Ulkomaalaislain hallinnasta uhka Suomelle?

Maa järisee, yhteiskuntien sosiaali-, talous- ja demokraattiset perusteet murenevat ajaen ihmisiä liikkeelle. Suurvalta halusi pysäyttää terroristit lopputuloksella, josta syntyy lisää alustaa terrorismille, jota muut vilpittömin mielin talkoissa olleet sivistys ja koulutustyöllä

ja demokratiaa rakentaen halusivat välttää. Afganistanin huume- tsunami jatkaa tappamistaan lännessä, kuten USA:nkin aikana. Ympäristö- ja poliittiset katastrofit testaavat nyt EU:n toimintakyvyn. Ratkaisevaa on, miten Suomessa toimitaan tasapainoisen maahanmuuttajien kotouttamisen ja laittoman maahanmuuton ehkäisyn välillä.

Tämä vaatii nyt vastuullista ja monipuolista avointa käsittelyä.

On suojelua tarvitsevien pakolaisten etu, että turvapaikkajärjestelmällä on hyväksyttävyys.

Brittien viimeinen puheenjohtajuus nosti 2005 EU:n yhteiseksi linjaksi laittoman maahanmuuton torjunnan valtion päämiesten tasolla vakavaksi Eurooppaa koskevaksi ongelmaksi.

Suomen sisäministeriön nykyinen ote on hämärtynyt. Ihmiskaupan ja työorjuuden sekä halpatyön tultua maan tavaksi torjuntaa ei hahmoteta. Ihmiskaupan torjuntaryhmää perustetaan ja ministeriltä loppuu rahat mutta Elo-kapinan telttailun tukemiseen sitä kyllä riittää. Nyt pettää johtaminen!

Viime vuonna Etelä-Suomen rakennusalan ulkomaalaisvalvonnassa törmättiin 70 % sti ongelmiin työehdoissa ja palkoissa. Ravintola-alalla puutteita oli 80 % tarkastuksista. Näihin ongelmiin ei puututa syitä ratkaisemalla tai estämällä. Valvontaa heikennetään ja sanktiot ja rangaistukset puuttuvat ja ovat vitsi.

Pimeän ulkomaisen työvoiman valvontayksikkö (PUT), jonka perustin sisäministerinä 2003, hävitettiin Paateron ja kokoomuksen aikana 2008. Nyt hyvää tarkoittaen pyritään hakemaan suojaa ihmiskaupan uhreille mutta kajoamatta räikeintä ihmisarvoa loukkaavien ”yrittäjien”etuihin tai asemaan.

Uusimmat saavutukset ovat sisäministeriön esittämä ja lokakuun alussa voimaan tuleva ulkomaalaislain muutos. Jos on perusteltua aihetta epäillä että työnantaja laiminlyö velvollisuuksien tai muutoin hyväksi käyttänyt häntä laajennetaan oleskeluluvan voimassaoloa ilman mitään ammattirajoituksia! Ulkomaalaisella olisi oikeus saada uusi määräaikainen oleskelulupa uuden työn hakemista varten.

Nämä säännökset mahdollistavat maahantulosäännösten kiertämisen. Työntekijä voisi hakeutua tarkoituksella huonojen työehtojen piiriin tai perättömästi esittää, että on hyväksi käytetty. Työnantaja voisi myös auttaa työntekijää jäämään maahan laiminlyömällä tahallaan velvoitteensa. Sanktiot ovat varsin lieviä. Maksimissaan rangaistus olisi peräti, ettei 6 kuukauteen voi rekrytoida ulkomailta!!!

Ohisalon ja työ- ja tasa-arvovaliokunnan pj Anna Kontulan esityksen mukaan työntekijän kirjallinen selvitys tai suullinen kuuleminen riittää näytöksi työnantajan moitittavasti menettelystä ja laajentaisi työskentelyoikeutta tai työnhakuluvan saamista. Pelkkä ”perusteltu aihe riittäisi”.

Merkittävää on, että uuden työn hakua varten myönnettävän uuden määräaikaisen oleskeluluvan myöntämisessä ei sovellettaisi saatavuusharkintaa lainkaan eikä toimeentuloa edellytetä. Perheenyhdistäminen sensijaan olisi tämän luvan voimassa ollessa mahdollista.

Toinen sisäministeriön kiirehtimä ulkomaalaislain muutos vaikeuttaisi entisestään laittoman maahantulon torjuntaa. Jatkossa alaikäinen, yksin tullut alaikäinen turvapaikanhakija saisi oleskeluluvan saatuaan maahan perheenyhdistämisen kautta myös perheensä helpommin.

Maahantulosäännösten kiertämispykälää väljennettäisiin siten, että kielteinen päätös voitaisiin tehdä vain, jos se olisi selvästi vastoin lapsen etua.

Sisäministeri- aikanani EU torjui päättäväisesti ns. ankkurilapsi ilmiötä, jossa lapsi lähetetään edeltä ja vanhemmat tulevat perheenyhdistämisen kautta perässä.

Lapsen edun takia Suomen linja ei voi olla, että suosimme laitonta maahanmuuttoa, jossa pieni lapsi laitetaan ihmissalakuljettajien matkaan toiselle puolelle maailmaa.

Olemme äärimäisen vaarallisella tiellä, jos tämäkin juuri lausunnolla oleva esitys etenisi.

Suomessa leikitään nyt maahanmuuton hallinnalla, jossa vaarannetaan työmarkkinoiden vakaus, kotouttamisen onnistuminen sekä laittoman maahanmuuton ja terrorismin torjunnan perusteet. Turvapaikkajärjestelmän toimintaan pitää säilyttää ihmisten luottamus.

Suomen turvallisuuspoliittisen johdon näkyvyyttä tarvitaan nyt, koska arvaamattomuuden lisääntyessä Suomessa ulkomaalaislain kokonaishallinnan heikkeneminen muodostaa selkeän uhan.

Laajentuneen EU:n hyväksyttävyys syntyy vain siitä, miten se vahvistaa kansalaisten turvallisuutta ja miten se kykenee ehkäisemään rajat ylittäviä uhkia.

KARI RAJAMÄKI

sisäministeri 2003-2007, EU:n sisäministerineuvoston pj. 2006

valtiopäiväneuvos, sdp

 

+14
karirajamaki
Sosialidemokraatit Varkaus

Kansanedustaja 1983 - 2015, sisäasiainministeri 2003-2007

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu