Ensimmäinen hallintosääntömalliluonnos – ja viimeinen? Kiirettä pitää!

 

"Alkusanat ensimmäiseen hallintosääntömallin luonnokseen

Maakunnan hallinnosta säädetään maakuntalaissa ja maakunnan tehtäväaloja koskevissa erityislaessa. Hallintosäännön mallin luonnosta kirjoitettaessa huhtikuussa 2018 maakuntia koskeva lainsäädäntö on vielä eduskunnassa ja useita hallituksen esityksiä ollaan vasta valmistelemassa.

Maakunnat on tarkoitus perustaa 1.7.2018 voimaan tulevalla voimaanpanolailla, jonka jälkeen maakuntien valmistelua johtaa väliaikainen valmistelutoimielin.

Hallintosääntö tulee sovellettavaksi alkuvuodesta 2019 alkaen sen jälkeen, kun maakuntavaltuusto on järjestäytynyt ja päätöksellään hyväksynyt hallintosäännön.

Mallin valmistelu jo tässä vaiheessa on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, koska maakunnissa keskustellaan jo uusien maakuntien hallinnon rakenteista ja käynnistetään hallintosäännön valmistelua.

Maakuntavaltuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan määräyksiä hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista ja määritellään maakunnan toimielin- ja viranhaltijarakenne sekä niiden väliset toimivalta- ja vastuusuhteet.

Hallintosääntö on maakunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline ja sen sisältö on maakunnan oma ratkaisu. Mallin tarkoituksena on tuoda esiin maakuntia koskevan lainsäädännön asettamat reunaehdot ja niiden maakunnallisen soveltamisen liikkumavara.

Maakunnilla on laaja harkintavalta toimivalta-ja vastuusuhteiden määrittelyssä.

Tämä hallintosääntömalli on ensimmäinen luonnos. Sitä täydennetään tarvittaessa, kun maakuntia koskevaa lainsäädäntöä hyväksytään eduskunnassa." – –

Jatkuu alla:

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4064731/Hallintos%C3%A4%C3%A4nt…

 

Lähde:

http://alueuudistus.fi/hallintosaanto
 —

Mikä on se mahdoton kiire, että sote- ja maakuntalakiluonnoksia aiotaan hyväksyä keskeneräisinä?

Kuka niitä valvoo enää sen jälkeen, kun ne on hyväksytty… Eikö tähän löydy nyt mistään auktoriteettia, joka sanoisi, että stop tykkänään!

Kehdataanko presidentille viedä näin keskeneräiset sote- ja maakuntalait hyväksyttäväksi…? surprise

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu