Jukka Jalonen – hyvä hyvinvointialuejohtaja

Millainen on hyvä hyvinvointialuejohtaja?

  

Ehkä koulutettu, 

ehkä aikaisempaa kokemusta johtamisesta, 

ehkä jotain tietämystä alasta, jota johtaa.

 

Kuinka pitkään hyvä johtaja voi olla hyvä johtaja? 

Neljä vuotta, kuten kansanedustaja? 

Viisi vuotta, kuten kansliapäällikkö? 

Kuusi vuotta, kuten presidentti? 

Kahdeksan vuotta? 

Ikuisesti? 

Vai jotakin muuta?

 

Mutta millainen on hyvä johtaja?

 

Johtajuuden peruskivenä on aitous. Johtajan täytyy olla kaikissa teoissaan ja sanoissaan aito ja vilpitön, jotta alaiset tai paremmin sanottuna johdettavat, säilyttäisivät uskonsa häneen. Johtajan on hallittava yllättävätkin tilanteet ja kyettävä tarvittaessa käskemään alaisiaan kulloinkin vallitsevien olosuhteiden mukaan. 

Johtajan on annettava alaisilleen henkilökohtainen ja rehellinen kuva itsestään niin hyvine kuin huonoine piirteineen. Jos johtaja suhtautuu alaisiinsa kuin yksilöihin, eikä harmaaseen sokeaan massaan, ja luottaa heihin, syntyy molemminpuolinen, antoisa ja luottamuksellinen suhde. Henkilökohtainen johtaminen takaa parhaat tulokset. 

Hyviä luonteenpiirteitä tulee käyttää aktiivisesti hyödyksi, mutta myöskin huonommat piirteet on otettava huomioon. Johtaja voi myös olla inhimillinen. Muutama tippa silmäkulmasta silloin tällöin ei vahingoita ketään, kuten arvoisa pääministerimme on osoittanut käytännössä. Aina ei tarvita edes sanoja, usein pelkkä katse riittää… 

Johtajalta odotetaan henkilönä paljon. Johtaja, joka työskentelee osana työyhteisöä ja kannustaa sen jäseniä. Ja johtaja, joka on kiinnostunut ihmisestä ihmisenä ja muistaa alaisiaan myös muuten. On pidetty johtaja. 

Johtajan tärkein ominaisuus on ehkä hänen vastuutuntoisuutensa ja kykynsä vastata tekemistään päätöksistään ja antamistaan tehtävistä. Johtajan on kaikissa tilanteissa tiedostettava tilanteen mahdollisuudet ja vaatimukset. Mutta lopullinen päätös on johtajan. 

Edellä olevat määritelmät hyvästä johtajasta kuulostavat nyt 20 20 luvulla hieman vanhahtavilta. Mutta nuo olivat ne sanat, joilla jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth opasti minua ja muita tulevia upseereja 40 vuotta sitten.  

Naamiot on riisuttu. Sota riehuu Euroopassa. Emme voi ummistaa silmiä aikana, jolloin Suomi on liittymässä Natoon. Hyvinvointialuejohtajan on kyettävä johtamaan hyvinvointialuetta myös sodan tai poikkeusolojen aikana. Joten ei ole ihan sama millainen johtaja palkataan. 

Mitä edellä olevat sanat sitten tarkoittavat. Hyväksi mielletty johtaja on muutakin kuin hyvät koulupaperit, tai monen vuoden palvelus tai alan korkea asiantuntijuus, kuten presidenttigallupit osoittavat: Olli Rehn, Pekka Haavisto, Sanna Marin, Alexander Stubb, Mika Aaltola, Petteri Orpo, Li Andersson, Jutta Urpilainen, Ville Niinistö, Jussi Halla-aho, Anna-Maja Henriksson, Sari Essayh, Heidi Hautala, Antti Kaikkonen, Eero Heinäluoma, Sixten Korkman, Risto E.J. Penttilä, Mikko Hautala, Harry Harkimo, Eva Biaudet, Jan Vapaavuori, Paavo Arhinmäki, Juhani Kaskeala jne…

Tarvitaan näyttöjä. 

Tekeekö korkeakoulututkinto hyvän johtajan? Tai kääntäen, pitääkö hyvällä johtajalla olla korkeakoulututkinto? Entä millainen soveltuva korkeakoulututkinto on hyvä? Pitääkö korkeakoulututkinto olla suoritettu tällä vai viime vuosituhannella. 

Minusta valmentaja Jukka Jalonen olisi erinomainen hyvinvointialuejohtaja, jos hän olisi vaan käytettävissä.   

Perustelut: 

Hänellä on korkeakoulututkinto, hänellä on johtamiskokemusta ja häneltä löytyy näyttöjä. 

Minusta johtajaa ei pidä valita toistaiseksi. Hyvälle johtajalle voidaan hyvin antaa aikaikkuna, jona aikana tulevat näytöt annetaan. Hyvä johtaja löytää helposti tarvittaessa uuden työpaikan. Ja toisaalta hyvä johtaja valitaan jatkokaudelle helposti, mikäli hän niin vain haluaa: Koska hyvän johtajan näytöt työssään ovat kiistattomat. 

Toisaalta määräaikaisuudella hyvä johtaja sitoutuu organisaatioon määrätyksi ajaksi, jonka pituus on sovittu ennalta. Hän ei välttämättä katsele muita hommia tai parempia pestejä kauden aikana. 

Millainen sitten on hyvä soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Minusta sanan soveltuva voisi jättää hyvin pois hakuilmoituksesta, sillä kaikki ylemmät korkeakoulututkinnot antavat teoreettiset eväät tehtävään. Minusta korkeakoulututkinto osoittaa vain sen, että henkilö osaa oppia tai matkia. Siitä voidaan olla montaa mieltä, mitä eväitä viime vuosituhannella tai kaksikymmentä vuotta vanha tutkinto antaa maailmassa, joka muuttuu aika ripeästi koko ajan. Ja on yllätyksiä täynnä. 

Toinen vaatimus on aika paha: useamman vuoden konsernitasoinen johtamiskokemus. Wikipedian mukaan konserni on kahden tai useamman yrityksen muodostama taloudellinen kokonaisuus, jossa emoyrityksellä on yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa määräysvalta yhdessä tai useassa muussa yrityksessä. Aika selkeä määritelmä, eikö totta. 

Haetaanko kelpoisuusvaatimuksella konsernijohtajaa vai johtajaa, joka on ollut konsernissa johtajana. Konsernin koosta ei puhuta mitään, eikä siitä, millainen julkinen yhteisö on konserniin rinnastettavissa. Täyttääkö Luhangan kunta, jossa siivoustoimi on ulkoistettu kunnan omistamalla yhtiölle edellä mainitun määritelmän konsernista. 

Ja entä kolmas kelpoisuusvaatimus, jossa vaaditaan sosiaali- ja/tai terveydenhuollon toimialatuntemusta. Miksei tehtävän vaatimuksena voisi olla sosiaalihuollon ja/tai terveyden huollon ja/tai pelastustoimen toimialatuntemus ja/tai muuta tuntemusta. 

Toisaalta kuinka paljon tarvitaan toimialan tuntemusta. Monet teistä ajattelevat, että tottakai tarvitaan alan tuntemusta. Mutta ehdotuksen mukaisten kelpoisuusehtojen mukaan valittavaksi henkilöksi kelpaisi sosiaalitoimen tuntija ilman että tietää terveydenhuollosta. Tai päinvastoin, voidaan valita lääkäri, joka ei tiedä sosiaalihuollosta hönkäsen pöläystä. 

Ja kumpikaan esimerkin henkilöistä ei tiedä mitään pelastustoimesta eikä kriisijohtamisesta poikkeusoloissa. Joten en tiedä ihan oikeasti, mitä kolmannella ehdolla haetaan. 

Määräajat ja kelpoisuusehdot ovat tärkeitä, mutta ei niin tärkeitä kuin itse valinta. 

Hyvinvointialuelain (611/2021, 45 §) mukaan aluevaltuusto valitsee hyvinvointialuejohtajan. Hänet voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi. Tämä on hyvinvointilaissa aika selkeästi sanottu. 

Toisaalta samassa laissa sanotaan, että hyvinvointialueen asukkailla ja palveluiden käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä. 

Voidaanko ajatella, että vaaleilla valitut aluevaltuutetut vaikuttavat välillisesti ja edustavat siten alueen asukkaita ja palveluiden käyttäjiä. Toisaalta aluevaltuusto voisi päättää neuvoa antavasta kansanäänestyksestä. Tosin, en ole aivan varma voitaisiinko yksi aluevaltuuston tärkeimmistä päätöksistä tehdä näin. 

Mielestäni hyvinvointilain henki ja eduskunnan tahto ei täyty, mikäli hyvinvointialuejohtajan valinta on delegoitu vain muutamalle puolueelle. Poliitikkojen tulisi kytkeä kännykän etukamera päälle ja katsoa siihen ja miettiä mitä varten he ovat käyttämässä päätäntävaltaa. Mielestäni he ovat asukkaiden ja palveluiden käyttäjien edustajia. Eikö totta. 

Mielestäni tärkeimmän viranhaltijan valinta ei voi olla vain muutaman puolueen yksinoikeus. Valintaan pitäisi osallistua kaikki hyvinvointialueen aluevaltuustossa edustettuina olevat poliittiset ryhmät. 

Eipä se Jalonenkaan peluuta vain yhtä ketjua. 

0
Kenneth Morelius
Liike Nyt Nurmijärvi

Olen aluevaltuutettu ja palomies. Työkokemusta on kertynyt sisäministeriöstä ja eri pelastuslaitoksissa. Lisäksi olen mukana vapaaehtoistoiminnassa lentämällä palolentoja kesäisin. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri. Pääaineeni on kansantalous, julkinen talous. Pro Gradu työni käsittele kuntien valtionapuja. Sivuaineita löytyy talous- ja sosiaalihistorista, poliittisesta historiasta, tilastotieteestä, kasvatustieteestä ja matematiikasta. Niinikään ammattitutkinto löytyy pelastustoimesta ja rakennusalalta. Nyt on meneillään 4. vuosi #LiikeNyt aktiivina. Vuosiin mahtuvat eduskuntavaalit 2019, puolueen perustaminen 2019, kuntavaalit 2021, aluevaalit 2022 ja toimiminen Liike Nyt Nurmijärvi ry:n puheenjohtajana. Lentämisen lisäksi harrastuksiini kuuluu monipuolinen kuntoilu. Puolimaraton kulkee alle 1.50 ja leukoja pystyn vetämään 40.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu