FRA:n perusoikeusraportti: Ikääntyminen nähdään yhteiskunnallisena taakkana?

 

”FRA:n perusoikeusraportin erityisteemana ikääntyvien oikeudet

 

Suhtautuminen ikääntymiseen on muuttumassa hitaasti, mutta varmasti ihmisoikeusperustaisemmaksi, todetaan FRA:n perusoikeusraportissa. Sen sijaan, että ikääntyminen nähdään yhteiskunnallisena taakkana, ihmisoikeusperustaisessa lähestymistavassa keskeistä on kaikkien ihmisten yhdenvertainen kohtelu erilaiset tarpeet huomioiden. Ikääntymistä koskevan erityisteeman lisäksi FRA:n raportissa tarkastellaan perus- ja ihmisoikeuskehitystä EU:ssa vuonna 2017.

Kehityksestä piirtyy kahtalainen kuva: vaikka perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvä sääntely ja ohjeistus on vahvistunut, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien yhdenvertaisuuden ja oikeuksien edistämisessä sekä syrjinnän ja vihapuheen kitkemisessä riittää yhä tehtävää. EU:n perusoikeuskirjaa ei vieläkään hyödynnetä riittävästi jäsenmaissa.”

Lähde:

https://mailchi.mp/216e6c79a176/kansainvlinen-katsaus-internationella-ve…

FRA:

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/fra_fi#overview

 

Katso ko. ”Perusoikeusraportti 2018 FRA:n lausunnot” alla olevasta linkistä (valitse kielivalinnaksi ”fi”):

http://fra.europa.eu/en/publication/2018/fundamental-rights-report-2018-…

Samaan asiakokonaisuuteen liittyen, ihmettelen, miksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä, C 202 "Tiedonantoja ja ilmoituksia 59. vuosikerta 7. kesäkuuta 2016", yli 400 sivua, alla esiteltävänä oleva 25. artikla –  joka koskee ikääntyneiden oikeuksia – on englanniksi (sivu 398), ja muu tekstiosuus on suomeksi?

"25 Artikla

Ikääntyneiden henkilöiden oikeudet

The Union recognises and respects the rights of the elderly to lead a life of dignity and independence and to participate in social and cultural life."

Lähde (C 202):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FU…

 

surprise Mikä mahtaa olla em. 25. artiklan tarkka virallinen suomenkielinen käännös?

Ja missä virallisessa julkaisussa se on nähtävissä?

Ja miten sitä aiotaan noudattaa tulevassa sote- ja maakuntauudistuksessa?

Miten muut EU:n perusoikeuskirjan artiklat toteutuvat sote- ja maakuntauudistuksessa? Esimerkiksi lasten, vammaisten ja muistisairaiden kohdalla?

Tuoko EU meille vain velvollisuuksia ja rajoitteita – milloin on oikeuksien vuoro? surprise

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu