Vastine Yrjö Hakasen mielipidekirjoitukseen 17.11.2020

Yrjö Hakasen kirjoittama teksti oli täynnä virheitä, joista oikaisen tässä olennaisimmat.

Lattiaa Liikkujille ry (nimi tässä korjattu) lähti vuonna 2017 kehittämään kansalaistoimintana harjoitushallia Pirkkolan liikuntapuistoon, vuonna 2014 hyväksytyssä asemakaavassa urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi merkitylle alueelle. Kaava ei siis ole vanha. Samalla kaavoitettiin kasvavaa kävijämäärää vastaavasti kapea laajennus nykyiseen pysäköintialueeseen. Se ei siis ole kaavan vastainen, kuten Hakanen väittää. Kaavoitusvaiheessa on kuultu lähiasukkaita ja luontoaktiiveja: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006546072.html. Keskuspuisto ei Pirkkolan kohdalta ole kaavan vahvistamisen jälkeen kaventunut.

Hakanen kertoo osallistuneensa asemakaavan hyväksymiseen ja Keskuspuistoryhmän ottaneen kantaa hallihankkeeseen keväällä 2018. Hanke on käynyt läpi yhteisesti sovitut, demokraattiset päätöksentekoprosessit. Vastustajat eivät kuitenkaan jatkaneet kannanottamista, kun kaupungin päättäjät tekivät lukuisia valituskelpoisia päätöksiä rakennuslupaan, lainaan ja tontinvuokraukseen liittyen. Kuka tahansa koskaan rakentanut tietää, että on kohtuutonta tulla vaatimaan rakennukselle toista paikkaa, kun rakentaminen alkaa.

Suunnitteluvaiheessa Pirkkolan liikuntahalli Oy (halliyhtiö) haki poikkeuslupaa asemakaavasta poikkeamiseen kerrosluvun osalta, koska kaavan mukainen kerrosala ei mahdu asemakaavassa määritetylle rakennusalalle yksikerroksisena. Uudesta hallista ei tule Hakasen väittämää 2,5 kerroksista, vaan halli on maaston muotoa myötäillen ja käyttötarkoituksen vaatimuksesta osittain kaksikerroksinen. Samalla rakennuksen räystäslinja saatiin linjattua viereisen uimahallin kanssa. Rakennusvalvontapäällikkö myönsi poikkeamisen kaavoittajan kannanoton pohjalta. Poikkeamispäätökseenkin oli valitusoikeus.

Hallin on suunnitellut Pirkkolan liikuntapuiston suunnitelleiden Kaija ja Heikki Sirenin perustama arkkitehtitoimisto, Siren Arkkitehdit, kunnioittaen viereistä, suojeltua uimahallirakennusta ja sen ympäristöä. Hakanen väittää hallin olevan kaksi kertaa asemakaavaan merkittyä suurempi. Tosiasiassa asemakaavassa määritetty tontin kerrosala on 9.100 kem2 ja hallin rakennusluvassa hyväksytty kerrosala on 9.104 kem2. Kerrosala ylittyy 4 kem2 (0,04 %) asemakaavaan verraten.

Pirkkolan liikuntahalli Oy jatkoi viime viikolla rakennustöitä lainvoimaisen rakennusluvan nojalla Helsingin hallinto-oikeuden hylättyä Pro Luonto ry:n tekemän valituksen ELY-keskuksen päätöksestä, jossa todettiin, että alue ei ole liito-orava-aluetta, alue ei ole lahokaviosammalen merkittävä, suojelua tarvitseva alue, eikä alueella ole harvinaisia lintuja. Rakennuslupa ei missään vaiheessa ole ollut valituksen alainen, eikä rakentamiseen kohdistu valituksen alaisia päätöksiä.

Hakasen herjaamaa ympäristörikosta on tästä prosessista vaikea löytää. Hanke on edennyt demokraattisen päätöksentekoprosessin mukaisesti. Esimerkiksi ELY-keskus ja korkein hallinto-oikeus eivät viime vaiheessa asettaneet toimenpidekieltoa, jota Pro Luonto ry haki kiireellisenä pian hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen.

Työmaa-alue on ollut aidattuna ja selkeästi merkittynä kesäkuusta lähtien. Kuten kirjoituksesta ja muista mediatiedoista ilmenee, ulkopuoliset henkilöt tunkeutuivat työmaalle tahallaan ja tietoisesti. Onneksi henkilövahingoilta vältyttiin, kiitos taitavien metsurien ja poliisin hyvän toiminnan.

Puuttumatta siihen, että Hakasen esittämät arvailut hanketta vetävistä henkilöistä ovat suurelta osin vääriä, hän on oikeassa siinä, että hallihankkeessa on erityisiä taloudellisia piirteitä. Hanke on poikkeuksellinen. Hankkeen vetäjät ja eri alojen asiantuntijat ovat tehneet ilmaiseksi työtä lähes neljän vuoden ajan, arviolta kuuden henkilötyövuoden verran. Hallin omarahoitusosuus tulee yksityishenkilöiltä. Hankkeelle on myönnetty valtionapu. Hanke tuo helsinkiläisten liikuntaolosuhteiden parantamiseen arviolta kuusi miljoonaa euroa ja tuottaa noin 7.500 neliötä uutta sisäliikuntatilaa erityisesti lasten ja nuorten käyttöön. Hallissa arvioidaan olevan vilkkaimpana sisäliikuntakautena 10.000 käyntiä ja 4.000 eri kävijää viikoittain.

Lattiaa Liikkujille ry:n ja Pirkkolan liikuntahalli Oy:n puolesta, Kirsi Eräkangas

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu