Ympäristöllisten lupamenettelyjen sujuvoittaminen ei vailla ongelmia

 

"Arviointineuvoston mukaan on ansiokasta, että hallituksen esityksessä tuodaan esille huomionarvoisia riskejä tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta:

esitys ei välttämättä tehostakaan menettelyjä vaan saattaa tuoda yrityksille kustannuksia, ja kansalaisten osallistumismahdollisuudet ja ympäristönsuojelun taso saattavat heikentyä. Tarkkojen arviointien tekeminen on vaikeaa, koska laki on mahdollistavaa sääntelyä, jota yritykset hyödyntävät harkintansa mukaan. Toisin sanoen sääntelystä aiheutuvat keskeiset riskit poistuvat, jos yritykset eivät hyödynnäkään uusia menettelyjä."

Lue artikkeli kokonaan alla:

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/arviointineu…

 

Huomaa erityisesti tämä:

2.4 Ympäristövaikutukset

– -"Esitysluonnoksen mukaan lupamenettelyjen yhteensovittamisella ei ole suoranaisia ympäristövaikutuksia, koska lupien edellytyksiä ei muuteta. Sääntely voi silti aiheuttaa välillisiä ympäristövaikutuksia, jos menettely vaikeuttaa haitankärsijöiden ja asianosaisten (ml. viranomaiset) mahdollisuuksia osallistua lupahakemuksesta kuulemiseen ja jos tieto kuulemisesta ei tavoita osallisia ottaen huomioon, että tilaisuus on tarjolla vain kertaalleen." – –

 

Lähde:

Lainsäädännön arviointineuvosto (Lausunto Dnro: VNK/1556/32/2018) 27.9.2018

https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/6601425/Lausunto+luonnoksesta+…

Kuten huomaamme, normien purku eikä sujuvoittaminen, ns. yhden luukun periaate, ei sovi ympäristöllisten lupien kohdalla.

Ympäristöluvat vaativat edelleen aikaa, harkintaa ja kansalaisten kuulemista. EU-oikeuskin sitä edellyttää, mm. SEA-direktiivi, Faron yleispuitesopimus ja Århusin sopimus. Suomen perustuslaki 20 §:n merkitys on nyt myös kirkastumassa.

Maltti on nyt valttia hankesuunnittelussa ja kaavoituksessa wink   

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu