Perusopetuksessa paluu perusasioiden äärelle

Peruskoulun pyhä kolminaisuus: lukutaidon, kirjoitustaidon ja laskentataidon nimeen. Lukemaan oppii vain lukemalla, kirjoittamaan vain kirjoittamalla ja laskemaan vain laskemalla.

Yhteiskunnan perustehtävä on toteuttaa mahdollisuuksien tasa-arvo, ja sen ytimessä on lasten ja nuorten laadukas opetus. Perusopetuksen avulla yhteiskunta mahdollistaa kaikille ihmisille kyvyn toimia aikuisena yhteiskunnan täysipainoisena jäsenenä. Jahdata niitä tavoitteita, joihin oma osaaminen ja ahkeruus kantavat.

Ammattitaitoiset ja motivoituneet opettajat mahdollistavat laadukkaan koulutuksen. Opettajan ammatti on yhteiskuntamme hyvinvoinnin ja toimintaedellytysten jatkuvuuden kannalta tärkeimpiä ammatteja. Opettajien vaikutus lapsiin ja nuoriin on suunnaton. Kenellä meistä ei olisi muistoa jostain tai joistakin opettajista lapsuudestamme. Vaikka kauniit sanat ovat tärkeitä, todellinen arvostus kuitenkin mitataan rajallisten resurssien jakosuhteilla. Kauniiden sanojen lisäksi on opettajan ammatin arvostusta nostettava palkkoja korottamalla ja muilla opetustyöhön tarvittavien resurssien oikealla kohdentamisella sekä rajallisen käytössä olevan ajan siirtämistä opetukseen pois hallinnollisista asioista. Uskon, että opettajien ammattitaito riittää löytämään ne oppilaat, jotka luokassa tarvitsevat erityistukea ilman, että jokaisesta lapsesta tarvitsee tehdä syväluotaavaa psykoanalyysia.

Oppimistulosten heikentymisen ratkaisisin ottamalla muutaman askeleen taaksepäin. En tarkoita jättiaskelia karttakeppien ja hiekkataulujen ajalle, vaan sinne missä asioiden ulkoa oppimisella ja pitkäjänteisellä, jopa joskus tylsällä toistolla, saavutettiin suomalainen oppimismenestys. Yksi koulun tehtävä on valmentaa nuoria aikuisuuteen. Ei aikuisuus ole pelkästään tajunnan räjäyttäviä ilmiöitä, vaan ajoittain se on tylsää toistoa ja suorittamista. Kuten alussa sanoin, taito opitaan taitoa käyttämällä ja siinä kehitytään yhä paremmaksi toistoja tekemällä.

Nykytekniikkaa tulee luonnollisesti hyödyntää opetustyössä, mutta se ei saa hallita itse asiaa. Tekniikan perustaidot sekä hyödyntäminen tiedon hakemisessa kuuluu jokaisen kansalaisen perustaitoihin, mutta meidän tulee edelleen kyetä käsittelemään tietoa, joka on tekniikalla saavutettu, ja siihen tarvitaan yhä edelleen aivoja. Peruskoulun tärkeimpiä tehtäviä on kehittää lasten ja nuorten aivoja olemaan joustavia ja kestämään aikuisuuden vaatimukset. Aivot kehittyvät vain aivoja käyttämällä.

Toinen opetuksen perustehtävä on kasvattaa nuoret kriittiseen ajatteluun kykeneviä yhteiskunnan jäseniä. Nykyinen ajatus ulko-opettelun merkityksettömyydestä ei ota huomioon sitä, että ihminen ei pysty opettelemaan pelkkää menetelmää, vaan oppiminen tapahtuu syötteen ja sen vasteen välisenä vahvistuksena, paljolti neroverkkojen opetuksen tapaan. Meidän tulee opetella ulkoa asioita, joiden avulla kehitämme ajattelukykyämme, jota voimme sitten kriittisesti tarkastella. Aivot ovat tärkeä lihas ja aivojen kestävyysharjoittelun perusharjoitteena on ulkoa muistaminen. Oppi opista vaatii opin kohteita, joita sitten käytetään kehittämään tätä meta-ajattelua. Vasta tämän jälkeen on edellytyksiä tarkastella kriittisesti opittuja asioita. Enkä nyt tarkoita tässä piin tuhannen desimaalin ulkoa opettelua.

Lukeminen, kirjoittaminen ja laskeminen on pyhä kolminaisuus, jonka varaan moderni yhteiskunta rakentuu siitäkin huolimatta, että tekniikka on tullut merkittäväksi osaksi elämäämme. Kenenkään lapsen ei tulisi päästä peruskoulusta pois ilman, että hallitsee nämä kolme asiaa (pois lukien todennetut oppimisvaikeudet, joihin taataan erityistuki). Joskus ehdot tai pienryhmään pääseminen on oppilaan oikeus, vaikka oppilas tai vanhemmat eivät siitä pitäisikään. On oikeus saada apua ja tukea, kun sitä tarvitsee. Eikö ole äärimmäistä julmuutta päästää oppilas peruskoulusta tietäen, että hänen edellytyksensä menestyä yhteiskunnassa ovat äärimmäisen rajalliset, koska hänellä on niin paljon puutteita näissä kolmessa taidossa? Mikä on sen oikeudenmukaisempaa kuin käyttää yhteiskunnan yhteisiä resursseja luomaan tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt- ja edellytykset kaikille lapsille ja nuorille? Erityisen tuen tarpeessa olevat saisivat opiskella ympäristössä, jossa heillä on edellytyksiä oppia, ja ne, jotka kykenevät opiskelemaan isommassa ryhmässä saavat myös itselleen sopivan ja rauhallisen oppimisympäristön.

Uskon, että tuomalla perusopetus takaisin perusasioiden äärelle ja vähentämällä ilmiöitä, itseohjautuvuutta ja poistamalla dynaamiset luokkaratkaisut, tullaan taas saavuttamaan ja ylittämään ne hyvät oppimistulokset, joista olemme olleet tunnettuja maailmalla. Tämä vaatii luonnollisesti rahaa. Ja sitä on, kunhan julkinen valta vain keskittyisi ydintehtäviinsä, joihin varhaiskasvatus ja perusopetus kuuluvat.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu