Väestönkasvu ja ilmastonmuutos

”Ilmastonmuutoksen todellinen syy on väestönkasvu.” Tällainen väite on usein kuultu. Väitettä seuraa johtopäätös, että ponnistelumme ilmastonmuutoksen torjumiseksi ovat turhia, koska ihmisten tulva peittää hyvät aikeemme alleen. Mutta onko väestönkasvu ilmastonmuutoksen tosiasiallinen syy?

Pitkällä aikavälillä väestö kasvaa, kun syntyvyys ylittää kuolleisuuden. Jos hedelmällisyysluku on suurempi kuin 2,1, väestö kasvaa. Nykyään hedelmällisyysluku on maailmanlaajuisesti 2,3 ja trendi on laskeva (kuva 1).

Kuva 1. Hedelmällisyysluku maailmassa ja muutamassa maailmanosassa.

Väestöltään voimakkaasti kasvaneessa Aasiassa hedelmällisyys on jo laskenut alle raja-arvon. Väestönkasvu enää johtuu elinajanodotteen kasvusta ja väestön ikärakenteesta. Syntyvyys on nykyisin suurta lähinnä Afrikassa, joten väestönkasvusta puhuttaessa huomio kohdentuu sinne. Kuvassa 2 vertaillaan Afrikan ja Euroopan väkilukua. Afrikan väestö nykyään on kaksinkertainen Eurooppaan verrattuna.

Kuva 2. Väestönkasvu Euroopassa ja Afrikassa.

Paljonko Afrikan väestönkasvu sitten aiheuttaa ilmastonmuutosta? Tärkein ilmastoa muuttava tekijä on fossiilisten polttoaineiden aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Kuvasta 3 nähdään, että väestö Euroopassa on kasvattanut ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta yli 10-kertaisesti Afrikkaan nähden.

Kuva 3. Kumulatiiviset hiilidioksidipäästöt Euroopassa ja Afrikassa.

Joku voisi sanoa, että meitä ei tule rankaista isiemme teoista, vaan pitää vertailla, mitkä ovat päästöt nyt. Niinpä nykyiset päästöt näkyvät kuvassa 4.

Kuva 4. Vuosittaiset hiilidioksidipäästöt Euroopassa ja Afrikassa.

Euroopan puolta pienempi väestö tuottaa edelleen moninkertaisesti päästöjä verrattuna väestöön Afrikassa. Jos Euroopan päästöissä huomioitaisiin ulkomailta – erityisesti Kiinasta ja Kauko-idästä – tuotujen hyödykkeiden valmistamisen aiheuttamat päästöt, olisi ero vieläkin suurempi.

Lisäksi kuvia vertaamalla nähdään, että Euroopan päästöt ovat kasvaneet hyvin voimakkaasti aikana, jolloin väestö on kasvanut vain hitaasti. Todellisuudessa ilmastonmuutoksen aiheuttaakin kulutus eikä väestönkasvu. Niinpä ilmastonmuutosta ei torjuta planeettamme köyhiä syyllistämällä vaan puhtaiden teknologioiden käyttöönotolla.

* * *

Kirjoituksen kuvat ovat peräisin palvelusta Our World in Data.

KH
Sitoutumaton Espoo

Tekniikan tohtori, työssä sähköisen talotekniikan asiantuntijatehtävissä. Mielipiteet ovat omiani, eivätkä edusta organisaatioita, joissa työskentelen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu