Kuuleminen: Strategista ympäristöarviointia koskevan direktiivin arviointi

 

Julkinen kuuleminen:

Strategista ympäristöarviointia koskevan direktiivin arviointi

Kuulemisen kesto: 23 huhtikuu 2018 – 23 heinäkuu 2018

Kohderyhmä: Kuulemiseen voivat osallistua kaikki kansalaiset, yritykset, organisaatiot ja viranomaiset.

Kuulemisen tavoite: Tämä kuuleminen on osa tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2001/42/EY (SEA- direktiivi) arviointia. Arviointi liittyy Euroopan komission REFIT-ohjelmaan, jolla edistetään sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta.

REFIT-ohjelman puitteissa tehdään kattava näyttöön perustuva arvio siitä, onko nykyinen sääntelykehys oikeasuhteinen ja tarkoituksenmukainen ja toimiiko se odotetulla tavalla. Nyt tehtävän arvion avulla Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto selvittää, millaisia tuloksia direktiivillä 2001/42/EY on saavutettu sen voimaantulon jälkeen.

Tarkoituksena on kerätä sidosryhmien ja suuren yleisön näkemyksiä direktiivistä ja sen toimivuudesta. Miten hyödyllistä on se, että tiettyjen ohjelmien ja suunnitelmien ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö on EU:n tasolla yhtenäistä?

Entä se, että lainsäädännön mukaan kansalaisilla ja sidosryhmillä on mahdollisuus ottaa kantaa tiettyihin suunnitelmiin ja ohjelmiin niiden valmisteluvaiheessa?

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Kuulemiseen voi osallistua täyttämällä verkkokyselylomakkeen. Kyselylomake on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa on yleisiä kysymyksiä ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2001/42/EY toimivuudesta kansalaisten kannalta.

Tähän osaan toivotaan vastauksia mahdollisimman laajalti. Kyselyn toinen osa sisältää yksityiskohtaisempia kysymyksiä direktiivin täytäntöönpanosta ja tuloksista.

Kyselyyn voi vastata millä tahansa EU:n virallisella kielellä. Vastaaminen kestää noin 20–40 minuuttia riippuen siitä, vastaako vain ensimmäiseen osaan vai molempiin osiin.

Voit keskeyttää vastaamisen milloin tahansa ja jatkaa sitä myöhemmin. Jos keskeytät vastaamisen, säilytä linkki tallennettuihin vastauksiin, jotta pääset niihin myös myöhemmin. Ainoastaan punaisella tähdellä (*) merkityt kysymykset ovat pakollisia.

Vastauksen lähettämisen jälkeen voit ladata täytetyn kyselylomakkeen kopion itsellesi. Saadut vastaukset julkaistaan internetissä.

Lue liitteenä olevat tietosuojaperiaatteet huolellisesti. Niissä on tietoa henkilötietojen suojasta ja vastausten käsittelystä.

Kyselylomake

EU Survey -kyselytutkimus

Linkkejä

Yhteydenotot

 

 • Puhelinnumero

  +32 2 299 11 11 (vaihde)

  Postiosoite

  Ympäristöasioiden pääosasto

  Euroopan komissio

  1049 Bruxelles/Brussel

  Belgia

 • Press contacts

 • Muita vaikuttamismahdollisuuksia EU:ssa:
   

Eurooppalainen kansalaisaloite

Avoimuusrekisteri

Edustatko jotain organisaatiota tai toimitko itsenäisenä ammatinharjoittajana, joka yrkii vaikuttamaan EU:n politiikan laadintaan ja päätöksentekoon?

Rekisteröidy siinä tapauksessa EU:n avoimuusrekisteriin.

Ladattavat tiedostot 

Johdatus eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen
 

Voisiko jonkin EU-lain toimivuutta ja tehokkuutta parantaa? Jos sinulla on ehdotuksia, voit lähettää niitä Kevennä sääntelytaakkaa -sivuston kautta.

SINAPSE-verkkoyhteisöt ovat asiantuntijoiden foorumi EU:n päätöksentekoon vaikuttamiselleen.

Keskustelutilaisuudet kansalaisille

Eri puolilla EU:ta järjestetään säännöllisesti kansalaiskuulemisia. Niissä kansalaiset voivat keskustella tärkeinä pitämistään asioista Euroopan parlamentin, komission ja muiden EU-elinten edustajien kanssa.

Viralliset kantelut

Voit toimia seuraavasti:

Julkiset kuulemiset ja muu palaute

Komission paremman sääntelyn ohjelma on avannut suurelle yleisölle uusia mahdollisuuksia osallistua EU:n päätöksentekoon:

Eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annettua asetusta ollaan parhaillaan tarkistamassa – lue lisää

Vetoomukset Euroopan parlamentille

EU:n kansalaiset ja EU:ssa asuvat henkilöt voivat tehdä vetoomuksen Euroopan parlamentille EU:n politiikkaan liittyvistä asioista, jotka koskevat heitä suoraan. Sama koskee yrityksiä, joiden päätoimipaikka on EU:ssa.

Haluatko vaikuttaa EU-tason päätöksentekoon? Siihen on tarjolla on useita mahdollisuuksia:

Eurooppalainen kansalaisaloite

Tarvitaanko jossakin asiassa mielestäsi EU-lainsäädäntöä? Jos olet tätä mieltä, voit panna alulle eurooppalaisen kansalaisaloitteen, jolla pyydetään Euroopan komissiota tekemään asiasta lakiehdotus. Tarvitset aloitteellesi laajan kannatuksen: sen on saatava miljoonan EU-kansalaisen allekirjoitus. Allekirjoittajia on saatava vähintään neljäsosasta EU-maita (7 maasta, kun EU:ssa on 28 maata).

Lähde:

https://europa.eu/european-union/law/have-your-say_fi#viralliset_kantelut

 

 

 

 •  

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu