Elinkeinotoiminta kunnissa

Kunnissa tapahtuu suuria muutoksia lähivuosina. Ihmisten terveyttä korjaavat toimenpiteet siirtyvät kunnan päätösten ulkopuolelle. Kuntien toiminta keskittyy ihmisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun, kuntien elinvoimaisuuteen ja sivistyksen ylläpitämiseen ja koulutukseen.

Kunta, kaupunki on olemassa, koska kaupungin sovitulla alueella asuu ihmisiä. Kuntalaiset päättävät kaupungin asioista demokraattisen edustajajärjestelmän sekä päätöksentekoprosessin kautta. He ovat kaupungin voimavara ja huolenpidon kohde. Kaikki toimenpiteet, joita tehdään kunnallisessa päätöksenteossa palvelevat tai ainakin pitäisi palvella kuntalaisia.

Kunnallisen toimivallan keskeisiä elementtejä ovat demokraattiset, läpinäkyvät päätökset. Demokraattisilla päätöksillä tarkoitetaan edustajien välityksellä tehtyjä päätöksiä, jotka saatetaan asianmukaisesti kuntalaisten tiedoksi ja tutkittaviksi.

Muutokset kunnan rakenteessa johtavat siihen, että kuntalaisten edustajilla täytyy olla näkemyksiä siitä, miten muutosta hallitaan ts. rakentaa tulevaisuuden kaupunkia. Vanhat rakenteet ja niiden kosmeettinen päivittäminen eivät johda välttämättä toivottuun tulokseen.

Kunnan elinvoimaisuus johtuu monista seikoista kuten luonnonolot – maaseutukunnissa metsät, jotka tuottavat hiilineutraaliutta ja tuloja sekä virkistystä suurelle joukolle ihmisiä.

Toisena ihmisten tuottamat toimintaympäristöt kuten teollisuuslaitokset, jotka puolestaan tuottavat pääomia ja työtä alueen asukkaille. Ihmisen tuottamiin ympäristöihin kuuluu kaiken kattava elinkeinotoiminta.

Kolmas elinvoimaisuuden keskeinen tekijä on sivistys. Sivistys käsitteenä kuulostaa vanhanaikaiselta, mutta se pitää hyvin sisällään elämänuraan johtavan koulutuksen, vapaa-ajan itsensä kehittämisen ja irrottautumisen arjesta kulttuurituotteiden avulla.

Jossain kaupunkikehityksen vaiheessa ja osittain vieläkin oli tapana perustaa kaupungin 100% omistamia yhtiöitä – ääneen lausuttuna tavoitteena oli toiminnan nopeatempoisuuden turvaaminen. Osakeyhtiömuotoinen yksikkö on ’turvassa’ kuntalaisvalituksilta ja kuntalaisten tiedonsaantivelvollisuudelta. Kuitenkin asioiden mahdollinen viivästyminen kuntalaisten aktiivisuuden kautta on se hinta, joka kannattaa maksaa elämisestä demokraattisessa yhteiskunnassa.

Oman lukunsa muodostavat usean kunnan omistamat yhtiöt, joista näyttää toisinaan tullen ’rahastusautomaatteja’. Niukka tiedonsaanti yhteydessä korkeisiin kuluihin on omiaan herättämään epäluuloja.

Yrityspalvelut ovat yleensä joko kunnan toimintaan integroituja tai osakeyhtiömuotoisia ulkoistuksia.

Seuraavassa joukko kysymyksiä koskien yrityspalveluita:

1. Millainen tulevaisuuden visio yrityspalveluihin liittyy? Keskittyvätkö ne kapea-alaisesti yritysten tukemiseen vai ovatko ne osa kaupungin elinvoimainfrastruktuuria?

2. Mitkä ovat tekijöitä, jotka saavat yrityksen etabloitumaan paikkakunnalle? Mitkä ovat yrittäjän, johdon ja työntekijöiden mahdollisuudet kokea kunta,kaupunki omakseen?

3. Työn ja virkistäytymisen suhde? Luonto? Lasten koulutusmahdollisuudet? Oma eteneminen uralla? Terveydenhuolto? Kulttuuritarjonta?

4. Mitä kaupunki voi tarjota uudelle yrittäjälle? Miten? Yrittäjän subjektiivinen kokemus?

5. Yritypalvelun toteuttaminen? Mikä merkitys?

6. Mitä tarkoittaa monitoimialainen yhteistyö yrityspalvelussa? Yrityksen perustaminen/muutto? Tilapalvelut? Kaavoitus ja rakennusvalvonta? Koulutuspalvelut? Markkinointi? Vapaa-aika?

7. Sitoutuminen?

Näihin päiviin saakka – tarkemmin sanoen tämän vuoden loppuun saakka kuntien budjeteista valtaosa on mennyt perusturvan järjestämiseen. Nyt uudessa tilanteessa ’joudutaan’ keskittymään asioihin, jotka aikaisemmin on työnnetty taka-alalle joko tietoisesti tai tiedostamattomasti.

0
karkot
Keskusta Keuruu

Kari Kotiranta on toiminut yliopiston opettajana,tutkijana ja yrittäjänä sekä kansalaisopiston opettajana ja rehtorina. Eläkepäivien harrastuksena ura vapaaehtoisena museoesineenä ja kirjailijana Tiedetilan tietokonemuseossa (romujen rassailua vuodesta -69).

Käytän arvonimeä tiedetilallinen, jonka olen itse itselleni antanut.
Tulin valituksi kaupunginvaltuutetuksi 2021 vaaleissa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu