Eläketurvakeskuksen johtaja Kautto syventäisi eläkeläisten köyhdyttämistä

”Mikko Kautto vahtii eläkemiljardeja” on etusivun otsakkeena laajassa artikkelissa, jossa esitellään Eläketurvakeskuksen tuleva toimitusjohtaja Mikko Kautto (HS 23.3.) Tämä arvostelee voimakkaasti johtamaani Suomen Senioriliikettä.

Kautto kritisoi sekä kansalaisaloitettamme taitetun eläkeindeksin kumoamiseksi että väittää meidän vähättelevän sukupolvien välistä ristiriitaa.

Kautto on oikeassa. Senioriliike haluaa lopettaa eläkeläisten lakisääteisen köyhdyttämisen, toisin kuin hän itse. Me emme myöskään näe sukupolvien välistä vastakkainasettelua yhteisen eläketurvaamme kehittämisessä.

Kauton mielestä nykyisiä eläkkeitä ”voisi korottaa pelkästään kuluttajahintojen tahtiin”. Taitetun indeksin sijasta siirtyisimme vieläkin surkeampaan eläkeindeksiin. Hyökkäys on paras puolustus, kun ”Kautto vahtii eläkemiljardeja”.

Vuonna 1995 hyväksytyn taitetun indeksin tehtävänä on lain mukaan hillitä eläkkeiden kasvua ja kasvattaa eläkerahastoja. Pelättiin suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymistä ja eläkepommia.

Nyt tiedetään lopputulos. Eläkeläiset köyhtyvät ja rahastot ovat kasvaneet 36 miljardista nykyiseen yli 200 miljardiin euroon. Vuoteen 2015 ei edes näiden rahastojen korkotuottoja käytetty nettona eläkkeisiin. Työeläkemaksut kattoivat maksetut eläkkeet.

Kautto kertoo, että on ensimmäinen Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja, joka ei ole tavannut suomalaisen työeläkejärjestelmän isää Teivo Pentikäistä. Harmi.

Pentikäinen vastusti jyrkästi taitettua indeksiä ja vaati ansiosidonnaisen järjestelmän mukaisesti palaamista palkkaindeksiin. Se on yhä käytössä maailman parhaimmiksi arvioiduissa eläkejärjestelmissä Alankomaissa ja Tanskassa.   

Teivo Pentikäinen varoitti myös liian suuriksi paisuvista eläkerahastoista, jotka alkavat elää omaa elämäänsä. Hänen mukaansa rahastojen maksimikooksi riittää kahden vuoden eläkemeno, eli nykyrahassa vajaa 60 miljardia euroa.

Kauton mukaan Suomessa käytettävä jakojärjestelmä tarkoittaa, että ”nyt eläkkeellä oleva sukupolvi hyötyy enemmän kuin nyt työssä oleva”. Hänen mukaansa tilannetta pahentaa syntyvyyden aleneminen.

Senioriliike arvostelee tällaista sukupolvien välisen ristiriidan lietsomista. Ei kai Kautto voi tosissaan väittää, että eläkejärjestelmä asettaa tulevat sukupolvet edellisiä heikompaan asemaan jatkumona.

Vuosikymmenestä toiseen eläkeasiantuntijat löytävät uusia perusteita ”eläkepommi”, suuret ikäluokat, rahastojen laskevat tuotot tai alhainen syntyvyys, joiden johtopäätös on aina sama: nykyeläkeläisten eläkkeitä ei voida kohentaa.

Senioriliike toivoo, että uutena ETK:n toimitusjohtajana Mikko Kautto tuottaisi laskelman eläkekorotusten dynaamisista vaikutuksista kansantalouteen. Eivät ainoastaan verotulot lisäänny, vaan eläkeläisten ostovoiman paraneminen luo nuorille työpaikkoja. Hekin pääsevät kartuttamaan työeläketurvaansa. Taitetun indeksin purku on eläkkeensaajien ja nuorten yhteinen etu.

 

Kimmo Kiljunen

Suomen Senioriliikkeen puheenjohtaja 

kiljunen
Sosialidemokraatit Vantaa

Olen 69-vuotias kansanedustaja, neljän lapsen isä ja viiden lapsen isoisä. Eduskuntaan valinta vuonna 1995 muutti harrastuksen ammatiksi. Politiikka, yhteisiin asioihin vaikuttaminen on aina kiehtonut.
Olen ollut Vantaan kaupunginvaltuutettu vuodesta 1985 ja lähiötyöstä poliittinen toimintani alkoi. Olen voinut asteittain kasvattaa poliittista toimintasädettäni.
ETYJ:in puheenjohtajan erityislähettiläänä, ETYJ:in parlamentaarisen yleiskokouksen jäsenenä ja Keski-Aasian erityisedustajana sekä eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan ja suuren valiokunnan jäsenenä sekä Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen varapresidenttinä minulla on tarjoutunut tilaisuus olla aktiivinen erityisesti kansainvälisissä kysymyksissä. Kansainvälinen toimintani ei ole poissa työstä oman maamme ja kuntamme kehittämiseksi, se on juuri sitä. Yhteisvastuu ei tunne rajoja. Suomi on yhä kiinteämmin osa Eurooppaa ja maailmaa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu