsee sitä ”Kela-palkkaa”. Poliisi tuo esille pimeästi ilman työlupia ja oleskelulupia työskenteleviä. Ei ihmeemmin oikeusviranomaisia tai päättäjiä kiinnosta?

Joulukuussa 2006 Eurooppa-neuvostossa todettiin: ”Luodessaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta unioni joutuu jatkuvasti ja enenevässä määrin vastaamaan kansalaisten odotuksiin. Kansalaiset haluavat konkreettisia tuloksia esimerkiksi rajat ylittävän rikollisuuden ja terrorismin sekä maahanmuuton osalta.”

Työperäisen maahanmuuton lisääminen on Suomen talouden kannalta keskeinen asia. Ulkomaisen työvoiman kasvattamisella ei kuitenkaan tule vaarantaa omien kansalaistemme syrjäytymisen torjuntaa. Tarvitaan koulutuksen vahvistamista ja hoitoalojen palkkauksellista houkuttelevuutta ja pitkäaikaistyöttömien työllistämistä. Työmarkkinoiden vakaus on säilytettävä ja kolmansista maista tulevaa työvoimaa koskeva päätöksenteko tulee voida säilyttää sekä volyymien että rakenteen osalta kansallisella tasolla. Suomalaisten on kyettävä näkemään maahanmuuttajat voimavarana ja rikkautena. Tämä edellyttää myös maahanmuuton hyväksyttävyyttä. Orpon ja Soinin aikana Tornion 35 000 turvapaikanhakijan ilmeisen ”sovittu läpilasku” ei noudattanut Dublin-sääntöjä, vaan kaikki huomio siirrettiin siihen, miten kätevästi hoidettiin tilausbussit ja majoitukset ym. tarpeet. Ensimmäisen ja toisen vuoden aikana suomalaisille aiheutui tästä 800 milj. vuotuiset kustannukset.

Vuonna 2005 jo Saaren maahanmuuttopoliittinen työryhmä haki erilaisia uusia keinoja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi ja huoltosuhteen pitämiseksi vakaana. Työperäisen maahanmuuton lisääminen on yksi tällainen keino, joskaan ei ainoa. Työntekijän oleskelulupajärjestelmä ei saa olla raskas ja byrokraattinen. Samalla on tiukasti pidettävä huoli, että pakolaispolitiikkaa ja maahanmuuttopolitiikkaa ei sotketa toisiinsa. Turvapaikkapolitiikassa on varmistettava, että järjestelmä on tehokas ja uskottava, ettei siihen sisälly piirteitä, jotka houkuttelevat perusteettomia turvapaikanhakijoita tulemaan Suomeen. Merkittävä osa on hakenut turvapaikkaa toisessa unionin jäsenvaltiossa. Turvapaikkakiertolaisuutta on ehkäistävä ns. Dublin-menettelyn toimivuutta parantamalla ja huolehtimalla kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden tehokkaista palautuksista EU-tasolla. Suomessa palautuksia jarrutetaan mm. pyörittäen jatkuvaa valituskierrettä.

Olkiluodon rakentamisesta tehtiin halpatyömarkkinoiden ja kaksien työmarkkinoiden pilottihanke. Ulkomaisten yritysten rekisteröityminen suomalaiseen verorekisteriin oli vapaaehtoista. Suomalaisten yhteyshenkilöiden pätevyyttä pidettiin riittämättömänä hoitamaan asioita työmaalla. Suomeen kotoutunut ranskalainen insinööri ihmetteli Baabelin tornin toimintaa. Ulkomailta tuotiin työvoimaa tehtäviin, joihin olisi löytynyt suomalaisiakin, kuten Saksasta hankittuihin maalaushommiin.

Eduskunnan kuulemisessa 10.10.2012 tuotiin esille jopa verolakien rikkomuksia, Suomen lakien vastaista toimintaa ja työntekijöiden kiristämistä. Poliisipäällikkö Paateron aikainen Satakunnan poliisi ei ottanut työnantajaan yhteyttä konkreettisista puolalaisten nosturikuljettajien todistamista ilmoituksista.

Ulkomaalaisten maahanmuuton hallittavuus ja sisäisen turvallisuuden varmistamine edellyttää laittoman työn estämistä ja harmaan talouden ja talousrikollisuuden ylläpitämän ihmiskaupan ja työorjuuden kitkemistä. Tähän ei riitä työ- ja elinkeinoministeriö vaan tarvitaan poliisin, rajavalvonnan ja maahanmuuttoviranomaisten sekä työsuojeluvalvonnan erikoisosaamista.

Tässä hallitsemattomassa tilanteessa saatavuusharkinnan poistaminen johtaisi lopullisesti halpatyövoiman hallinnan riistäytymiseen ja sisäisen turvallisuuden vakavaan vaarantumiseen!

KARI RAJAMÄKI

valtiopäiväneuvos,

sisäministeri, eu:n sisäasiainministerineuvoston pj.2006, sdp

karirajamaki
Sosialidemokraatit Varkaus

Kansanedustaja 1983 - 2015, sisäasiainministeri 2003-2007

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu