Täystyöllisyys, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus

YK:n ihmisoikeuksien julistus koskee jokaista. ”Paitsi” ei kuulu sen sanoihin.

 

Työ on ihmisoikeus. SDP tavoittelee täystyöllisyyttä.

 

Ihmisoikeuksille ja yhdenvertaisuudelle perustuva yhteiskunta on oikeudenmukainen.

 

Maailma ei ole vielä valmis. Tarvitaan ihmisiä, jotka pyrkivät kaikille parhaaseen tulokseen, eivät oman tai ryhmänsä edun toteutumiseen.

 

Oikeudenmukainen yhteiskunta ei kävele minkään ryhmän yli eikä heikennä niiden asemaa, jotka jo nyt ovat heikoimmilla.

  1. artikla (1) Jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan. (2) Jokaisella on oikeus ilman minkäänlaista syrjintää samaan palkkaan samasta työstä. (3) Jokaisella työtä tekevällä on oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, joka turvaa hänelle ja hänen perheelleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon ja jota tarpeen vaatiessa täydentävät muut sosiaalisen suojelun keinot. (4) Jokaisella on oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin etujensa puolustamiseksi.

 

Lassi Nummi tutkijansa 5-kymppisillä.

 

  1. artikla
    Älköön mielivaltaisesti puututtako kenenkään yksityiselämään, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon
    älköönkä loukattako kenenkään kunniaa ja mainetta. Jokaisella on oikeus lain suojaan sellaista puuttumista tai loukkausta vastaan.
katriinakajannes
Sitoutumaton Jyväskylä

Kansannainen, kirjallisuuden dosentti, pitkän linjan tieteentekijä
Lempinimet Kaiju, Kaijukka
Kuva Osmo Hänninen

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu