HE Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta (SITRA) annetun lain muuttamisesta

 

"Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annettua lakia. Sitra on eduskunnan vastattavana oleva rahasto. Laissa on useita viittauksia muihin lakeihin. Nämä ehdotetaan päivitettäviksi. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös muutoksenhakukiellosta Sitran hanke- ja yritysrahoitusta koskevista päätöksistä. Eduskunnan käsittelyssä on hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 29/2018 vp). Mainittu lakiehdotus laajentaisi valitusoikeuden koskemaan myös Sitran tekemiä päätöksiä. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös informatiivinen säännös hallinnon yleislakien noudattamisesta. Sitraa koskevaa lakia on viimeksi muutettu vuonna 1999."

 

Lausuntokierrokset ja kuuleminen

 1. Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta PDF

  7.6.2018 Valtiovarainministeriö/Valtionhallinnon kehittämisosasto/Konsernipolitiikkayksik

 2. Oikeusministeriön lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta PDF

  20.8.2018 Oikeusministeriö

 3. Valtiontalouden tarkastusviraston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta PDF

  17.8.2018 Valtiontalouden tarkastusvirasto

 4. Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta PDF

  16.8.2018 Työ- ja elinkeinoministeriö

 5. Puolustusministeriön lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta PDF

  16.8.2018 Puolustusministeriö

 6. Maa- ja metsätalousministeriön lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta PDF

  14.8.2018 Maa- ja metsätalousministeriö

 7. Oikeuskanslerinviraston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta, 13.8.2018 PDF

  13.8.2018 Oikeuskanslerinvirasto

 8. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta PDF

  8.8.2018 Opetus- ja kulttuuriministeriö

 9. Tietosuojavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta PDF

  17.7.2018 Tietosuojavaltuutetun toimisto

 10. Ympäristöministeriön lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta PDF

  11.7.2018 Ympäristöministeriö

 11. Valtiovarainministeriön julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen osaston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta PDF

  28.6.2018 Valtiovarainministeriö / Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto

 12. Valtioneuvoston kanslian ilmoitus, ettei lausuttavaa luonnoksesta hallituksen esitykseksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta

  26.6.2018 Valtioneuvoston kanslia

 13. Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta PDF

  21.6.2018 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

 14. Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta, 20.6.2018 PDF

  20.6.2018 Liikenne- ja viestintäministeriö

 

Lähde:

https://vm.fi/hanke/-/hankesivu/hanke?tunnus=VM091%3A00%2F2018

 

HE 29/2018 vp:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/H…

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu