Koronakriisi ja eläkevarat

Finanssivalvonta on ilmaissut huolensa siitä, että työeläkeyhtiöiden vakavaraisuus on laskenut koronakriisin aiheuttaman osakekurssien romahduksen takia. Valtiovarainministeri Katri Kulmuni on puolestaan todennut, että sosiaali- ja terveysministeriö antaa eläkeyhtiöille luvan poiketa vakavaraisuusvaatimuksista poikkeuksellisen taloustilanteen vuoksi.

Finanssivalvonnan ilmaisema huoli on aiheellinen. Lähes puolet (49 %) eläkevaroista on sijoitettu pörssiosakkeisiin. Valtaosa eläkevaroistamme on ulkomailla (77 %) ja peräti 60 % euroalueen ulkopuolella. Kansainvälinen pörssiromahdus on siis vakava asia suomalaisen eläkejärjestelmän kannalta.

Valtiovarinministerikin kanta on järkevä. Vakavaraisuusvaatimuksissa on syytä joustaa, kun tällainen poikkeuksellinen kriisi on päällä. Mihinkään hätiköiviin toimiin ei ole syytä ryhtyä, esimerkiksi osakkeiden pakkomyyntiin.

Yllättävän vähän on puhuttu siitä, että eläkerahastojen varat kasvoivat viime vuonna ennätykselliset 22 miljardia euroa. Eläkevaroja oli vuoden vaihteessa rahastoissa uskomattomat 215 miljardia euroa. Rahastojen reaalituotto vuonna 2019 oli 11,5 %.

Yhtä vähän on puhuttu siitä, että Suomen lakisääteiset eläkerahastot ovat suhteessa kansantuotteeseen maailman suurimmat. OECD:n tekemien kansainvälisten vertailujen mukaan (OECD Pension Markets in Focus Report) yhdessäkään vertailumaassa ei lakisääteisten eläkerahastojen BKT-osuus ole yli 100 %, kuten se on Suomessa. Lähimmäksi pääsevät muut pohjoismaat, joissa se on niissäkin puolet Suomen suhteellisesta tasosta.

Useimmissa maissa lakisääteinen eläketurva rahoitetaan ilman rahastointia. Pääsääntö on, että julkinen vanhuuden turva hoidetaan joko eläkemaksuin tai verovaroin. Ranskassa presidentti Emmanuel Macron on eläkeuudistustaan ajaessaan vahvistanut maan työeläkejärjestelmän perusperiaatteen, jossa jokainen sukupolvi rahoittaa edeltäjiensä eläkkeen.

Saksassa on opittu kantapään kautta. Maan lakisääteinen työeläkevakuutusjärjestelmä rahastoineen luotiin 130 vuotta sitten Otto von Bismarckin johdolla. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen rahastot söi inflaatio. Toisen maailmansodan jälkeen kansallisen valuutan vaihtaminen hävitti lopullisesti rahastojen arvon. Saksassa on luovuttu täysin rahastoinnista osana lakisääteistä työeläkejärjestelmää.

Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Tanskassa ja Hollannissa on suuret työmarkkinaosapuolten luomat eläkerahastot tai puhtaasti kaupalliset eläkeyhtiöt. Norjan jättimäinen, lähes 300 % BKT:sta, oleva rahasto on öljyvarojen talteenpanoa pahojen päivien varalle. Niitä voidaan käyttää tarvittaessa valtion budjetin katteeksi, eikä OECD laske Norjan rahastoa maan eläkevarallisuuteen.

Eräissä Euroopan maissa on kasvaviin eläkemenoihin varauduttu perustamalla lakisääteisiä puskurirahastoja. Niiden suuruusluokka on kuitenkin mitoitettu kohtuulliseksi. Näin Suomessakin alun perin kaavailtiin. Työeläkejärjestelmämme luojan Teivo J. Pentikäisen mukaan kahdenvuoden eläkemenojen suuruinen puskurirahasto riittää. Nykytasolla se merkitsisi noin 60 miljardin eläkerahastoja.

Kiitos vuonna 1995 hyväksytyn taitetun indeksin – jota Pentikäinen vastusti – rahastot ovat kasvaneet viimeisen 25 vuotta keskimäärin 8 miljardia euroa vuodessa. Näihin vuosiin kuuluu myös vuoden 2008 pörssiromahdus, jolloin menetimme yhdessä vuodessa 17 miljardia euroa eläkevaroja.

Juuri nyt olemme taas kriittisessä kulmassa. Meillä on takana ennätyksellinen kasvu, 22 miljardia euroa vuodessa, ennätyksellinen rahastojen volyymi, 215 miljardia euroa ja maailman osakemarkkinoiden myllerrys. Silti on syytä pitää pää kylmänä eikä ryhtyä hätiköiviin toimenpiteisiin.

 

 

kiljunen
Sosialidemokraatit Vantaa

Olen 69-vuotias kansanedustaja, neljän lapsen isä ja viiden lapsen isoisä. Eduskuntaan valinta vuonna 1995 muutti harrastuksen ammatiksi. Politiikka, yhteisiin asioihin vaikuttaminen on aina kiehtonut.
Olen ollut Vantaan kaupunginvaltuutettu vuodesta 1985 ja lähiötyöstä poliittinen toimintani alkoi. Olen voinut asteittain kasvattaa poliittista toimintasädettäni.
ETYJ:in puheenjohtajan erityislähettiläänä, ETYJ:in parlamentaarisen yleiskokouksen jäsenenä ja Keski-Aasian erityisedustajana sekä eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan ja suuren valiokunnan jäsenenä sekä Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen varapresidenttinä minulla on tarjoutunut tilaisuus olla aktiivinen erityisesti kansainvälisissä kysymyksissä. Kansainvälinen toimintani ei ole poissa työstä oman maamme ja kuntamme kehittämiseksi, se on juuri sitä. Yhteisvastuu ei tunne rajoja. Suomi on yhä kiinteämmin osa Eurooppaa ja maailmaa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu