Hallitus varautuu jo valinnanvapauden järjestelmäongelmaan – vaaranmerkkejä!

 

Katso "Hallituksen muutosehdotukset valinnanvapauteen ja maakuntien rahoitukseen 18.6.2018" linkistä alla:

https://alueuudistus.fi/documents/10616/8769040/Maakunta-+ja+sote-uudist…

 

Lähde:

https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-valin…

 

Katsokaa erityisesti seuraavat kohdat:

 

"Yksittäisen maakunnan lisärahoitus (7 §)

• Maakunnalla olisi oikeus lisärahoitukseen, jos riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen maakunnalle myönnettävällä perusrahoituksella vaarantuisi.

• Lisärahoitusta voitaisiin myöntää maakunnan hakemuksen lisäksi valtion aloitteesta.

• Lisärahoitusta olisi mahdollista hakea myös äkillisissä ja ennakoimattomissa tilanteissa.

• Lisärahoitus korvaisi aiemmat yksittäistä maakuntaa koskevat joustoelementit. Maakunta voisi kuitenkin edelleen saada valtiolta harkinnanvaraisesti lainaa, avustusta ja takauksen.

• Arvioinnissa otetaan huomioon maakunnan edellytykset varautua muiden lakisääteisten velvoitteidensa hoitamiseen.

• Maakunnan hakemuksesta saatu lisärahoitus käynnistäisi jatkossakin arviointimenettelyn siirtymäajan jälkeen automaattisesti."

 

"Maakuntien rahoituksen kokonaistaso (6 §)

• Maakuntien rahoitusta olisi korotettava, jos valtion rahoituksen taso todettaisiin kokonaisarvion perusteella useassa maakunnassa riittämättömäksi turvaamaan riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut (ns. järjestelmäongelma).

• Sovellettaisiin, jos maakuntien rahoituksen taso vaarantaisi riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisen vähintään kahdeksassa maakunnassa tai maakunnissa, joiden asukasluku on yhteensä enemmän kuin 40 prosenttia koko maan asukasluvusta.

• Rahoitusta korotetaan määrällä, joka on tarpeen riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi jokaiselle yhdenvertaisesti ottaen samalla huomioon maakuntien edellytykset muiden lakisääteisten velvoitteidensa hoitamiseen."

—-

surprise Missä ovat sote- ja maku-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet? Ja pyritäänkö niihin enää? Onko ainoa tavoite saada uudistus vain itsepintaisesti ajettua maaliin tällä hallituskaudella? Maaliin vain – tulipa sitten "sutta tai sekundaa"…

Miksi näin, kenen etua jo "susi syntyessään" oleva sote- ja maku-uudistus palvelee? Onko uudistuksen tarkoitus ollakin vain suloisen makea imagotekijä Suomen alkavalle EU-puheenjohtajuudelle?

Entäpä, jos komea sote-maku-kakku osoittautuukin olevan silkkoa sisältä… laugh

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu