"Sosiaalihuollon neuvonta ei ole sote-keskuksen jakojäännös"

 

Ministeri Saarikko: "Sosiaalihuollon neuvonta ei ole sote-keskuksen jakojäännös", lähde Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 6.2.2018:

Tulevien sote-keskusten sosiaalihuollon neuvonta antaa mahdollisuuden tunnistaa avun tarve riittävän varhain ja ohjata asiakas suoraan oikean avun piiriin, totesi perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko 6.2. sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivillä.

Varhainen avun saanti on tärkeää erityisesti mielenterveys- ja päihdeongelmissa sekä lapsiperheiden arjessa jaksamisessa. ”Sosiaalihuollon neuvonta ei ole sote-keskuksen jakojäännös, vaan mahdollisuus uusiin palveluinnovaatioihin”, ministeri totesi.

Ministeri Saarikon mukaan lainsäädäntö tarjoaa runsaasti välineitä uudenlaisen ajattelun toteuttamiseen, kunhan maakunnat vain siihen rohkeasti tarttuvat. ”Tarvitaan näkemystä ja kykyä toiminnan ohjaamiseen niin, että asiakkaiden tarpeet määrittävät palvelukokonaisuudet, eivät organisaatioiden tai ammattikuntien rajat.”

Sosiaalialan ammattilaisilla on merkittävä rooli sosiaalipalvelujen ja etuuksien tiedottamisessa, ja sosiaalineuvonta on tärkeä linkki maakunnan muihin sosiaalipalveluihin. Sosiaalityöntekijä huolehtii siitä, ettei asiakas putoa palvelujen väliin. Käytännössä sote-keskusten palvelut on jatkossa kytkettävä sujuvasti esimerkiksi liikelaitoksen lapsiperheiden palveluihin sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin.

”Lastensuojelussa painopisteen on siirryttävä raskaista palveluista matalan kynnyksen perhepalveluihin. Tässä suhteessa tehdään parhaillaan eri puolilla Suomea hienoa työtä. Lähtökohtana on, että moniammatillinen asiantuntijayhteisö hakisi luovia ratkaisuja asiakkaan tarpeeseen”, sanoi ministeri Saarikko. Saarikon mukaan mielenterveyspalvelujakin on jatkossa mahdollista järjestää matalan kynnyksen palveluna hyödyntäen esimerkiksi depressio- ja päihdehoitajien osaamista sote-keskuksissa. ”Sote-keskuksissa voi toimia myös järjestöjä vaikkapa antamassa diabetes-neuvontaa tai tukea sydänterveyden edistämiseen arkielämässä.

Monipuolisten palvelupolkujen ideointiin tarvitaan niin työntekijöitä, tuottajia, järjestöjä, asiakkaita kuin vahvaa järjestäjääkin”, Saarikko totesi. Ministeri Saarikon mukaan sote-ammattilaisten pitää olla jatkossa entistä enemmän valmentajia, jotka ohjaavat asiakkaan myös digitaalisen omahoidon ja hyvinvoinnin edistämisen äärelle. Lisätietoja erityisavustaja Hanna-Maija Kause, p. 050 566 7949

http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/ministeri-saarikko-sosiaalihuollon-neuvonta-ei-ole-sote-keskuksen-jakojaannos

Kansalaisaloite.fi -palvelussa on avattu 8.1.2018 "Aidosti palkitseva aktiivimalli" -aloite. Tämän aloitteen mukaisessa, hallituksen aktiivimallia täydentävässä, aloitteessa olisi ensi arvoisen tärkeää Saarikon edellä mainitsemat "monipuoliset palvelupolut".

"Aidosti palkitsevan aktiivimallin" kohdalla se tarkoittaisi TE- ja sosiaalipalveluiden yhdistämistä niin, että erityisesti pitkäaikaistyöttömien kohdalla työttömän tarpeisiin vastattaisiin myös sosiaalipuolen palveluilla.

Tämän em. aloitteen esityksen mukaan TE-palveluiden kokonaan yksityistäminen ei tulisi kyseeseen. Tulisiko siis pitkäaikaistyöttömien ja ns. "nopeasti työllistyvien" TE-palvelut eriyttää toisistaan jo heti SOTE:n valmistelussa?

Ns. nopeasti työllistettävien TE-palveluita voisi mahdollisesti jatkossa yksityistää, kunhan huolehditaan, että eri palveluntarjoajien tasavertaisuus palvelutuotannon järjestämiseksi säilyy ja korruptiota ei pääse syntymään.

Tällainen työttömien kategorisointi ei kuitenkaan tarkoittaisi työttömien luokittelua A-luokan ja B-luokan työllistettäviin, vaan molemmille ryhmille olisi luotu tarpeenmukaiset toimivat palvelujärjestelmät. Nämä kaksi TE-palvelujärjestelmää myös keskustelisivat joustavasti keskenään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu