24.1.2024 EOAK/151/2023 ratkaisija Petri Jääskeläinen: VAMMAISEN HENKILÖN KOHTELU POLIISIVANKILASSA

(Kuva: clip art)

KKO:n linjaaman oikeuskäytännön mukaanvahingonkorvausta tai hyvitystä voidaan maksaa perus- ja ihmisoikeusloukkauksen perusteella myös ilman kansallisen lainsäädännön nimenomaista tukea” (Ks. KKO:2008:10, KKO:2011:38 ja KKO:2012:81). Lähde

24.1.2024

EOAK/151/2023, ratkaisija: oikeusasiamies Petri Jääskeläinen

esittelijä: vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Anu Lempiäinen

VAMMAISEN HENKILÖN KOHTELU POLIISIVANKILASSA (s. 29 – 30):

– – YK:n vammaisyleissopimusta valvova komitea on tulkintasuosituksessaan katsonut, ettei velvollisuus kohtuullisiin mukautuksiin rajoitu vain sellaisiin tilanteisiin, joissa vammainen henkilö on pyytänyt kohtuullista mukautusta, vaan velvollisuus on olemassa myös silloin, kun mahdollisen kohtuullisiin mukautuksiin velvoitetun olisi tullut ymmärtää, että henkilöllä on vamma, joka saattaa edellyttää kohtuullisten mukautusten tekemistä (General Comment No. 6, 9.3.2018, kpl 24).

EIT:n ratkaisukäytännössä on katsottu, että vaikka viranomaisen tarkoitus ei ole ollut vapautensa menettäneen halventaminen, jo vakavasti vammaisen henkilön sijoittaminen olosuhteisiin, joissa hän ei esimerkiksi pysty käyttämään WC:tä tai hänen puhtaudestaan huolehtiminen on hyvin vaikeaa, oli epäinhimillistä ja artikla 3:n vastaista (tapaus Price v. The United Kingdom 10.10.2001). [Oma lisäys: Application no. 33394/96]

Katson, että asiassa on edellä esittämälläni tavalla loukattu perustuslaissa, Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksessa ja vammaisyleissopimuksessa turvattuja kantelijan perus- ja ihmisoikeuksia. Esitän, että Suomen valtio hyvittää kantelijalle häneen kohdistuneet loukkaukset. – –

Lähde

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu