Näyttääkö TE-palvelut meille mallia tulevista määräaikaisista työsopimuksista?

 

Mitä mieltä olette tästä työpaikkailmoituksesta, joka on tällä hetkellä haettavana Mol.fi -palvelussa? (alla suora lainaus ja sama kuvina kahdessa osassa kuvankaappauksena, 1-2 osa):

TYÖPAIKAN ESITTELY

Työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva, työnantajia ja työnhakijoita palveleva paikallishallinnon viranomainen. TE-palvelut järjestetään asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan. TE-palveluissa keskitytään tukemaan työnhakijoiden nopeaa työllistymistä, parantamaan osaavan työvoiman saatavuutta ja turvaamaan yritysten toimintaedellytyksiä.

Keski-Suomen TE-toimisto on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta TE-toimistosta, jotka tarjoavat TE-palveluita omalla toiminta-alueellaan. Työpaikan tiedot: Keski-Suomen TE-toimisto Vapaudenkatu 58 A 40100 JYVÄSKYLÄ

TEHTÄVÄN KUVAUS

Keski-Suomen TE-toimistossa on haettavana asiantuntijan määräaikainen virkasuhde ajalle 15.11.2018-31.12.2019. Kyseessä on työttömien työnhakijoiden määräaikaishaastattelujen toimeenpano ja toimeenpanoon liittyvät tehtävät. Tehtävä on TE-toimiston yhteinen ja se sijoitetaan tässä vaiheessa Työnvälitys- ja yrityspalveluiden palvelulinjalle, kuitenkin siten, että mahdolliset tehtäväsiirrot voivat olla mahdollisia virkasuhteen aikana.

VAATIMUKSET

Hakijalta toivomme oma-aloitteisuutta ja joustavuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, uusien asioiden omaksumiskykyä ja muutosvalmiutta, kykyä tehdä nopea arvio asiakkaan tilanteesta ja palvelutarpeesta sekä taitoa työskennellä ohjauksellisella ja kantaaottavalla työotteella asiakasta motivoiden. Myös elinkeinotoiminnan, sidosryhmien ja verkostojen, koulutusjärjestelmien, ammattien ja ammattialojen sekä työllistymistä tukevien palveluiden tuntemus, tietotekninen osaaminen, sähköisten palveluiden tuntemus sekä hyvä kirjallinen ja suullinen viestintätaito ovat välttämättömiä tehtävän menestyksellisessä hoidossa. Taito palvella asiakkaita myös englanniksi on eduksi. Luemme eduksi tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon. Ei säädettyjä kelpoisuusehtoja.

Palkkaus määräytyy TE-hallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustasoon T04. Tehtäväkohtainen palkanosa on 2060,04 /kk, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa, joka voi olla enimmillään 45 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Määräaikaisuuden perusteina ovat määräaikaishaastatteluista aiheutuvat lisääntyneet työtehtävät. tai sopimuksen mukaan.

koeaika 4 kk Määräaikainen (yli 12 kk). Virka on viraston yhteinen. ID: 32-654-2018

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä 22.10.2018 15:55:35 [Mol.fi]

 surprise Kysynkin teiltä, jotka nykyisistä työehdoista jotain tiedätte, voiko määräaikainen yli vuoden työ TE-palveluissa sisältää 4 kk:n koeajan –  ja vieläpä niin, että määräaikaisuuden peruste on "määräaikaishaastatteluista aiheutuvat lisääntyneet työtehtävät. tai sopimuksen mukaan."

Ja vieläpä siten, että "Tehtävä on TE-toimiston yhteinen ja se sijoitetaan tässä vaiheessa Työnvälitys- ja yrityspalveluiden palvelulinjalle, kuitenkin siten, että mahdolliset tehtäväsiirrot voivat olla mahdollisia virkasuhteen aikana."

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu