Suotuisia tuulia Pohjanmerellä

Iso-Britannia on hieman yllättäen kääntymässä merituulivoiman suurmaaksi. Ajureina ovat hallituksen huutokauppaamat tariffit hiilineutraalille sähköntuotannolle ja merituulivoiman hinnan voimakas lasku.

Ison Britannian mallissa hiilivapaan sähkön tuottajat tarjoavat kiinteän tariffin, jolla ne sitoutuvat toimittamaan sähköä. Jos sähkön toteutunut pörssihinta on tariffia pienempi, erotus maksetaan sähkön tuottajalle. Sähkön hinnan ollessa tariffia korkeampi sähkön tuottaja palauttaa ylimenevän osan.

Merituulivoiman ongelmana on pitkään pidetty sen korkeaa hintaa. Vielä vuonna 2014 hintataso olikin yli 110 £/MWh. Mutta viimeisimmässä huutokaupassa merituulivoiman keskitariffi oli enää 40,63 £/MWh. Kun tätä vertaa pörssisähkön keskihintaan Isossa Britanniassa, nähdään että merituulivoiman käyttöönotto tulee pienentämään kuluttajien sähkölaskua.

Sähkö tukkuhinnan kehitys UK:ssa. Lähde: ofgem.gov.uk

Selittävänä tekijänä näin voimakkaalle hintaeroosiolle on voimalatekniikan kehittyminen ja voimaloiden nimellistehon kasvu. Huutokaupan voittanut Dogger Bank koostuu kolmesta puistosta, joissa on sata 12 MW voimalaa kussakin.

Näiden merituulivoimaloiden huippukäyttöaika on hyvien tuuliolosuhteiden ja voimaloiden korkeuden johdosta poikkeuksellisen suuri, 63 %. Lukema on suuruusluokaltaan kaksinkertainen maatuulivoimaan nähden. Energiaa Dogger Bank tulee vuositasolla tuottamaan 1,5-kertaisesti verrattuna Olkiluoto 3 -ydinvoimalaan.

Merkille pantavaa on myös vaivattomuus, jolla merituuliprojekteja toteutetaan. Projektien läpimenoajat rakentamisen aloittamisesta sähkön tuotantoon ovat parin vuoden luokkaa. Mainittavia aikataulujen tai budjettien ylityksiä ei olla nähty.

12 MW merituulivoimala kokovertailussa. Kuva: GE Renewable Energy

– – –

https://fortune.com/2019/10/07/offshore-wind-uk-auction-subsidies/

https://www.ge.com/renewableenergy/wind-energy/offshore-wind/haliade-x-offshore-turbine

https://doggerbank.com/

KH

Diplomi-insinööri, jatko-opiskelija, työssä sähköisen talotekniikan asiantuntijatehtävissä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu