Osa III: Maakuntien sote-valmistelun tueksi asiakirjamalleja

 

Seuraavaksi opiskelemme "Maakuntien sote-valmistelun tueksi laadittuja asiakirjamalleja":

Sosiaali- ja terveysministeriö 9.3.2018 (13.28) Uutinen

http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/maakuntien-so…

Sote-uudistuksen kansallisessa valmistelussa laaditaan suuntaa antavaa ohjeistusta ja asiakirjamalleja maakuntien valmistelutyön tueksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön sote-palveluntuottajien työryhmä on valmistellut asiakirjamalleja yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Asiakirjamallit liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauteen. Asiakirjamallit auttavat maakuntia palveluntuottajille asetettavien ehtojen laatimisessa. Asiakirjamallien käyttö ei ole velvoittavaa ja maakunnat voivat halutessaan hyödyntää niitä.

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää kuulemistilaisuuden 14.3 sosiaali- ja terveyskeskusten asiakirjamalliluonnoksista. Kuulemistilaisuuteen on kutsuttu tulevien maakuntien sekä yksityisten ja kolmannen sektorin palveluntuottajien edustajia.

 

Tilaisuudessa käsitellään seuraavia sote-keskusten toimintaa koskevia asiakirjoja:

 

1. SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS: HALLINTOPÄÄTÖKSEN EHDOT ASIAKIRJAMALLI

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/5440267/Hallintop%C3%A4%C3%A4t%…

 

2. SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS: HALLINTOPÄÄTÖKSEN EHDOT ASIAKIRJAN LIITE 1: PALVELUKUVAUSMALLI

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/5440267/Palvelukuvaus+%28liite+…

 

3. SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS: MAAKUNNAN JA PALVELUNTUOTTAJAN VÄLINEN MALLISOPIMUS

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/5440267/Sopimusluonnos/4a57acd3…

 

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Anne Arvonen, p. 0295 163285
erityisasiantuntija Anne Whellams, p. 0295 163546

 

Jäin pohdiskelemaan, miten suomalaisten perustuslain 6 §:n mukainen yhdenvertaisuus toteutuu, jos/kun uudet maakunnat joko allekirjoittavat tai eivät allekirjoita näitä em. sopimuksia uudessa maakunta- ja sotemallissa?

 

2 luku

Perusoikeudet

6 §

Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

                              ***

Innokkaimmille tutustuttavaksi vielä alla olevat visiot: wink

http://omamaakunta.fi/

Saammeko em. asiakirjoilla aikaan visioiden mukaisen "oman maakunnan"? t. Kirsi

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu