"Jyväskylän Vesankaan suunniteltavan kalliomurskaamon vastustaminen" -adressi

Jyväskylässä Vesankajärventien viereen suunnitellulla murskaamolla olisi merkittäviä haittoja Vesangan alueen asukkaille, vierailijoille ja ympäristölle. Murskaamon aiheuttamien ympäristöhaittojen lisäksi sinne tapahtuva raskasliikenne (ma-pe klo 6-22) vaarantaisi Vesangan päiväkoti-koulun noin 200 oppilaan koulutien turvallisuuden ja aiheuttaisi veronmaksajille merkittäviä lisäkustannuksia ylimääräisten koulukyytien järjestämisestä sekä Vesankajärventien korjaamisesta. Tie on hyvin kapea ja ELY-keskus ei ole luvannut tien parantamista.

Murskaamohankkeille myönnetään lupia eri puolille Suomea melko lähellekin asutusta, päiväkoteja ja kouluja eikä niiden kokonaisvaikutusta alueella useinkaan huomioida. Ympäristö- ja maa-aineslaki ei kiinnitä huomiota raskasliikenteen lisääntymiseen, vaikka se vaarantaa asukkaiden turvallisuuden ja heikentää tien kuntoa. Näin on käynyt esim. Saarenmaantiellä ja Saukkolantiellä. Emme voi antaa kylän läpi kulkevalle vilkkaalle Vesankajärventielle tapahtuvan näin – Yhdessä voimme vaikuttaa ympäristöjaoston päättäjiin!

Tue Vesangan kylän turvallisuuden, luonnon ja asumisviihtyvyyden säilyttämistä ja allekirjoita tämä adressi heti. Vetoamme laajalla joukolla Jyväskylän kaupungin rakenne- ja ympäristöjaostoon, että he hylkäävät murskaamon hakemuksen. Jaoston kokous on tiistaina 9.10.2018, joten asialla on kiire!

Muista vahvistaa allekirjoituksesi ilmoittamaasi sähköpostiin tulevalla linkillä. ilmoitusta saa mielellään myös jakaa!

Sydämellinen kiitos vesankalaisten puolesta! heart

 

Mika Kanervo    Ota yhteyttä adressin tekijään

 

Allekirjoita tämä adressi

https://www.adressit.com/jyvaskylan_vesangan_murskaamon_vastustaminen?a=2

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu