Nuoret mukaan kuntien päätöstentekoon

Koronalla on itse sairastumisten lisäksi ollut erittäin paljon negatiivisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin, mahdollisuuksiin tehdä työtä ja harrastaa. Erittäin kovan iskun saivat osakseen etenkin nuoret, joiden harrastustoiminta on vaikeutunut ja nuorille tärkeät tilatkin on ollut sulki. Tämä on taas ollut omiaan aiheuttamaan erilaisia ongelmia, jotka voivat purkautua ilkivallan ja väkivallan muodossa.

Perinteisesti nuorten asioista ovat päättäneet aikuiset, joiden päätökset pohjautuvat heidän omiin käsityksiinsä siitä, mitä nuoret tarvitsevat. Tässä piilee ongelma, koska nuorten tarpeet ja aikuisten päättäjien käsitykset niistä voivat olla täysin ristiriidassa keskenään. Tämä taas johtaa siihen, että saatetaan käyttää isojakin rahoja sellaisiin nuorille tarkoitettuihin palveluihin ja kohteisiin, joita nuoret eivät käytäkään, jolloin rahat, joita on muutenkin liian vähän, menevät hukkaan.

Tämän takia nuoret pitäisi ehdottomasti saada mukaan politiikkaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, koska heiltä tulee varmasti hyviä, ennakkoluulottomia ja raikkaita ideoita nuoria koskevien ongelmien ratkaisemiseksi ja kunnan kehittämiseksi, jotka vastaavat siellä asuvien nuorten ja myös aikusten tarpeita. Tämä koskee etenkin nuoria koskevien asioiden suunnittelua ja toteutusta alusta asti – nuorisovaltuustolla tulee siis mielestäni olla puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanvaltuustossa ja -hallituksessa sekä lautakunnissa, etenkin kun nykyään ei tarvitse olla fyysisesti paikalla, vaan voi osallistua kokouksiin ja esittää asiansa etäyhteyden välityksellä.

Nuorten apu esimerkiksi kotikunnassani Vantaalla rehottavan ilkivallan ja huumekaupan kitkemisessä, koulukiusaamiseen liittyvien ongelmien syiden selvittämisessä, syyllisten vastuuseen saattamisessa ja kiusaamisen lopettamiseksi tarvittavien toimenpiteiden ja rangaistusten laatimisessa olisi mittaamattoman arvokas. Nimenomaan nuoret joutuvat päivittäin elämäään kaiken sen keskellä joko uhrin, kiusaajan, huumekauppiaan tai välinpitämättömän sivustaseuraajan roolissa ja tietävät huomattavasti aikusia paremmin, mitkä syyt saavat jotkut nuoret kiusaamaan ja pahoinpitelemään toisia, tai myymään huumeita ja mitkä keinot taas saavat heidät lopettamaan kiusaamisen ja huumeiden myynnin. Heidän avulla siis saadaan selville ongelmien todelliset syyt ja hyviä ideoita tehokkaista vaikutuskeinoista, joiden avulla kyseinen ongelma saadaan ratkaistua.

Kaikkien puolueiden nuorisojärjestöjen pitää mielestäni päästä tasavertaisesti ja hallitusti kertomaan ennen vaaleja, tai kerran / kaksi vuodessa tunneilla puolueensa politiikasta kaikissa oppilaitoksissa, jolloin nuoret voisivat kuulemansa perusteella valita heidän näkemyksiään parhaiten edustavan puolueen ja osallistua sen toimintaan ja päätöksentekoon, sekä oman kunnan kehittämiseen oman puolueen kautta.

Opettajien poliittisen kannan julkista esittämistä opetuksen yhteydessä, oppilaiden värväämistä kannattamansa puolueen jäseniksi, vastustamansa puolueen esittämistä huonossa valossa ja sen kannattajien haukkumista luokassa, tai kahdenkeskeisessä keskustelussa ja ajojahdin järjestämistä, mitä on todistetusti tapahtunut joissakin oppilaitoksissa, ei pidä missään nimessä hyväksyä, vaan siihen on puututtava heti ja kovalla kädellä. Tuollainen asiaton käytös opettajan, tai rehtorin taholta johtaa vastakkainasettelun kärjistymiseen, oppilaiden kiusaamiseen ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen silmätikuksi otettua oppilasta kohtaan. Ketään oppilasta ei siis saa syrjiä hänen poliittisen kantansa tai aktiivisen poliittisen asenteensa takia, eikä myös erottaa oppilasta takia, että hän rohkenee kyseenalaistamaan jonkun biologian tunnit koulussa väliin jättäneen ja kyseistä oppilasta vastaan kunnon ajojahdin järjestäneen pseudo-opettajan väitteet ”miesten kuukautisista”.

Vantaan kunnan tulee tarjota verorahoilla rakennettuja erilaisia vapaa-ajan tiloja (esim. nuorisotiloja, tyhjillään olevia halleja, liikuntasaleja, käsityö- ja musiikkiluokkia) maksuttomasti nuorten, nuorten omien ryhmien ja nuorisoalan toimijoiden käyttöön, jotta siellä voisi järjestää mielekästä tekemistä nuorille. Näiden tilojen käyttöaste etenkin illlalla on joissakin tapauksissa aika alhainen, vaikka sitä pystyttäisiin nostamaan, mikäli nuoret saisivat pitää siellä omia tilaisuuksia esim. kerhoja, diskoja, konsertteja yms. Tämä vaatii yhteistyön syventämistä nuorten ja kunnan päättäjien välillä. Selvittäisin ensin, mitä tuollaiseen käyttöön soveltuvia tiloja Vantaalla on, minkä jälkeen siirtäisin pallon nuorille. Tutustuttuaan näihin paikkoihin ja niiden mahdollisuuksiin nuoret laatisivat oman ehdotuksensa niiden käytöstä, jotka edustaja, tai nuoret itse voisi viedä kunnassa eteenpäin.

Joka kunnasta löytyy tarpeeksi päteviä ja aktiivisia kansalaisia, jotka voisi sitouttaa ja motivoida vetämään näissä tiloissa nuorille erilaisia kerhoja, kursseja yms. joko vapaaehtoisella pohjalla, tai pientä korvausta vastaan.

Toinen tärkeä ja osittain koronan aiheuttama ongelma on se, että vähätuloisten perheiden määrä on kasvanut ja vanhemmilla ei vättämättä ole rahaa lasten harrastuksiin, etenkin jos lapsia on paljon. Sitten on myös aikuisia, joilla ei ole lapsellensa, tai hänen harrastuksilleen aikaa työkiireiden takia. Jos harrastuksia ei ole, niin silloin todennäköisyys, että lapsi tai nuori voi joutua huonoon seuraan kasvaa. On yleisesti tiedossa, että ne lapset ja nuoret, jotka harrastavat aktiivisesti urheilua, musiikkia yms. omaksuvat paremmin terveelliset elämäntavat, eivät käytä alkoholia, tupakkaa ja huumeita, eivätkä joudu vaikeuksiin yhtä herkästi, kuin sellaiset nuoret, joilla ei ole mahdollisuutta harrastaa, esimerkiksi jotakin mielekästä urheilulajia, tai joiden vanhemmat eivät välitä, eivätkä käytä aikaansa lastensa kasvatukseen.

Siksi kunnalle tulee paljon halvemmaksi järjestää kaikille halukkaille nuorille mahdollisuus harrastaa, kuin vastata vieraantuneiden tai huonoon seuraan / rikollisjengiin joutuvien nuorten tekemien rikosten seurauksista.

Tämä ongelma voidaan ratkaista sillä, että Vantaan kunta mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle vähintään yhden mielekkään ja maksuttoman harrastuksen ja varaa siihen riittävän rahoituksen. Jos määrärahat eivät riitä kaikille lapsille ja nuorille, niin tämä apu voitaisiin keskittää koskemaan vähävaraisten perheiden lapsia. Tämä olisi huomattavasti tärkeämpi asia, kuin rahan syytäminen esim. ratikkahankkeeseen, jonka pelkkää suunniitelukin tulee maksamaan miljoonia, yli 400 miljoonan toteutuskustannuksista puhumattakaan, ja joka ei välttämättä edes koskaan toteudu.

Tervetuloa siis kaikki Vantaan, sekä muiden kuntien nuoret osallistumaan aktiivisesti oman kuntanne kehittämiseen, politiikkaan, turvallisuusasioihin ja päätöksentekoon puoluekannasta riippumatta – teitä oikeasti tarvitaan! Ja jos on tarvetta keskustella Vantaan kuntaa koskevista parannusehdotuksista, ongelmista, tai vaihtaa ajatuksia/ideoita, niin minulle voi kirjoittaa 24 h ja soittaa joka päivä 22 asti. Vastaan puhelimeen aina, kun en ole varattu ja viesteihin yleensä 1-2 päivän sisällä. Tehdään yhdessä Vantaasta parempi, mukavampi ja turvallisempi paikka asua kaikille, vauvasta vaariin!

Kirill Rinne
Perussuomalaiset Vantaa
Ehdolla kuntavaaleissa

Aktiivinen ja aikaansaava, sotaveteraani- ja reserviläistoiminnassa mukana oleva Perussuomalaisten kuntavaaliehdokas Vantaalta, joka ajaa lapsiperheiden, veteraanien, eläkeikäisten, nuorten, yrittäjien, työtä tekevien ja työttömien asiaa. Idänkaupan asiantuntija.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu