Ykkösaamu:"Miksi vastuu työvoimapalveluista annetaan uusille maakunnille…?"

 

Tänä aamuna (4.5.2018) Ykkösaamussa: "Miksi vastuu työvoimapalveluista annetaan uusille maakunnille eikä kaupungeille?

Maakuntauudistuksessa työvoima- ja yrityspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle. Muutos on saanut kritiikkiä mm. isoilta kaupungeilta, jotka olisivat halunneet hoitaa palvelut itse. Porua on herättänyt myös yritysten ottaminen merkittävään rooliin työnvälitystä ja koulutusta tuottamaan. Ykkösaamussa Hankkeen valmistelua vetävän Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson. Puhelimen päässä ovat Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto ja johtaja Laura Juvonen Teknologiateollisuus ry:stä. Toimittaja on Elina Päivinen."

Kuuntele vajaa 16 minuutin radiohaastattelu työvoima- ja yrityspalveluiden kokonaisuudesta tästä alla olevasta linkistä:

https://areena.yle.fi/1-4428694

Työ- ja elinkeinoministeriö 3.5.2018

Tiedote:

Lakimuutoksilla mahdollistetaan valmistautuminen maakuntauudistukseen

Hallitus esittää muutosta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin. Tarkoituksena on edistää maakunta- ja kasvupalvelu-uudistukseen valmistautumista. Muutoksilla mahdollistetaan myös kasvupalvelupilottien käynnistäminen.

– Annamme esityksen nyt, vaikka kasvupalvelulakiesityksen käsittely eduskunnassa on kesken. Teemme tämän siksi, että julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudistamista kasvupalveluiksi ja tulevia maakuntia palvelujen järjestämisessä tulee tukea jo ennen maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksen voimaantuloa, korostaa työministeri Jari Lindström. Kasvupalvelupiloteista tukea työvoima- ja yrityspalvelujen muutokseen

TE-toimiston asiakkaan palveluprosessiin liittyviä tehtäviä (työnhakijan haastattelu, palvelutarpeen arviointi, työllistymissuunnitelman laatiminen ja seuranta) olisi mahdollista hankkia nykyistä laajemmin palveluntuottajilta. Tavoitteena on käynnistää kasvupalvelupilotteja, joista saatavia kokemuksia tulevat maakunnat voivat hyödyntää, kun ne harkitsevat millaisia ratkaisuja ne tekevät kasvupalvelujen järjestämisessä. Toimintamallien ja palvelukokonaisuuksien pilotointi tukee maakuntavalmistelua.

–On tärkeää, että palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta saadaan kokemusta ja hyviä käytäntöjä niin, että työnhakijoiden ja yrittäjien palvelut voidaan tarjota uudistuksessa entistä joustavammin, ilman katkoja palvelussa ja ennen kaikkea kohtaanto-ongelmaan paremmin pureutuen, ministeri lisää.

Esitetyillä muutoksilla edistetään palvelurakenteen monipuolistumista ja uusien palvelukokonaisuuksien syntymistä. Niillä myös mahdollistetaan vaiheittainen ja hallittu siirtymä uusiin toimintamalleihin maakuntauudistuksessa. Pilotteja valmistellaan alueiden tarpeista lähtien työ- ja elinkeinoministeriön tuella. Tällä hetkellä pilottiaihioita on parikymmentä. Niistä alueet tekevät priorisointia kevään aikana. Julkista valtaa sisältävät tehtävät säilyvät viranomaisilla

TE-toimisto vastaa jatkossakin työnhakijaksi rekisteröimisestä ja päättää esimerkiksi palkkatuen myöntämisestä ja työnhakijan valitsemisesta työvoimakoulutukseen sekä työnhakijan omaehtoisen opiskelun tukemisesta työttömyysetuudella. Myös työnhakijan työttömyysturvaoikeuteen liittyvät seikat selvittää aina TE-toimisto.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.10.2018. Kokeilujen käytännön toteutus voi kuitenkin alkaa vasta tietojärjestelmämuutosten valmistuttua, aikaisintaan vuoden 2019 alusta.

Hallituksen esitys:

http://tem.fi/paatokset 

Lisätiedot:

teollisuusneuvos Jarkko Tonttila, TEM, p. 029 506 0069

hallitusneuvos Tiina Korhonen, TEM, p. 029 504 7076

hallitussihteeri Meri Pensamo, TEM, p. 029 504 7247

vanhempi hallitussihteeri Timo Meling, TEM, p. 029 504 9084

Kylläpä nyt mennään vauhdilla näissä sote- ja maakuntahallintouudistusasioissa… surprise

Pysyvätköhän kansanedustajamme perässä… frown

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu