Eläketurvakeskuksen laskelma: rahastoissa 1 520 miljardia euroa 2080!?

Eläketurvakeskuksen yksikönpäällikkö Heikki Tikanmäki väitti (HS Mielipide 4.3.) minun antavan harhaanjohtavan kuvan ETK:n laskelmista koskien palkkaindeksin palauttamista työeläkkeisiin.

Ensinäkin, Eläketurvakeskus tekee arvokasta työtä asiantuntijaorganisaationa ja tietojen tuottajan suomalaisesta eläketurvasta. Sen pitäisi pysyä tässä tehtävässä, eikä ottaa eläkepoliittista kantaa eturistiriidassa, jossa eläkerahastoja yhä paisuttavat tahot ovat eläkeläisiä vastaan.

ETK:n laskelma on seuraavaa: Palkkaindeksi kaksinkertaistaa rahastot vuoteen 2050. Taitettua indeksi nelinkertaistaa ne. 

Vuonna 2080 rahastojen kooksi ETK laskee 1 520 miljardia euroa yksityisellä työeläkesektorilla, jos mukaan luetaan julkinen puoli, niin rahastojen koko on tuolloin 2 410 miljardia euroa. Palkkaindeksillä rahat Tikanmäen mukaan kuitenkin loppuvat vuonna 2067.

Absurdeja lukuja. Pelkkä laskelman ennustevirheen mittayksikkö on sata miljardia euroa, eli koko nykyinen valtion velka tai kaksi kertaa valtion budjetti. Kuinka jättimäisiksi eläkerahastot aiotaan?

ETK:n laskelmassa työeläkemaksu on vakioitu, eli se pysyy nykyisellä tasolla. Tikanmäen varoitus työeläkemaksujen vakaana pitämisestä on siis huomioitu.

Sen sijaan ETK:n laskelmassa rahastojen tuotto-oletus on alimitoitettu 3,5 %. Viimeiset 20 vuotta rahastojen reaalituotto on ollut 4,0 %, viimeiset viisi vuotta 4,6 % ja vuonna 2015 5,2 %.

Jos käytetäisiin edes 4,0 %:n tuotto-oletusta, niin vuonna 2050 rahastoissa olisi varoja yli 100 miljardia enemmän, ja vuonna 2080 peräti 620 miljardia enemmän.

Yhden parametrin hienoinen korjaus ETK:n laskelmassa mullistaa sen johtopäätökset täysin. Vuonna 2050 palkkaindeksilläkin rahastot olisivat määrältään nykyisen verrattuna lähes kolminkertaiset ja oletettavasti niiden hupeneminen siirtyisi jonnekin 2100-luvulle!

Keynes totesi tällaisista ennusteista, että pitkällä aikavälillä olemme kaikki kuolleita.

Tikanmäki laskee palkkaindeksin kustannuksiksi pidemmällä aikavälillä 4,5 miljardia euroa vuodessa, eli 15 kertaa enemmän kuin mitä olen väittänyt. Olen tietoinen indeksitarkistuksen kumulatiivisesta vaikutuksesta. Mutta myös palkat ja eläkerahastot ja niiden tuotto kasvavat kumulatiivisesti.

Sitä paitsi arvioitu 4,5 miljardia euroa ole kadonnut kansantaloudesta. Se on ylläpitänyt eläkkeiden tason, lisännyt ostovoimaa, verotuloja ja työllisyyttä sekä hyvinvointia. Sen sijaan Tikanmäki ja kaltaisena haluavat siirtää nuo rahat ulkomaille kasvamaan passiivisena korkoa. Tämä on poliittinen valinta. Eläkkeiden korotus olisi sen sijaan kustannustehokkainta elvytystä.

Eläkepoliittisten kannanottojensa sijasta ETK tekisi suuren palveluksen tulevalle eduskuntakeskustelulle, jos se laatisi vertailulaskelman:

  1. rahastojen kasvu 4,0 %:n ja 4,5 %.n tuotto-oletuksella

  2. puoliväli-indeksin kustannusvaikutukset

  3. palkkaindeksin dynaamiset vaikutukset kansantalouteen

kiljunen
Sosialidemokraatit Vantaa

Olen 69-vuotias kansanedustaja, neljän lapsen isä ja viiden lapsen isoisä. Eduskuntaan valinta vuonna 1995 muutti harrastuksen ammatiksi. Politiikka, yhteisiin asioihin vaikuttaminen on aina kiehtonut.
Olen ollut Vantaan kaupunginvaltuutettu vuodesta 1985 ja lähiötyöstä poliittinen toimintani alkoi. Olen voinut asteittain kasvattaa poliittista toimintasädettäni.
ETYJ:in puheenjohtajan erityislähettiläänä, ETYJ:in parlamentaarisen yleiskokouksen jäsenenä ja Keski-Aasian erityisedustajana sekä eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan ja suuren valiokunnan jäsenenä sekä Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen varapresidenttinä minulla on tarjoutunut tilaisuus olla aktiivinen erityisesti kansainvälisissä kysymyksissä. Kansainvälinen toimintani ei ole poissa työstä oman maamme ja kuntamme kehittämiseksi, se on juuri sitä. Yhteisvastuu ei tunne rajoja. Suomi on yhä kiinteämmin osa Eurooppaa ja maailmaa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu