Eläkevaroja muuhun kuin eläkkeisiin?

Ministeri Berner on ehdottanut työeläkevarojen käyttöä suomalaisen infrastruktuurin rakentamiseen. Hyvä niin. On oivallettu, että eläkerahastoissa oleva 180 miljardia euroa ovat Suomen jättimäisin pääomakeskittymä. Niitä voidaan kuten aikoinaan myös käyttää Suomessa työllisyyden ja talouskasvun tueksi eikä vain makuuttaa ulkomaisissa pörsseissä kasvamassa korkoa.

SDP:n eduskuntaryhmä on vaihtoehtobudjetissaan ehdottanut työeläkemaksujen tilapäistä alentamista ostovoiman lisäämiseksi. Samoin se ehdotti työeläkerahastoissa olevien EMU-puskurien käyttöönottoa. Hyvä niin. Eläkerahastojen kasvua voidaan jo alkaa hillitä. 

Nämä ovat tärkeitä suunnanmuutoksia. Tähän asti eläkepolitiikassa on painotettu eläkemenojen hillitsemistä ja rahastojen kasvattamista. Mutta ennen kuin työeläkemaksuja aletaan alentaa ja EMU-puskureita puretaan tai infran rakentamista tuetaan, pitäisikö ensimmäiseksi oikaista työeläkeindeksi.
 
Ansiosidonnainen työeläkejärjestelmä on yksi suomalaisen ay-liikkeen suurimmista saavutuksista. Työeläkeindeksin tehtävä on ansaitun tulotason turvaaminen eläkevuosina. Siksi indeksi sidottiin alun perin palkkakehitykseen, kuten useimmissa EU-maissa yhä tehdään.
 
Suomessa kuitenkin eläkemenojen hillitsemiseksi otettiin käyttöön puoliväli-indeksi ja sittemmin taitettu indeksi. Sen seurauksena eläkkeet ovat jääneet jälkeen yleisestä ansiokehityksestä ja elintason noususta.

Lopputuloksena ikääntyminen vie kohti köyhyyttä. Kun 65-vuotiaista 7 % elää köyhyysrajan alla, niin yli 75-vuotiaista 20 % ja yli 85-vuotiaista 30 %. Sata vuotiaista jo lähes puolet on vajonnut sen alle. Tällainen tilanne ei ole missään toisessa Länsi-Euroopan maassa.
 
Tämän päivän Suomessa todistamme uskomatonta epäsuhtaa jättimäisten eläkevarojen ja laskevien eläketasojen välillä. On hyvä muistaa, että indeksiuudistus lisäisi suoremmin kotimaista ostovoimaa kuin konsanaan työeläkemaksujen alentaminen.

Palkkaindeksin palauttaminen ei ole voimavarakysymys. Se ei myöskään lisää etuuksia tai ole vain oikeudenmukaista eläkeläisille, vaan on heidän oikeutensa. Kyse ei ole eläkkeen korotuksesta, vaan ansaitun tulotason säilyttämisestä. 
 
Taitetulle indeksille on annettu "Lipposen" leima. Tosiasiassa kaikki eduskuntapuolueet ovat siunanneet nykyisen harjoitetun eläkepolitiikan. Mutta nimenomaan SDP tulisi ensimmäisenä puolueena antaa täysi arvon omalle ja ay-liikkeen suurelle saavutukselle: ansiosidonnaiselle työeläkejärjestelmälle.
 
Kansalaisilla on mahdollisuus antaa tämä arvo allekirjoittamalla: kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1591. Se on lakialoite työeläkeindeksin palauttamisesta palkkatasoindeksiksi.  

 

kiljunen
Sosialidemokraatit Vantaa

Olen 69-vuotias kansanedustaja, neljän lapsen isä ja viiden lapsen isoisä. Eduskuntaan valinta vuonna 1995 muutti harrastuksen ammatiksi. Politiikka, yhteisiin asioihin vaikuttaminen on aina kiehtonut.
Olen ollut Vantaan kaupunginvaltuutettu vuodesta 1985 ja lähiötyöstä poliittinen toimintani alkoi. Olen voinut asteittain kasvattaa poliittista toimintasädettäni.
ETYJ:in puheenjohtajan erityislähettiläänä, ETYJ:in parlamentaarisen yleiskokouksen jäsenenä ja Keski-Aasian erityisedustajana sekä eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan ja suuren valiokunnan jäsenenä sekä Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen varapresidenttinä minulla on tarjoutunut tilaisuus olla aktiivinen erityisesti kansainvälisissä kysymyksissä. Kansainvälinen toimintani ei ole poissa työstä oman maamme ja kuntamme kehittämiseksi, se on juuri sitä. Yhteisvastuu ei tunne rajoja. Suomi on yhä kiinteämmin osa Eurooppaa ja maailmaa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu