Tampere voisi olla suunnannäyttäjä

Tampereen kaupunginhallituksen käsittelyssä on huomenna kaupungin yritystonttien vuokralaisille annettava helpotus maanvuokrien maksuun. Silloin päätetään, annetaanko niille yritystonttien vuokralaisille, joiden toimintaan koronaviruksesta aiheutuva poikkeustilanne vaikuttaa, mahdollisuus hakea vapautusta vuokranmaksusta.
Tämä on jatkumoa kaupungin vastaantuloille vuokranmaksuissa: kaupungin omistamissa tiloissa toimivien yritysten, kuten kahviloiden ja ravintoloiden, vuokraa on alennettu tai vuokran maksusta annettu määräaikainen vapautus.

Tampereen kaupunki voisi tulevaisuudessa ottaa käyttöön liikevaihtoon sidottuja vuokria. Normaalioloissa ja kriiseissä Tampereen kaupunki toimii laki liikehuoneistojen vuokrauksesta periaatteiden mukaisesti. Kaupungilla kuitenkin on halutessaan jouston mahdollisuus jo sopimusoikeudellisesti tarkasteltuna. Tällaisista joustoista Tampereen kaupunginhallitus on jo tämän kriisin aikana päättänytkin.

Nykyisissä maanvuokrasopimuksissa vuokranmääritys on sidottu joko maapohjan pinta-alaan tai rakennusoikeuteen riippuen yritystontin käyttötarkoituksesta. Liikevaihtoperusteisuutta ei ole nykysopimuksissa huomioitu. Vallitsevan tilanteen johdosta tällaisten joustomekanismien mahdollistaminen poikkeusoloissa suoraan sopimusperusteisesti pitäisi tulla jatkossa tarkasteltavaksi. Mitään valmiita linjauksia asiasta ei Tampereella ole. Vuokrien sitominen liikevaihtoon olisi hyvä tuoda laajalti keskusteluun.

Yrittäjyys ei tarkoita vaurautta. Vuosituhannen alusta saakka noin puolet pienyrittäjistä on elänyt tilastojen mukaan alimmassa tuloluokassa. Suomalaisista yrityksistä 93,2 prosenttia on 1-9 hengen mikroyrityksiä ja yksinyrittäjistä joka neljäs on köyhä. Opiskelijoiden, työttömien ja eläkeläisten lisäksi yksinyrittäjätaloudet kuuluvat Suomen pienituloisimpiin. Suomessa on satoja tuhansia yrittäjiä, joiden elämä on todella tiukkaa. Heidän taloutensa ei kestä ylimääräisiä yllätyksiä.

Yritystoiminnassa kulut ovat toiminnan kulmakivi. Useiden yritysten henkilökunta on lomautettu, jolloin suurimmat kulut ovat vuokrakuluja. Tällaiseen tilanteeseen päädytään kun vuokria ei sidota vuokralaisen liiketoimintaan, joko liikevaihtoon tai sofistikoidusti liikevoittoon ennen vuokria. Kun liiketoiminta ulkoisista syistä, joihin yrittäjä ei itse pysty vaikuttamaan, laskee huomattavasti, tulisi vuokrien olla sidoksissa liikevaihtoon. Kun kiinteissä kuluissa tullaan vastaan lopputulos on koko yhteiskunnan kannalta huomattavasti parempi: Yritykset pysyvät hengissä ja säilyttävät ihmisten työpaikat. Yrityksistä ja yrittäjyydestä valtio saa lisätuloa.

Tehtävä ei ole silti helppo, mutta vuokra-asiaan on mahdollista vaikuttaa. Tanskassa on laki, joka takaa, ettei vuokranantaja voi periä vuokria, jos hallitus on pistänyt kieltoja eikä vuokralainen pysty käyttämään tilaa siihen toimintaan kuin se on tarkoitettu. Laissa on myös maininta, että vuokranantajan pitää tulla vastaan, jos tiloja ei voi käyttää täysin sillä tavalla kuin on pakko. Tämä vertautuisi esimerkiksi Suomen nykytilaan, jossa ulosmyynti on sallittua mutta asiakkaita ei saa päästää sisälle.

Tilanne on vuokrien suhteen ongelmallinen valtion tasolla. Kotimaiset eläkeyhtiöt ja pörssiyhtiöt ulkomaalaisine omistajineen omistavat useita yritysten vuokraamia kohteita. Esimerkiksi Ilmarinen omistaa monia uusia kohteita, kuten Triplan ja Redin. Olisi perusteltua pohtia millaisilla instrumentilla pakotettaisiin suuret kiinteistöjätit ottamaan väliaikaisesti käyttöön liikevaihtoon sidottuja vuokria kriisin tai epidemian aikana. Verottajalla on tiedossa liikevaihto, vuokralainen raportoi alv- kertymiä ja asiantuntijoita varmasti löytyy määrittelemään tasot eli kiinteät ja muuttuvat osuudet sekä vaatimukset näiden käyttöönottoon.

Ilman että omistaja, vuokralainen, valtio ja kaupungit jakavat riskejä, korttitalot romahtavat. Tampereen kaupunki voi olla suunnannäyttäjä yrittäjäystävällisen ympäristön kehittämisessä.

Kriisistä ei ole hyötyä ellemme opi siitä mitään.

KaroliinaKhnen

Liike Nyt -eduskuntaryhmän pääsihteeri. Kansanedustaja Hjallis Harkimon poliittinen avustaja. HM, VTT -tohtorikoulutettava.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu